Quyết định 853/QĐ-BTNMT 2022 đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 853/QĐ-BTNMT

Quyết định 853/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:853/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Ngân
Ngày ban hành:25/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Địa giới hành chính, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 150 mảnh bản đồ đường ranh giới vùng biển 03 và 06 hải lý

Ngày 25/4/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 853/QĐ-BTNMT về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền.

Cụ thể, công bố 150 mảnh bản đồ đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền được thể hiện trên nền bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000; tọa độ chi tiết của đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền được thể hiện trên bản đồ số và lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường.

Đặc biệt, có 02 mảnh bản đồ vừa thuộc đất liền, vừa thuộc ven biển đảo Cát Bà, do đó chỉ công bố đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý; đường ranh giới ngoài của vùng biển 06 hải lý của đất liền sẽ được công bố cùng với thời điểm công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 và 06 hải lý của đảo có diện tích lớn nhất thuộc các huyện đảo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 853/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

___________

Số: 853/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

 

                                                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền được thể hiện trên nền bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000, bao gồm 150 mảnh bản đồ có Danh mục tại Phụ lục kèm theo; tọa độ chi tiết của đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền được thể hiện trên bản đồ số và lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý ban hành tại Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg CP Lê Văn Thành (để báo cáo);

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có biển;

- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có biển;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;

- Lưu: VT, TCBHĐVN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Minh Ngân

 

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC 150 MẢNH BẢN ĐỒ THỂ HIỆN ĐƯỜNG RANH GIỚI NGOÀI CỦA VÙNG BIỂN 03 HẢI LÝ, VÙNG BIỂN 06 HẢI LÝ CỦA ĐẤT LIỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

________________

 

 

 

STT

Phiên hiệu bản đồ

 

STT

Phiên hiệu bản đồ

 

STT

Phiên hiệu bản đồ

1

C-48-36-C

 

29

C-48-68-B

 

57

C-49-25-C

2

C-48-36-D

 

30

C-48-68-C

 

58

C-49-26-A

3

C-48-41-B

 

31

C-48-68-D

 

59

C-49-3-A

4

C-48-41-D

 

32

C-48-69-A

 

60

C-49-3-B

5

C-48-42-A

 

33

C-48-69-B

 

61

C-49-3-C

6

C-48-42-C

 

34

C-48-69-C

 

62

C-49-3-D

7

C-48-42-D

 

35

C-48-70-A

 

63

D-49-1-B

8

C-48-43-C

 

36

C-48-78-A

 

64

D-49-1-D

9

C-48-46-B

 

37

C-48-78-B

 

65

D-49-14-A

10

C-48-46-C

 

38

C-48-78-C

 

66

D-49-14-B

11

C-48-46-D

 

39

C-48-78-D

 

67

D-49-14-D

12

C-48-47-A

 

40

C-48-79-A

 

68

D-49-15-A

13

C-48-47-B

 

41

C-48-79-B

 

69

D-49-15-C

14

C-48-47-C

 

42

C-48-79-C

 

70

D-49-2-A

15

C-48-48-A

 

43

C-48-79-D

 

71

D-49-2-C

16

C-48-54-B

 

44

C-48-80-A

 

72

D-49-2-D

17

C-48-54-C

 

45

C-48-90-A

 

73

D-49-26-B

18

C-48-54-D

 

46

C-48-90-B

 

74

D-49-27-A

19

C-48-55-A

 

47

C-48-91-A

 

75

D-49-27-C

20

C-48-57-D

 

48

C-49-13-D

 

76

D-49-39-A

21

C-48-58-A

 

49

C-49-14-A

 

77

D-49-39-B

22

C-48-58-B

 

50

C-49-14-B

 

78

D-49-39-C

23

C-48-58-C

 

51

C-49-14-C

 

79

D-49-39-D

24

C-48-66-A

 

52

C-49-14-D

 

80

D-49-51-A

25

C-48-66-B

 

53

C-49-15-A

 

81

D-49-51-B

26

C-48-66-C

 

54

C-49-15-C

 

82

D-49-51-C

27

C-48-66-D

 

55

C-49-25-A

 

83

D-49-51-D

28

C-48-67-D

 

56

C-49-25-B

 

84

D-49-63-A

 
 

STT

Phiên hiệu bản đồ

 

STT

Phiên hiệu bản đồ

 

STT

Phiên hiệu bản đồ

85

D-49-63-B

 

107

E-48-45-B

 

129

E-48-9-B

86

D-49-63-D

 

108

E-48-45-C

 

130

E-48-9-C

87

D-49-64-C

 

109

E-48-45-D

 

131

E-48-96-B

88

D-49-75-B

 

110

E-48-46-C

 

132

E-49-85-A

89

D-49-75-C

 

111

E-48-57-B

 

133

E-49-85-B

90

D-49-75-D

 

112

E-48-57-D

 

134

E-49-85-C

91

D-49-76-A

 

113

E-48-58-A

 

135

E-49-85-D

92

D-49-76-C

 

114

E-48-58-C

 

136

F-48-71-D

93

D-49-87-A

 

115

E-48-70-A

 

137

F-48-72-A

94

D-49-87-B

 

116

E-48-70-B

 

138

F-48-72-B

95

D-49-87-C

 

117

E-48-70-D

 

139

F-48-72-C

96

D-49-87-D

 

118

E-48-71-A

 

140

F-48-82-B

97

D-49-88-A

 

119

E-48-71-C

 

141

F-48-82-C

98

E-48-20-B

 

120

E-48-8-B

 

142

F-48-82-D (*)

99

E-48-20-C

 

121

E-48-8-D

 

143

F-48-83-A (*)

100

E-48-20-D

 

122

E-48-83-A

 

144

F-48-83-B

101

E-48-32-A

 

123

E-48-83-B

 

145

F-48-84-A

102

E-48-32-B

 

124

E-48-83-D

 

146

F-48-93-C

103

E-48-32-D

 

125

E-48-84-A

 

147

F-48-93-D

104

E-48-33-C

 

126

E-48-84-C

 

148

F-48-94-A

105

E-48-44-B

 

127

E-48-84-D

 

149

F-48-94-C

106

E-48-45-A

 

128

E-48-9-A

 

150

F-49-61-A

 
 

Ghi chú: Bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, 06 hải lý của đất liền được lưu tại đĩa CD gửi kèm.

(*) Các mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-D F-48-83-A vừa thuộc đất liền, vừa thuộc ven biển đảo Cát Bà, do đó chỉ công bố đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý; đường ranh giới ngoài của vùng biển 06 hải lý của đất liền sẽ được công bố cùng với thời điểm công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 06 hải lý của đảo có diện tích lớn nhất thuộc các huyện đảo.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi