Quyết định 828/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Bệnh viện Xây dựng cho người khuyết tật sử dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 828/QĐ-BXD

Quyết định 828/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Bệnh viện Xây dựng cho người khuyết tật sử dụng
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:828/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:07/08/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Y tế-Sức khỏe, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số:  828/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 8  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
cải tạo nâng cấp Bệnh viện Xây dựng cho người khuyết tật sử dụng

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ  Luật Xây dựng ban hành kèm theo Lệnh số 26/2003/L-CTN ngày 10/12/2003 của Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ  Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ văn bản số 1434/BXD-KHTC ngày 15/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương kế hoạch sửa chữa lớn năm 2009 của Bệnh viện Xây dựng.

Xét đề nghị của Bệnh viện Xây dựng tại tờ trình số 270/TTr-BVXD ngày 31/7/2009; Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Vụ Kế hoạch Tài chính ngày 7/8/2009.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1.Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (sau đây viết tắt là Báo cáo KTKT) xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Bệnh viện Xây dựng cho người khuyết tật sử dụng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Xây dựng cho người khuyết tật sử dụng.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Xây dựng

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty xây dựng và phát triển đô thị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

4. Chủ nhiệm lập Báo cáo KTKT : Ông Hoàng Phương- Kiến trúc sư

5. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo sửa chữa khối nhà có diện tích 120 m2, có hệ thống thang máy đi lên các tầng nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh và đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

6. Nội dung và quy mô đầu tư :

- Xây mới khối nhà 4 tầng diện tích 120 m2, có hệ thống thang máy đi lên các tầng: Tầng 1 (gồm 02 phòng trực cấp cứu và tiếp đón, có sảnh chờ rộng cho người bệnh); Tầng 2 (01 phòng làm việc hành chính rộng không gian mở theo công năng hiện đại) ; Tầng 3 (01 phòng điều trị bệnh nhân); Tầng 4 (Khu vực kho, nhân viên sinh hoạt). Các tầng đều có khu vệ sinh nam, nữ riêng biệt phục vụ cho bệnh nhân và người khuyết tật.

- Cải tạo mặt chính nhà theo kiến trúc mới cho phù hợp tổng thể, tận dụng thang cũ lên tầng mái, cải tạo hệ thống cấp nước, cấp điện.

7. Địa điểm xây dựng: Bệnh Viện Xây dựng- Phố Nguyễn Quý Đức- Thanh Xuân- Hà Nội.

8. Tổng mức đầu tư: 3.064.340.481đồng (Ba tỷ không trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm bốn mươi ngàn bốn trăm tám mốt ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 1.922.337.548đ

- Chi phí thiết bị: 584.360.000đ

- Chi phí quản lý dự án: 57.315.790đ

- Chi phí tư vấn: 208.608.299đ

- Chi phí khác: 14.872.713đ

- Chi phí dự phòng: 276.846.131đ

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

9. Nguồn vốn đầu tư:

+ Nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện dự án người khuyết tật: 881.200.000 đồng (trong tổng kinh phí đã giao ngân sách năm 2009 là 1.100.000.000 đồng)

+ Nguồn chi thường xuyên: Cải tạo, nâng cấp trang thiết bị y tế: 1.403.100.000 đồng (trong tổng kinh phí đã giao ngân sách năm 2009 là 3.090.000.000 đồng)

+ Kinh phí tự bổ sung của đơn vị: 780.040.481đ.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

11. Thời gian thực hiện: thực hiện từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009.

12. Đơn vị thẩm tra Báo cáo KTKT: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thành công.

Điều 2.Giám đốc Bệnh viện Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và những nội dung đã ghi trong Điều 1 của Quyết định này, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP, KHTC (5b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

Cao Lại Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

Tổng hợp dự toán chi tiết và nguồn kinh phí thực hiện công trìnhCải tạo nâng cấp Bệnh viện Xây dựng cho người khuyết tật sử dụng.

(Kèm theo quyết định số 828 /QĐ-BXD ngày 07  tháng 8 năm 2009)

 

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Tổng giá trị

Trong đó

 

 

 

Nguồn SNKT

(dự án người khuyết tật)

Nguồn chi thường xuyên

 

Nguồn tự bổ sung của đ/vị

I

Chi phí xây lắp

1.922.337.548

1.200.000.000

470.000.000

252.337.548

1

Thi công, lắp đặt hệ thống thang máy, sửa chữa cải tạo khu điều trị

 

1.922.337.548

1.200.000.000

470.000.000

252.337.548

II

Chi phí thiết bị

584.360.000

177.100.000

400.000.000

7.260.000

1

Bình bột khí chữa cháy + nội quy tiêu lệnh

2.860.000

-

-

2.860.000

2

Máy bơm nước sinh hoạt

4.400.000

-

-

4.400.000

3

Máy điều hoà LG 2 cục loại treo tường 18.000BTU

177.100.000

177.100.000

-

-

4

Thang máy phục vụ bệnh nhân

400.000.000

-

400.000.000

-

III

Chi phí quản lý dự án

 

57.315.790

-

-

57.315.790

IV

Chi phí tư vấn

208.608.299

26.000.000

11.200.000

171.408.299

1

Lập báo cáo KTKT và bản vẽ thi công

53.673.187

-

11.200.000

42.473.187

2

Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC

4.339.534

-

-

4.339.534

3

Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT

4.225.336

-

-

4.225.336

4

Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây lắp

7.834.001

-

-

7.834.001

5

Lập HSMT, đánh giá HSDT cung cấp thiết bị

1.802.166

-

-

1.802.166

6

Chi phí giám sát thi công XD

45.603.176

-

-

45.603.176

7

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

4.458.667

-

-

4.458.667

8

Chi phí khảo sát địa chất công trình

26.000.000

26.000.000

-

-

9

Chi phí đo đạc hiện trạng

3.992.000

-

-

3.992.000

10

Chi phí kiểm toán công trình

9.516.523

-

-

9.516.523

11

Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng

 

47.163.709

-

-

47.163.709

V

Chi phí khác

 

 

 

 

1

Lệ phí thẩm định thiết kế BVTC

1.370.379

-

-

1.370.379

2

Lệ phí thẩm định báo cáo KTKT

1.827.172

-

-

1.827.172

3

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

5.456.000

-

-

5.456.000

4

Chi phí bảo hiểm công trình

 

6.219.161

-

-

6.129.161

VI

Dự phòng phí

276.846.131

 

 

 

276.846.131

 

Tổng cộng

 

3.064.340.481

1.403.100.000

881.200.000

780.040.481

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

Quyết định 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Quyết định 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lĩnh vực khác, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi