Quyết định 2726/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2726/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2726/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2726/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:19/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật lĩnh vực văn hóa du lịch

Ngày 19/9/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2726/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Cụ thể như sau:

1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Số lượng tham gia dự kiến 200 đại biểu bao gồm:

- Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh;

- Phòng Văn hóa - Thông tin nơi tổ chức hội nghị;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương nơi tổ chức hội nghị;

- Cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương nơi tổ chức hội nghị;

- Hội, hiệp hội, liên đoàn Trung ương và địa phương có liên quan.

3. Vụ Pháp chế báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả hội nghị, báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc hội nghị.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2726/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

________________

Số: 2726/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật

và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo. Ban tổ chức Hội nghị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch và báo cáo kết quả sau khi kết thúc Hội nghị.

Điều 3. Cử các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo làm Báo cáo viên tại Hội nghị. Chi phí ăn, ở, đi lại của Báo cáo viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả.

Điều 4. Kinh phí thực hiện trích từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC, NTT(20).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

                       

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tại 01 địa phương tập huấn bồi dưỡng kiến thức
pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

_____________________

(Kèm theo Quyết định số 2726 /QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 09 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

2. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DNNVV.

3. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành cho DNNVV hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch. Trong năm 2023, ưu tiên bồi dưỡng kiến thức pháp luật; phổ biến những chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch, giúp doanh nghiệp tiếp cận được những chính sách, quy định nhằm hỗ trợ, khôi phục phát triển du lịch.

4. Đối thoại với DNNVV, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc của DNNVV, tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của DNNVV, của cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý DNNVV để hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

II. YÊU CẦU

1. Sau tập huấn, bồi dưỡng, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trong ngành có thêm kiến thức, kỹ năng thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, đồng thời có sự chia sẻ về kỹ năng thực hiện hỗ trợ pháp lý đảm bảo hệ thống pháp luật về văn hóa đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

2. Sau tập huấn, bồi dưỡng, DNNVV, đặc biệt là lãnh đạo DNNVV tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời, có ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của DNNVV nói chung, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ nói riêng.

3. Phổ biến đầy đủ các điều kiện kinh doanh, điều kiện hoạt động chuyên môn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch, tập trung, chú trọng vào các chính sách, quy định trong lĩnh vực du lịch; quyền và nghĩa vụ của các DNNVV; trách nhiệm hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

4. Đảm bảo đối thoại, trao đổi trực tiếp, công khai, dân chủ giữa giữa cơ quan quản lý nhà nước cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp Sở, với các DNNVV, tổ chức, cá nhân; giải đáp pháp luật, vướng mắc pháp lý cho DNNVV trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch một cách hiệu quả.

III. NỘI DUNG

1. Quy định cơ bản về pháp luật kinh doanh cho DNNVV, quy định pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, các điều kiện kinh doanh, điều kiện hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch.

2. Kỹ năng nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

3. Giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo DNNVV thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch.

4. Thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các DNNVV trong việc thực thi pháp luật.

5. Tổ chức tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của DNNVV về những quy định của pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch.

6. Đối thoại về các quy định pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và những bất cập trong quá trình thực thi từ phía cơ quan quản lý và DNNVV; tổ chức thu thập các kiến nghị của DNNVV về hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

IV. BÁO CÁO VIÊN

1. Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch).

2. Chuyên gia do Vụ Pháp chế đề xuất.

V. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: 01 ngày.

- Thành phần:

+ Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh: đại diện lãnh đạo, cán bộ pháp chế, cán bộ các phòng chuyên môn làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV;

+ Phòng Văn hóa-Thông tin nơi tổ chức hội nghị;

+ DNNVV trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại địa phương nơi tổ chức hội nghị (do Sở lựa chọn và triệu tập): người quản lý DNNVV;

+ quan, tổ chức liên quan tại địa phương nơi tổ chức hội nghị;

+ Hội, hiệp hội, liên đoàn Trung ương và địa phương có liên quan.

- Số lượng: dự kiến 200 đại biểu.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch này. Vụ Pháp chế chuẩn bị về nội dung, mời đại biểu, báo cáo viên, báo cáo tham luận, cá nhân, tổ chức liên quan.

Vụ Pháp chế báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả hội nghị, báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc hội nghị.

2. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh mời DNNVV trên địa bàn tham dự hội nghị.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DNNVV cử đầy đủ, đúng thành phần tham dự và báo cáo tại hội nghị.

4. Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức Hội nghị tập huấn và đối thoại trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

(Kèm theo Quyết định số: 2726/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 09năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó trưởng ban;

3. Bà Ngô Thị Thơm, chuyên viên chính Vụ Pháp chế, thành viên;

4. Bà Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên./.

 

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN TẠI HỘI NGHỊ

(Kèm theo Quyết định số: 2726/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 09 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

2. Ông (bà) đại diện Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi