Quyết định 128/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 128/2005/QĐ-TTG
NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC
TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2005 như Phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà nưước trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã đưược phê duyệt. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nưước để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nưước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nưước; đối với công ty không cổ phần hóa đưược thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tưướng Chính phủ.

 

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tưư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hưướng dẫn và theo dõi thực hiện.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN
NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN
SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. Nhà nưước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

1. Duy trì là công ty nhà nưước:

- Công ty Xổ số kiến thiết Thanh Hóa.

- Công ty Thủy nông Sông Chu.

- Công ty Thủy nông Nam Sông Mã.

- Công ty Thủy nông Bắc Sông Mã.

- Công ty Môi trưường và Công trình đô thị.

- Nhà xuất bản Thanh Hóa.

- Công ty Quản lý đưường sông Thanh Hóa.

- Công ty Quản lý đưường bộ 1 Thanh Hóa.

- Công ty Quản lý đưường bộ 2 Thanh Hóa.

2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Nhà In báo Thanh Hóa.

- Công ty Cấp thoát nưước Thanh Hóa.

- Công ty Thưương mại đầu tưư và Phát triển miền núi.

- Cảng Thanh Hóa.

- Công ty Sách thiết bị trưường học.

II. Thực hiện cổ phần hóa:

- Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia.

- Công ty Đầu tưư và Xây dựng Thanh Hóa.

- Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng.

- Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản.

- Công ty Điện cơ Thanh Hóa.

- Công ty Dịch vụ thưương mại.

III. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu:

Trung tâm Đăng kiểm phưương tiện cơ giới đưường bộ.

thuộc tính Quyết định 128/2005/QĐ-TTg

Quyết định 128/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:128/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:01/06/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Điều chỉnh doanh nghiệp nhà nước - Ngày 01/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Duy trì là công ty nhà nước: Công ty Xổ số kiến thiết Thanh Hóa, Công ty Thủy nông Sông Chu, Công ty Thủy nông Nam Sông Mã, Công ty Thủy nông Bắc Sông Mã, Công ty Môi trường và Công trình đô thị... Chuyển thành công ty TNHH 1 thành viên: Nhà In báo Thanh Hóa, Công ty Cấp thoát nước Thanh Hóa, Công ty Thương mại đầu tư và Phát triển miền núi, Cảng Thanh Hóa... Thực hiện cổ phần hóa: Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia, Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa, Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng, Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản... Chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định128/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 128/2005/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi