Quyết định 344-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 344-TTG NGàY 4-7-1994

Về VIệC HợP NHấT TổNG CôNG TY THéP

Và TổNG CôNG TY KIM KHí THUộC Bộ CôNG NGHIệP NặNG.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp nặng trong Công văn số 1611-TCCBĐT ngày 30 tháng 6 năm 1994,

QUYếT địNH:

 

Điều 1.-

Nay hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng thành Tổng công ty thép Việt Nam.

 

Điều 2.-

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng khẩn trương chỉ đạo việc hợp nhất nói tại Điều 1, trên nguyên tắc bảo đảm không làm thất thoát tài sản Nhà nước và không gây trở ngại cho việc hoạt động bình thường của các đơn vị này trong quá trình hợp nhất.

 

Điều 3.-

Sau khi hợp nhất, Bộ Công nghiệp nặng cần tiến hành các thủ tục thành lập lại Tổng công ty thép Việt Nam theo đúng Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định số 90-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 4.-

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng chỉ định tạm thời Tổng Giám đốc Tổng công ty thép Việt Nam để điều hành công việc của Tổng công ty cho đến khi Tổng công ty được thành lập lại theo quy định hiện hành.

 

Điều 5.-

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng và Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 344-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 344-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 04/07/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 344-TTg
Hanoi, July 04, 1994

 DECISION
ON THE MERGER OF THE GENERAL STEEL CORPORATION AND THE GENERAL METALS CORPORATION UNDER THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government issued on the 30th of September 1992;
At the proposal of the Ministry of Heavy Industry contained in Note 1611-TCCBDT filed on the 30th of June, 1994.
DECIDES:
Article 1.- To merge the General Steel Corporation and the General Metals Corporation under the Ministry of Heavy Industry into the Vietnam General Steel Corporation.
Article 2.- The Minister of Heavy Industry shall direct the quick merger stipulated in Article 1 on the principle of not allowing any loss of State property and not hindering the normal activities of these units in the merger process.
Article 3.- After the merger, the Ministry of Heavy Industry shall work out the procedures to re-establish the Vietnam General Steel Corporation in compliance with Decree No 388-HDBT issued by the Council of Ministers (now the Government) on the 20th of November, 1991, and Decision No 90-TTg issued by the Prime Minister on the 7th of March, 1994.
Article 4.- The Minister of Heavy Industry shall appoint a temporary General Director to run the work of the Vietnam General Steel Corporation until it is re-established in accordance with current prescriptions.
Article 5.- The Minister of Heavy Industry, the other ministers and the heads of the agencies of ministerial level and the agencies attached to the Government are responsible for implementing this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!