Quyết định 145/QĐ-VKSTC phân cấp phê duyệt dự án đầu tư dưới 15 tỷ trong ngành Kiểm sát

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
_______

Số: 145/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng trong ngành Kiểm sát nhân dân

____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phân cấp cho Chánh văn phòng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật) từ khâu phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khâu quyết toán dự án hoàn thành đối với tất cả các dự án trong ngành do đơn vị làm chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được VKSND tối cao cấp (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) và vốn hỗ trợ của địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 465/QĐ-VKSTC-V11 ngày 17/10/2011 về phân cấp, ủy quyền thẩm quyền phê duyệt trong quản lý đầu tư xây dựng trụ sở ngành Kiểm sát sử dụng vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước và thay thế Điểm a khoản 1, Điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 21 Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ngày 30/7/2018 ban hành Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Giao Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn cụ thể để thực hiện.
Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh văn phòng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Xây dựng;

- Đ/c Lê Minh Trí - VT (để b/c);

- Đ/c Thư ký PVT;

- Các sở, ngành: Xây dựng, Kho bạc NN các tỉnh, Tp;

- Lưu VT, C3 (VT, LĐ cục, các phòng).

VHùng 200b

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 


Bùi Mạnh Cường

Thuộc tính văn bản
Quyết định 145/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phân cấp phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng trong ngành Kiểm sát nhân dân
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 145/QĐ-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Mạnh Cường
Ngày ban hành: 15/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!