Quyết định 1912/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải TP Tây Ninh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1912/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ TÂY NINH - GIAI ĐOẠN I” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ ITALIA

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 7440/TTr-BKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia, với nội dung: Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tính toán;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành đbổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm tương ứng cho Dự án sau khi điều chỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 3. Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục điều chỉnh Biên bản ghi nhớ và Hiệp định vay vốn cho Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Như Điều 4;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, QHQT (2).ND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phm Bình Minh

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1912/QĐ-TTg

Quyết định 1912/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1912/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:15/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thực hiện Dự án xử lý nước thải TP.Tây Ninh – giai đoạn I đến hết năm 2023

Ngày 15/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1912/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Thành phố Tây Ninh – giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia.

Cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Thành phố Tây Ninh – giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia đến hết ngày 31/12/2023.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tính toán.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1912/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi