Nghị quyết 21/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Yên Bái

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/2006/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2006
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006-2010) TỈNH YÊN BÁI

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 18/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2006),

 QUYẾT NGHỊ :

 

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Yên Bái với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:   

                                                                                             

 

Thứ

tự

 

Loại đất

Hiện trạng năm 2005

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010

Diện tích

(ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

688.777,39

100

688.777,39

100,00

1    

Đất nông nghiệp

522.624,72

75,88

557.716,79

80,97

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

79.284,06

11,51

97.380,77

14,14

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

49.220,44

7,15

65.176,08

9,46

 

Trong đó: đất trồng lúa

28.248,52

4,10

28.297,49

4,11

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

30.063,62

4,36

32.204,69

4,68

1.2

Đất lâm nghiệp

441.896,74

64,16

458.257,40

66,53

1.2.1

Đất rừng sản xuất

188.840,53

27,42

195.303,37

28,36

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

226.686,95

32,91

225.954,03

32,81

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

26.369,26

3,83

37.000,00

5,37

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.363,28

0,20

1.881,93

0,27

1.4

Đất nông nghiệp khác

80,64

0,01

196,69

0,03

2

Đất phi nông nghiệp

44.965,43

6,53

52.356,89

7,60

2.1

Đất ở

4.306,89

0,63

5.026,73

0,73

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

3.500,12

0,51

4.102,47

0,60

2.1.2

Đất ở tại đô thị

806,77

0,12

924,26

0,13

2.2

Đất chuyên dùng

10.081,03

1,46

16.866,71

2,45

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

214,66

0,03

290,82

0,04

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh.

2027,21

0,29

2.329,24

0,34

2.2.2.1

Đất quốc phòng

1.523,61

 

1.820,01

 

2.2.2.2

Đất an ninh.

503,60

 

509,23

 

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

937,36

0,14

4.129,64

0,60

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

195,27

0,03

725,87

0,11

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

159,84

0,02

1.777,68

0,26

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

332,11

0,05

877,42

013

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

250,14

0,04

748,67

0,11

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

6.901,80

1,00

10.117,01

1,47

2.2.4.1

Đất giao thông

5.248,34

0,76

7.552,80

1,10

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

965,70

0,14

1.215,03

0,18

2.2.4.3

Đất  truyền dẫn năng lượng, truyền thông

47,52

0,01

165,09

0,02

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hoá

50,44

0,01

134,23

0,02

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

61,41

0,01

89,26

0,01

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

362,24

0,05

483,60

0,07

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

112,51

0,02

318,71

0,05

2.2.4.8

Đất chợ

28,13

0,00

58,53

0,01

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

7,55

0,00

41,80

0,01

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

17,96

0,00

57,96

0,01

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

20,85

0,00

24,67

0,00

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

603,12

0,09

726,15

0,11

2.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

29.929,65

4,35

29.688,74

4,31

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

23,89

0,00

23,89

0,00

3

Đất chưa sử dụng

121.187,24

17,59

78.703,71

11,43

 

2.   Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

 

Thứ tự

Chỉ tiêu

Giai đoạn

2006 - 2010 (ha)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

4.940,46

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

2.225,87

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

870,69

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

236,71

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.355,78

1.2

Đất lâm nghiệp

2.681,39

1.2.1

Đất rừng sản xuất

1.966,97

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

714,42

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

33,20

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

9.880,84

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

9.862,34

2.2

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

18,50

3

Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp

có thu tiền sử dụng đất không phải là đất ở

22,77

3.1

Đất trụ sở cơ quan

0,64

3.2

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

22,13

4

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

11,27

4.1

Đất chuyên dùng

7,75

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1,58

4.1.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

6,17

4.2

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

3,52

 

3.  Diện tích thu hồi đất:

 

Thứ tự

Loại đất phải thu hồi

Giai đoạn

2006 - 2010 (ha)

1

Đất nông nghiệp

4.361,49

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

1.781,13

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

870,69

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

236,71

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

910,44

1.2

Đất lâm nghiệp

2.547,16

1.2.1

Đất rừng sản xuất

1.839,34

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

707,82

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

33,20

2

Đất phi nông nghiệp

160,41

2.1

Đất ở

96,94

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

65,50

2.1.2

Đất ở tại đô thị

31,44

2.2

Đất chuyên dùng

13,77

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4,12

2.2.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

9,47

2.2.3

Đất có mục đích công cộng

0,18

2.3

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

49,77

 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

 

Thứ tự

Mục đích sử dụng đất

Giai đoạn

2006 - 2010 (ha)

1

Đất nông nghiệp

39.815,82

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

11.013,37

1.2

Đất lâm nghiệp

28.776,15

1.3

Đất nông nghiệp khác

26,3

2

Đất phi nông nghiệp

2.667,71

2.1

Đất ở

38,99

2.2

Đất chuyên dùng

2.589,46

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,19

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

33,07

2.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

6,00

 

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Yên Bái, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xác lập ngày 02 tháng 3 năm 2006).

 

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất:

Thứ tự

 

Loại đất

Hiện trạng năm 2005 (ha)

Các năm trong kỳ kế hoạch (ha)

 

Hiện trạng năm 2005

(ha)

Các năm trong kỳ kế hoạch (ha)

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

688.777,39

688.777,39

688.777,39

688.777,39

688.777,39

688.777,39

1

Đất nông nghiệp

522.624,72

531.127,79

538.360,79

545.473,79

552.096,79

557.716,79

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

79.284,06

83.280,77

86.940,77

90.580,77

93.980,77

97.380,77

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

49.220,44

52.756,08

55.966,08

59.176,08

62.176,08

65.176,08

 

Trong đó : đất trồng lúa

28.248,52

28.277,49

28.287,49

28.297,49

28.297,49

28.297,49

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

30.063,62

30.524,69

30.974,69

31404,69

31804,69

32204,69

1.2

Đất lâm nghiệp

441.896,74

446.257,4

449.707,4

453.057,4

456.157,4

458.257,4

1.2.1

Đất rừng sản xuất

188.840,53

190.403,37

191.803,37

193.103,37

194.203,37

195.303,37

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

226.686,95

227.304,03

227.204,03

227.154,03

227.054,03

225.954,03

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

26.369,26

28.550

30.700

32.800

34.900

37.000

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.363,28

1.481,93

1.581,93

1.681,93

1.781,93

1.881,93

1.4

Đất nông nghiệp khác

80,64

107,69

130,69

153,69

176,69

196,69

2

Đất phi nông nghiệp

44.965,43

46.717,89

48.361,89

49.830,39

51.151,39

52.356,89

2.1

Đất ở

4.306,89

4.447,73

4.589,73

4.733,23

4.879,23

5.026,73

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

3.500,12

3.618,47

3.737,47

3.857,47

3.979,47

4.102,47

2.1.2

Đất ở tại đô thị

806,77

829,26

852,26

875,76

899,76

924,26

2.2

Đất chuyên dùng

10.081,03

11.696,71

13.183,71

14.553,71

15.768,71

16.866,71

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

214,66

230,82

245,82

260,82

275,82

290,82

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

2.027,21

2.129,24

2.229,24

2.329,24

2.329,24

2.329,24

2.2.2.1

Đất quốc phòng

1.523,61

1.620,01

1.720,01

1.820,01

1.820,01

1.820,01

2.2.2.2

Đất an ninh

503,60

509,23

509,23

509,23

509,23

509,23

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

937,36

1.704,64

2.389,64

3.009,64

3.619,64

4.129,64

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

195,27

375,87

525,87

625,87

725,87

725,87

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

159,84

487,68

812,68

1.137,68

1.457,68

1.777,68

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

332,11

467,42

577,42

677,42

777,42

877,42

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

250,14

373,67

473,67

568,67

658,67

748,67

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

6.901,8

7.632,01

8.319,01

8.954,01

9.544,01

10.117,01

2.2.4.1

Đất giao thông

5.248,34

5.722,8

6.192,8

6.662,8

7.112,8

7.552,8

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

965,7

1.035,03

1.085,03

1.135,03

1.175,03

1.215,03

2.2.4.3

Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

47,52

75,09

100,09

125,09

145,09

165,09

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hoá

50,44

74,23

94,23

109,23

124,23

134,23

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

61,41

69,26

76,26

81,26

86,26

89,26

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo

362,24

390,6

418,6

443,6

463,6

483,6

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục, thể thao

112,51

156,71

198,71

238,71

278,71

318,71

2.2.4.8

Đất chợ

28,13

43,53

53,53

58,53

58,53

58,53

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

7,55

16,8

41,8

41,8

41,8

41,8

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

17,96

47,96

57,96

57,96

57,96

57,96

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

20,85

24,67

24,67

24,67

24,67

24,67

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

603,12

666,15

726,15

726,15

726,15

726,15

2.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

29.929,65

29.858,74

29.813,74

29.768,74

29.728,74

29.688,74

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

3

Đất chưa sử dụng

121.187,24

110.931,71

102.054,71

93.473,21

85.529,21

78.703,71

 

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

 

Chỉ tiêu

D.tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

 

D.tích chuyển

mục đích sử dụng đất

trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

4.940,46

1.190,46

1.113,20

949,70

901,30

785,80

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

2.225,87

465,87

455,00

440,00

435,00

430,00

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

870,69

180,69

180,00

170,00

170,00

170,00

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

236,71

48,71

4,.00

47,00

47,00

47,00

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.355,78

285,78

275,00

270,00

265,00

260,00

1.2

Đất lâm nghiệp

2.681,39

716,39

651,20

502,70

460,30

350,80

1.2.1

Đất rừng sản xuất

1.966,97

561,97

501,20

357,70

325,30

220,80

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

714,42

154,42

150,00

145,00

135,00

130,00

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

33,20

8,20

7,00

7,00

6,00

5,00

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

9.880,84

1.991,84

1.979,00

1.979,00

1,970.00

1.979,00

2.1

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

9.862,34

1.982,34

1.979,00

1.979,00

1.97,.00

1.979,00

2.2

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

18,50

9,50

9,00

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang

đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải là đất ở

22,77

22,77

 

 

 

 

3.1

Đất trụ sở cơ quan

0,64

0,64

 

 

 

 

3.2

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

22,13

22,13

 

 

 

 

4

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

11,27

5,27

2,00

2,00

1,00

1,00

4.1

Đất chuyên dùng

7,75

3,75

1,00

1,00

1,00

1,00

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1,58

1,58

 

 

 

 

4.1.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

6,17

2,17

1,00

1,00

1,00

1,00

4.2

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

3,52

1,52

1,00

1,00

 

 

 

3.  Kế hoạch thu hồi đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

 

 

 

Loại đất phải thu hồi

 

 

Diện tích đất

cần thu hồi

trong kỳ KH

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

Đất nông nghiệp

4.361,49

1.056,49

937,00

857,00

816,00

695,00

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

1.781,13

451,13

380,00

350,00

340,00

260,00

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

870,69

220,69

180

170

160

140

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

236,71

69,71

50

47

40

30

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

910,44

230,44

200

180

180

120

1.2

Đất lâm nghiệp

2.547,16

597,16

550

500

470

430

1.2.1

Đất rừng sản xuất

1.839,34

429,34

400

370

340

300

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

707,82

167,82

150

130

130

130

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

33,20

8,2

7

7

6

5

2

Đất phi nông nghiệp

160,41

38,41

34

32

30

26

2.1

Đất ở

96,94

21,94

20

19

19

17

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

65,50

14,5

13

13

13

12

2.1.2

Đất ở tại đô thị

31,44

7,44

7

6

6

5

2.2

Đất chuyên dùng

13,77

3,77

3

3

3

1

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

4,12

1,12

1

1

1

 

2.2.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

9,47

2,47

2

2

2

1

2.2.3

Đất có mục đích công cộng

0,18

0,18

 

 

 

 

2.3

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

49,77

12,7

11

10

8

8

 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng đất

D.tích đất

CSD đưa vào

sử dụng trong

kỳ KH

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

Đất nông nghiệp

39.815,82

9.648,82

8.303,20

8.019,70

7.481,30

6.362,80

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

11.013,37

2.273,37

2.230,00

2.170,00

2,170.00

2,170.00

1.2

Đất lâm nghiệp

28.776,15

7.369,15

6.068,2

5.844,7

5.306,3

4.187,8

1.3

Đất nông nghiệp khác

26,3

6.3

5

5

5

5

2

Đất phi nông nghiệp

2.667,71

606,71

573,8

561,8

462,7

462,7

2.1

Đất ở

38,99

8,99

8

8

7

7

2.2

Đất chuyên dùng

2.589,46

565,46

558,8

553,8

455,7

455,7

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,19

0,19

 

 

 

 

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

33,07

26,07

7

 

 

 

2.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

6,00

6

 

 

 

 

 

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nêu trên của tỉnh.

4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trình Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi