Quyết định 1943/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và đa khoa tỉnh Thái Bình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 1943/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 7525/TTr-BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021 và 7524/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, với nội dung chính như sau:

- Mục tiêu Dự án: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại cho hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

- Kết quả chính:

+ Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện Phụ sản phục vụ cho Bệnh viện Phụ sản và các bệnh viện khác đóng trên địa bàn thành phố Thái Bình;

+ Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện đa khoa Thái Thụy phục vụ cho Bệnh viện đa khoa Thái Thụy và các cơ sở y tế khác đóng trên địa bàn huyện Thái Thụy;

+ Cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ đạt quy chuẩn môi trường.

- Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;

- Như Điều 3;

- VPCP: BTCN,

 PCN Nguyễn Xuân Thành,

 các Vụ: TH, PL, KTTH;

- Lưu: VT, QHQT (2).NL

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 1943/QĐ-TTg

Quyết định 1943/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1943/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:18/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nâng cấp trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ

Ngày 18/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1943/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Theo đó, mục tiêu của Dự án là nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại cho hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31/12/2023.

Cụ thể, kết quả chính là đầu tư vào hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện Phụ sản phục vụ cho Bệnh viện Phụ sản và các bệnh viện khác đóng trên địa bàn TP. Thái Bình. Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại tại Bệnh viện đa khoa Thái Thụy phục vụ cho Bệnh viện đa khoa và các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Thái Thụy. Cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ đạt quy chuẩn môi trường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1943/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi