Nghị quyết 19/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2006/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2006
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006-2010) TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 14/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2006),

QUYẾT NGHỊ :

 Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất

 

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng

năm 2005

Điều chỉnh quy hoạch

đến năm 2010

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

505.453,36

100

505.453,36

100

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

319.398,90

63,19

352.929,25

69,82

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

51.898,70

16,25

56.069,40

15,89

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

42.410,94

81,72

42.683,27

76,13

 

Trong đó: đất trồng lúa

30.049,15

70,85

27.699,68

64,90

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

9.487,76

18,28

13.386,13

23,87

1.2

Đất lâm nghiệp

262.485,66

82,18

289.991,78

82,17

1.2.1

Đất rừng sản xuất

81.854,66

31,18

94.360,78

32,54

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

117.853,79

44,90

121.353,79

41,85

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

62.777,21

23,92

74.277,21

25,61

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

4.935,47

1,55

6.789,00

1,92

1.4

Đất nông nghiệp khác

79,07

0,02

79,07

0,02

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

74.465,95

14,73

94.980,00

18,79

2.1

Đất ở

15.091,45

20,27

16.226,04

17,08

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

12.779,97

84,68

12.274,67

75,65

2.1.2

Đất ở tại đô thị

2.311,48

15,32

3.951,37

24,35

2.2

Đất chuyên dùng

16.116,30

21,64

24.954,56

26,27

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

723,45

4,49

782,76

3,14

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

2.953,03

18,32

3.068,13

12,29

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.494,36

9,27

5.540,54

22,20

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

214,43

14,35

1.975,14

35,65

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

759,66

50,84

2.265,13

40,88

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

152,27

10,19

527,27

9,52

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

368,00

24,63

773.00

13,95

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

10.945,46

67,92

15.563,13

62,37

2.2.4.1

Đất giao thông

5.891,31

53,82

8.140,36

52,31

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

3.626,10

33,13

3.837,70

24,66

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

74,87

0,68

96,87

0,62

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

112,18

1,02

945,22

6,07

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

63,87

0,58

96,77

0,62

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

525,44

4,80

830,55

5,34

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục – thể thao

178,16

1,63

979,26

6,29

2.2.4.8

Đất chợ

48,76

0,45

62,13

0,40

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

377,05

3,44

427,05

2,74

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

47,72

0,44

147,22

0,95

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

745,24

1,00

745,24

0,78

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

8.240,52

11,07

8.069,47

8,50

2.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

34.248,24

45,99

44.960,49

47,34

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

24,20

0,03

24,20

0,03

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

111.588,51

22,08

57.544,11

11,38

 

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn 2006  -  2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

17.498,16

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

3.766,70

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

3.378,47

 

Trong đó: đất trồng lúa nước

1.850,47

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

388,23

1.2

Đất lâm nghiệp

13.687,88

1.2.1

Đất rừng sản xuất

8.527,77

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

5.115,71

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

44,40

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

43,58

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2.116,00

2.1

Đất chuyên trồng lúa n­ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

810,00

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

1.306,00

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

237,71

3.1

Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

8,45

3.2

Đất quốc phòng, an ninh

22,50

3.3

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

6,98

3.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

93,98

3.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

105,80

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

96,56

4.1

Đất chuyên dùng

7,30

4.1.1

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

6,20

4.1.2

Đất có mục đích công cộng

1,10

4.2

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

78,86

4.3

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

10,40

 

c) Diện tích đất phải thu hồi

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn 2006 - 2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

19.854,36

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

4.816,90

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

4.428,67

 

Trong đó: đất trồng lúa nước

2.778,37

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

388,23

1.2

Đất lâm nghiệp

14.993,88

1.2.1

Đất rừng sản xuất

9.833,77

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

5.115,71

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

44,40

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

43,58

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

2.987,89

2.1

Đất ở

294,07

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

170,34

2.1.2

Đất ở tại đô thị

123,73

2.2

Đất chuyên dùng

79,31

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

12,48

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

22,50

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

9,90

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

34,43

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

393,05

2.4

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

2.221,46

 

Cộng

23.985,21

 

d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

                                   Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Giai đoạn 2006 - 2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

50.398,51

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

7.471,40

1.2

Đất lâm nghiệp

42.500,00

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

427,1

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

3.645,89

2.1

Đất ở

184,32

2.2

Đất chuyên dùng

1.995,36

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

101,00

2.4

Đất có mặt nước chuyên dùng

1.365,21

 

Cộng

54.044,40

 

(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xác lập ngày 12 tháng 01 năm 2006).

 

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 - 2010) tỉnh Thừa Thiên Huế với các chỉ tiêu sau:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch 

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Hiện trạng năm 2005

Chia ra các năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

505.453,36

505.453,36

505.453,36

505.453,36

505.453,36

505.453,36

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

319.398,90

325.663,52

332.806,12

340.019,18

347.217,24

352.929,25

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

51.898,70

52.752,70

53.609,70

54.514,70

55.404,70

56.069,40

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

42.410,94

42.464,94

42.521,94

42.576,94

42.636,94

42.683,27

 

Trong đó: đất trồng lúa

30.049,15

29.567,35

29.053,25

28.561,25

28.114,25

27.699,68

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

9.487,76

10.287,76

11.087,76

11.937,76

12.767,76

13.386,13

1.2

Đất lâm nghiệp

262.485,66

267.485,66

273.328,93

279.174,49

285.020,05

289.991,78

1.2.1

Đất rừng sản xuất

81.854,66

82.854,66

85.697,93

88.543,49

91.189,05

94.360,78

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

117.853,79

110.353,79

113.353,79

116.353,79

119.553,79

121.353,79

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

62.777,21

74.277,21

74.277,21

74.277,21

74.277,21

74.277,21

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

4.935,47

5.346,09

5.788,42

6.250,92

6.713,42

6.789,00

1.4

Đất nông nghiệp khác

79,07

79,07

79,07

79,07

79,07

79,07

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

74.465,95

82.448,51

87.766,20

91.005,85

93.332,79

94.980,00

2.1

Đất ở

15.091,45

15.498,69

15.670,62

15.900,80

16.073,57

16.226,04

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

12.779,97

12.037,11

12.106,60

12.136,88

12.204,50

12.274,67

2.1.2

Đất ở tại đô thị

2.311,48

3.461,58

3.564,02

3.763,92

3.869,07

3.951,37

2.2

Đất chuyên dùng

16.116,30

17.924,51

19.942,42

22.020,00

23.688,47

24.954,56

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

723,45

733,76

742,76

757,76

772,76

782,76

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

2.953,03

2.983,03

2.998,13

3.008,13

3.028,13

3.068,13

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

1.494,36

2.434,35

3.426,64

4.163,34

4.913,14

5.540,54

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

214,43

583,45

953,14

1.263,14

1.612,14

1.975,14

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

759,66

1.135,63

1553,23

1.829,93

2.100,73

2.265,13

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

152,27

247,27

342,27

407,27

477,27

527,27

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

368,00

468,00

578,00

663,00

723,00

773,00

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

10.945,46

11.773,37

12.774,89

14.090,77

14.974,44

15.563,13

2.2.4.1

Đất giao thông

5.891,31

6.369,84

6.653,80

7.426,81

7.805,76

8.140,36

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

3.626,10

3.657,15

3.689,96

3.751,76

3.798,33

3.837,70

2.2.4.3

Đất  chuyển dẫn năng lượng

74,87

79,87

84,78

88,87

92,87

96,87

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

112,18

247,54

386,94

545,72

886,35

945,22

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

63,87

71,77

77,77

83,77

89,77

96,77

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

525,44

623,64

686,78

730,98

771,50

830,55

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

178,16

219,16

660,96

900,46

945,96

979,26

2.2.4.8

Đất chợ

48,76

52,13

54,63

57,13

59,63

62,13

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

377,05

387,05

397,05

407,05

410,05

427,05

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

47,72

65,22

82,22

98,22

114,22

147,22

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

745,24

745,24

745,24

745,24

745,24

745,24

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

8.240,52

8.195,52

8.150,52

8.105,52

8.075,52

8.069,47

2.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

34.248,24

40.060,35

43.233,20

44.210,09

44.725,79

44.960,49

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

24,20

24,20

24,20

24,20

24,20

24,20

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

111.588,51

97.341,33

84.881,04

74.428,33

64.903,33

57.544,11

 

b) Kế hoạch thu hồi đất                                                                      

Đơn vị tính: ha   

Thứ tự

Loại đất

Tổng số

Chia ra các năm 

2006

2007

2008

2009

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

19.854,36

7.461,34

4.417,24

2.733,04

2.615,34

2.627,40

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

4.816,90

1.037,44

1.099,94

967,04

862,44

850,04

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

4.428,67

967,44

1.002,44

893,44

812,44

752,91

 

Trong đó: đất  trồng lúa nước

2.778,37

592,50

592,00

568,50

557,00

468,37

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

388,23

70,00

97,50

73,60

50,00

97,13

1.2

Đất lâm nghiệp

14.993,88

6.415,40

3.309,00

1.756,50

1.743,10

1.769,88

1.2.1

Đất rừng sản xuất

9.833,77

3.230,00

2.695,00

1.340,00

1.250,00

1.318,77

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

5.115,71

3.141,00

614,00

416,50

493,10

451,11

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

44,40

44,40

-

-

-

-

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

43,58

8,50

8,30

9,50

9,80

7,48

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

2.987,89

770,11

610,90

391,10

625,44

590.34

2.1

Đất ở

294,07

72,20

61,40

56,60

54,13

49,74

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

170,34

36,50

36,50

34,00

34,00

29,34

2.1.2

Đất ở tại đô thị

123,73

35,70

24,90

22,60

20,13

20,40

2.2

Đất chuyên dùng

79,31

38,23

11,20

17,80

7,38

4,70

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

12,48

3,70

3,45

5,00

0,33

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

22,50

22,50

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

9,90

1,80

0,20

6,20

1,70

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

34,43

10,23

7,55

6,60

5,35

4,70

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

393,05

92,22

91,80

87,90

74,13

47,00

2.4

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

2.221,46

567,46

446,50

228,80

489,80

488,90

 

Cộng

23.985,21

9.135,81

5.045,44

3.210,64

3.346,84

3.246,48

 

c) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Tổng số

Chia ra các năm  

2006

2007

2008

2009

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

17.498,16

6.933,90

3.869,80

2.249,60

2.202,90

2.241,96

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

3.766,70

790,00

847,50

723,60

700,00

705,60

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

3.378,47

720,00

750,00

650,00

650,00

608,47

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

1.850,47

375,00

370,00

355,00

370,00

380,47

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

388,23

70,00

97,50

73,60

50,00

97,13

1.2

Đất lâm nghiệp

13.687,88

6.135,40

3.014,00

1.516,50

1.493,10

1.528,88

1.2.1

Đất rừng sản xuất

8.527,77

2.950,00

2.400,00

1.100,00

1.000,00

1.077,77

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

5.115,71

3.141,00

614,00

416,50

493,10

451,11

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

44,40

44,40

-

-

-

-

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

43,58

8,50

8,30

9,50

9,80

7,48

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2.116,00

460,00

480,00

416,00

415,00

345,00

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

810,00

180,00

185,00

176,00

165,00

104,00

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

1.306,00

280,00

295,00

240,00

250,00

241,00

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

237,71

70,70

49,50

43,00

39,23

35,28

3.1

Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

8,45

1,70

2,00

2,50

2,25

-

3.2

Đất quốc phòng, an ninh

22,50

22,50

 

 

 

 

3.3

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

6,98

1,50

1,50

2,00

1,98

-

3.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

93,98

19,50

21,00

20,00

17,00

16,48

3.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

105,80

25,50

25,00

18,50

18,00

18,80

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

96,56

21,00

21,00

21,40

19,60

13,56

4.1

Đất chuyên dùng

7,30

2,00

1,50

1,90

1,90

 -

4.1.1

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

6,20

0,90

1,50

1,90

1,90

 -

4.1.2

Đất có mục đích công cộng

1,10

1,10

4.2

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

78,86

17,00

17,50

17,50

15,30

11,56

4.3

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

10,40

2,00

2,00

2,00

2,40

2,00

         

d) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Tổng số

Chia ra các năm

2006

2007

2008

2009

2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

50.389,51

12.624,10

11.658,45

10.037,10

9.146,60

6.932,26

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

7.471,40

1.523,70

1.998,84

1.894,04

1.462,94

591,88

1.2

Đất lâm nghiệp

42.500,00

11.015,40

9.574,61

8.023,06

7.588,66

6.298,27

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

427,11

85,00

85,00

120,00

95,00

42,11

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

3.645,89

1.623,08

801,84

415,61

378,40

426,96

2.1

Đất ở

184,32

60,50

43,00

22,71

32,00

26,11

2.2

Đất chuyên dùng

1.995,36

703,00

385,00

289,00

258,00

360,36

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

101,00

20,00

20,00

20,00

21,00

20,00

2.4

Đất có mặt nước chuyên dùng

1.365,21

839,58

353,84

83,90

67,4

20,49

 

Cộng

54.044,40

14.247,18

12.460,29

10.452,71

9.525,00

7.359,22

 

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái;

2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng thẩm quyền và phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã  được cấp có  thẩm  quyền xét duyệt, bảo đảm  sử dụng  đất  đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả;

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch sử dụng đất đai; có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nêu trên của tỉnh.

4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi