Nghị quyết 469/NQ-UBTVQH15 2022 thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 469/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết 469/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:469/NQ-UBTVQH15Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:15/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Địa giới hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 10/04/2022, thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15/02/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 469/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên như sau: phường Đắc Sơn trên cơ sở toàn bộ 14,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.198 người; phường Đông Cao trên cơ sở toàn bộ 6,47 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.120 người; phường Hồng Tiến trên cơ sở toàn bộ 18,47 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.076 người; phường Nam Tiến trên cơ sở toàn bộ 8,31 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.124 người.

Ngoài ra, thành lập phường Tân Hương trên cơ sở toàn bộ 9,32 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.538 người; phường Tân Phú trên cơ sở toàn bộ 4,78 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.025 người; phường Thuận Thành trên cơ sở toàn bộ 5,48 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.684 người; phường Tiên Phong trên cơ sở toàn bộ 14,82 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.694 người; phường Trung Thành trên cơ sở toàn bộ 9,09 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.151 người.

Bên cạnh đó, thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ 258,42 km2  diện tích tự nhiên và quy mô dân số 231.363 người của thị xã Phổ Yên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2022.

Xem chi tiết Nghị quyết 469/NQ-UBTVQH15 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 469/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

____________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 25/TTr-CP ngày 27 tháng 01 năm 2022, Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 47/TTr-TANDTC ngày 08 tháng 02 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 203/TTr-VKSTC ngày 09 tháng 02 năm 2022, Báo cáo tham gia thẩm tra số 374/BC-UBTP15 ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban Tư pháp và Báo cáo thẩm tra số 521/BC-UBPL15 ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

1. Thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên như sau:

a) Thành lập phường Đắc Sơn trên cơ sở toàn bộ 14,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.198 người của xã Đắc Sơn.

Phường Đắc Sơn giáp các phường Ba Hàng, Hồng Tiến, Nam Tiến, xã Minh Đức, xã Vạn Phái và thành phố Sông Công;

b) Thành lập phường Đông Cao trên cơ sở toàn bộ 6,47 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.120 người của xã Đông Cao.

Phường Đông Cao giáp các phường Tân Hương, Tân Phú, Tiên Phong, Trung Thành và tỉnh Bắc Giang;

c) Thành lập phường Hồng Tiến trên cơ sở toàn bộ 18,47 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.076 người của xã Hồng Tiến.

Phường Hồng Tiến giáp các phường Ba Hàng, Bãi Bông, Đắc Sơn, Đồng Tiến; huyện Phú Bình và thành phố Sông Công;

d) Thành lập phường Nam Tiến trên cơ sở toàn bộ 8,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.124 người của xã Nam Tiến.

Phường Nam Tiến giáp các phường Ba Hàng, Đắc Sơn, Đồng Tiến, Tân Hương, Trung Thành và xã Vạn Phái;

đ) Thành lập phường Tân Hương trên cơ sở toàn bộ 9,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.538 người của xã Tân Hương.

Phường Tân Hương giáp các phường Đông Cao, Đồng Tiến, Nam Tiến, Tiên Phong, Trung Thành;

e) Thành lập phường Tân Phú trên cơ sở toàn bộ 4,78 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.025 người của xã Tân Phú.

Phường Tân Phú giáp các phường Đông Cao, Thuận Thành, Trung Thành và tỉnh Bắc Giang;

g) Thành lập phường Thuận Thành trên cơ sở toàn bộ 5,48 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.684 người của xã Thuận Thành.

Phường Thuận Thành giáp các phường Tân Phú, Trung Thành; tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội;

h) Thành lập phường Tiên Phong trên cơ sở toàn bộ 14,82 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.694 người của xã Tiên Phong.

Phường Tiên Phong giáp các phường Đông Cao, Đồng Tiến, Tân Hương; huyện Phú Bình và tỉnh Bắc Giang;

i) Thành lập phường Trung Thành trên cơ sở toàn bộ 9,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.151 người của xã Trung Thành.

Phường Trung Thành giáp các phường Đông Cao, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, xã Vạn Phái và thành phố Hà Nội.

2. Thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ 258,42 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 231.363 người của thị xã Phổ Yên.

Thành phố Phổ Yên giáp huyện Đại Từ, huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên; tỉnh Bắc Giang, tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội.

3. Sau khi thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên:

a) Thành phố Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành và 05 xã: Minh Đức, Phúc Tân, Phúc Thuận, Thành Công, Vạn Phái;

b) Tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 03 thành phố; 178 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 128 xã, 41 phường, 09 thị trấn.

Điều 2. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

1. Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2022.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 02 năm 2022.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tổng cục Thống kê;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 11229

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi