Quyết định 139/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 139/2005/QĐ-TTG
NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG
ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (Công văn số 1105/TT-UB ngày 25 tháng 5 năm 2005),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo.

Lâm trường Hướng Hoá, Lâm trường Bến Hải, Lâm trường Triệu Hải, Lâm trường Đường 9 thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 và Quyết định này.

2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tại từng công ty.

3. Chỉ đạo việc bán phần vốn nhà nước tại các công ty nhà nước đã cổ phần hoá mà xét thấy Nhà nước không cần nắm giữ.

 

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện Đề án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BỔ SUNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP NĂM 2005 - 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số139 /2005/QĐ-TTg
ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp theo quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 10/4/2003

Nay điều chỉnh

Thời gian thực hiện

1

Công ty Công trình đô thị Đông Hà

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

2

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

3

Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

4

Công ty Đông Trường Sơn

(Công ty Xi măng Quảng Trị)

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

 

2006

5

Công ty Thương mại Quảng Trị

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

6

Công ty In - Phát hành sách và Thiết bị trường học

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Cổ phần hoá

2005

7

Công ty Thương mại tổng hợp miền núi

Sáp nhập

Cổ phần hoá

2005

8

Cảng Cửa Việt

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Đơn vị sự nghiệp có thu

2005

9

Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Đơn vị sự nghiệp có thu

2005

10

Công ty Bia Đông Hà

Cổ phần hoá

Giải thể

2005

 

 

 

thuộc tính Quyết định 139/2005/QĐ-TTg

Quyết định 139/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:139/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:13/06/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Đổi mới doanh nghiệp nhà nước - Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 139/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đề án này điều chỉnh các doanh nghiệp sau thành công ty TNHH 1 thành viên: Công ty Công trình đô thị Đông Hà, Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị, Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị, Công ty Thương mại Quảng Trị... (quy định trước đây: duy trì 100% vốn nhà nước). Thực hiện cổ phần hoá đối với: Công ty In - Phát hành sách và Thiết bị trường học, Công ty Thương mại tổng hợp miền núi. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định139/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 139/2005/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi