Quyết định 22/2000/QĐ-TTg phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

Số: 22/2000/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2000 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 1 CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO NHÀ MÁY VÁN SỢI ÉP CƯỜNG ĐỘ TRUNG BÌNH (MDF) TẠI TỈNH GIA LAI 

---------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 265/BNN-XDCB ngày 21 tháng 01 năm 2000), đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 687/BKH-VPXT ngày 01 tháng 02 năm 2000).

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai theo nội dung sau:

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai.

- Nhà thầu trúng thầu : Hãng Elof Hansson/Sunds Defibrator (Thuỵ Điển).

- Giá trúng thầu:15.690.000 USD (mười lăm triệu sáu trăm chín mươi nghìn đô la Mỹ).

- Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 40 (bốn mươi ) tuần lễ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt các hợp đồng mua sắm thiết bị chính và chuyển giao công nghệ theo kết quả gói thầu, đồng thời chịu trách nhiệm về khả năng đáp ứng của Nhà thầu đối với hồ sơ mời thầu, đặc biệt về chất lượng sản phẩm.

Chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện hợp đồng mua sắm, chuyển giao công nghệ; bảo đảm chất lượng của máy móc thiết bị cũng như việc chuyển giao công nghệ đúng tiến độ xây dựng nhà máy ván sợi nhân tạo (MDF) tỉnh Gia Lai, đồng thời bảo đảm thực hiện hợp đồng đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, KH & ĐT,
Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND tỉnh Gia Lai,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công Báo,
- VPCP: BTCN, Các PCN, các Cục, Vụ,
- Lưu NN(5),VT
qđMDF1

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 22/2000/QĐ-TTg phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 22/2000/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/02/2000 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 22/2000/QD-TTg
Hanoi, February 17, 2000

 
DECISION
APPROVING THE BIDDING RESULTS OF BIDDING PACKAGE No. 1 ON MAIN EQUIPMENT SUPPLY AND TECHNOLOGY TRANSFER FOR MEDIUM-DENSITY FIBERBOARD (MDF) PLANT IN GIA LAI PROVINCE
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Forest Protection and Development of August 19, 1991;
At the proposals of the Ministry of Agriculture and Rural Development (Official Dispatch No. 265/BNN-XDCB of January 21, 2000), and the Ministry of Investment and Planning (Official Dispatch No. 687/BKH-VPXT of February 1, 2000),
DECIDES:
Article 1.- To approve the bidding results of the bidding package No. 1 on main equipment supply and technology transfer for the medium-density fiberboard plant in Gia Lai province with the following contents:
- Bidding packages name: Main equipment supply and technology transfer for the medium-density fiberboard plant (MDF) in Gia Lai province.
- Bid winner: Elof Hansson/Sunds Defibrator Corporation (Sweden).
- Bid-winning price: 15,690,000 USD (fifteen million six hundred and ninety thousand US dollars).
- Type of contract: Package contract.
- The contract performance duration: 40 (forty) weeks as from the effective date of the contract.
Article 2.- To assign the Minister of Agriculture and Rural Development to approve the contracts on main equipment procurement and technology transfer according to the bidding package results, and to ensure the bidders capacity to satisfy bidding dossiers, especially in term of products quality.
To direct the investor in performing the procurement and technology transfer contracts; to ensure the quality of equipment and machinery as well as the technology transfer strictly according to the construction tempo of the artificial fiberboard plant (MDF) in Gia Lai province, at the same time ensure that the contracts shall be performed in strict accordance with current regulations.
Article 3.- This Decision takes effect after its signing, the Ministers of Agriculture and Rural Development and of Investment and Planning and Finance, the Governor of Vietnam State Bank, the heads of concerned ministries and branches and the president of Gia Lai provincial Peoples Committee shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Cong Tan

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!