Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 245/TTG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ VIỆC CẤP BÁCH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

 

Hiện nay, công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn nhiều yếu kém, việc quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp, còn để xảy ra nhiều tiêu cực như: sử dụng đất tuỳ tiện, lấn chiếm, mua bán đất trái phép, thu chi tiền sử dụng đất sai nguyên tắc, tham ô trong quản lý đất đai v.v... đang là sự nhức nhối được toàn xã hội quan tâm và đòi hỏi phải giải quyết.

Để từng bước khắc phục những tồn tại trên, đưa việc quản lý, sử dụng đất đai vào nề nếp, đúng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các ngành, các cấp, các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, triển khai thực hiện ngay các việc cấp bách sau đây:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Tổng cục Địa chính tiến hành kiểm tra, thống kê, đánh giá toàn bộ hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 1996.

Trường hợp tổ chức nào chưa có hồ sơ hoặc số liệu đo đạc để báo cáo thì phải tự đo đạc và kê khai diện tích đất đang sử dụng theo biểu mẫu thống nhất do Tổng cục Địa chính quy định. Các cơ quan quản lý đất đai tiến hành kiểm tra, chỉnh lý các trường hợp tự kê khai diện tích để hoàn chỉnh, tổng hợp thành báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sử dụng đất kê khai sai sự thật, gây trở ngại cho việc kiểm tra thì người đứng đầu tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2- Tất cả các tổ chức trong nước đã được Nhà nước giao đất, nay thuộc đối tượng thuê đất được quy định trong Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì đều phải làm lại thủ tục thuê đất và nộp tiền thuê đất cho Nhà nước.

Tổng cục Địa chính, Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định và hướng dẫn thủ tục về thuê đất và trả tiền thuê đất.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo thực hiện và ký quyết định cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn.

Các tổ chức thuộc đối tượng thuê đất phải hoàn thành thủ tục thuê đất trước ngày 30 tháng 9 năm 1996.

Các trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã ra quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất đã được thu nộp và sử dụng công khai trong cân đối ngân sách Nhà nước trong thời gian từ ngày ban hành Luật đất đai 1993 đến ngày ban hành Pháp lệnh về quyền nghĩa vụ các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (ngày 14 tháng 10 năm 1994) thì tạm thời chưa làm thủ tục về thuê đất nhưng phải làm thống kê chi tiết báo cáo Chính phủ. Tổng cục Địa chính hướng dẫn chi tiết về việc này.

3- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức trực thuộc xác định lại nhu cầu sử dụng đất của từng tổ chức phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay và xác nhận nhu cầu sử dụng đất của tổ chức đó.

a) Diện tích đất không được sử dụng hết thì phải trả lại Nhà nước. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thu hồi.

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thu hồi diện tích đất của các tổ chức đã cho các tổ chức, cá nhân khác thuê lại hoặc mượn sử dụng vào mục đích khác; trường hợp tổ chức đang sử dụng đúng mục đích, không vi phạm quy hoạch thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cho làm thủ tục giao đất, cho thuê đất đúng quy định của pháp luật hiện hành.

c) Nghiêm cấm các tổ chức tự chia đất cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở.

Từ nay, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra để ngăn chặn kịp thời và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với tổ chức vẫn cố ý tự chia đất cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở.

Đối với các tổ chức đã vi phạm pháp luật về đất đai, tự chuyển nhượng cơ sở nhà đất, kho tàng, bến bãi tự chia đất cho cán bộ công nhân viên làm nhà ở v.v... thì phải kiểm tra lập biên bản từng trường hợp, thống kê phân loại mức độ vi phạm và đề xuất các biện pháp xử lý để báo cáo cấp uỷ Đảng và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến chỉ đạo, trường hợp quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất trái phép, vi phạm quy hoạch sản xuất và quy hoạch dân cư thì ra quyết định thu hồi và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

4- Thanh tra Nhà nước và Tổng cục Địa chính phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, thanh tra điển hình, có trọng điểm việc sử dụng đất của một số cơ quan hành chính sự nghiệp và các Hội nghề nghiệp mà dư luận quần chúng có nhiều ý kiến để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5- Đất đai đã được Nhà nước giao cho tổ chức để sử dụng vào mục đích công cộng và lợi ích quốc gia phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy hoạch, tiết kiệm và có hiệu quả; nếu bị lấn chiếm thì tổ chức đó phải phối hợp với chính quyền địa phương sở tại kiên quyết giải toả để đưa vào sử dụng theo đúng quy hoạch. Nghiêm cấm các đơn vị thi công xây dựng các công trình công cộng chiếm dụng phần đất làm lán trại ở tạm và tập kết vật liệu để làm đất ở lâu dài.

6- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở cho việc giao đất và cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước theo quy định của Luật đất đai.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của toàn xã hội, từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải khẩn trương quy hoạch các khu dân cư, bảo đảm xây dựng đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến các công trình phúc lợi công cộng và dịch vụ xã hội. Giao cho các tổ chức có chức năng xây dựng (theo Nghị định số 60/CP và 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ) xây dựng các khu nhà ở để bán, cho thuê hoặc sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng giao cho dân tự làm nhà ở theo đúng quy hoạch.

Trong quy hoạch phát triển các khu dân cư và đô thị mới phải bảo đảm tỷ lệ thích đáng diện tích đất cho cây xanh tạo cảnh quan và môi trường đô thị.

Trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp mới phải bố trí đất đai để di chuyển các xí nghiệp sản xuất công nghiệp có chất thải độc hại ra khỏi đô thị, trước mắt di chuyển gấp các xí nghiệp ở gần các khu dân cư để giảm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.

7- Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nêu trong Chỉ thị này bao gồm: Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức kinh tế tập thể v.v... được giao đất không sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

Tổng cục Địa chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

 

thuộc tính Chỉ thị 245/TTg

Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:245/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Đức Lương
Ngày ban hành:22/04/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 245/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 245-TTg
Hanoi, April 22, 1996
DIRECTIVE
ON URGENT WORK TO BE DONE CONCERNING THE MANAGEMENT AND USE OF LAND BY THOSE LOCAL ORGANIZATIONS WHICH HAVE BEEN ALLOTTED LAND BY OR HAVE LEASED LAND FROM THE STATE
Currently, there are many weaknesses in the State management of land, the management and use of land by various organizations are loose and inefficient. Many negative acts have taken place such as the arbitrary use of land, land encroachment, illegal buying and selling of land, unprincipled collection and spending of land rent, usurpation of land in management... This is a social concern which should be addressed.
In order to overcome step by step those weaknesses and bring the management and use of land into line and in accordance with law, the Prime Minister instructs the branches, the administrative levels, and the organizations which have been allotted land by or have leased land from the State to do immediately the following urgent work:
1. The Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in cooperation with the General Land Adminitration shall check, inventorize and evaluate the current use of land by various organizations in their localities, and report it to the Prime Minister in September 1996.
If any organization does not have the dossier or measurements to report, it must measure and declare the area of land it is using according to the model form stipulated by the General Land Administration. The land managing agencies shall check and adjust these declaration forms and report it to the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government for submission to the Prime Minister. If the land using organization falsifies the declaration and hinders the checking, the head of the organization must be held responsible before the law.
2. All local organizations which have been allotted land by the State are land lease-holders as stipulated in the Ordinance on the rights and obligations of the local organizations which have been allotted land by or have leased land from the State. Now they must again fill the procedure of leasing land and paying land rent to the State.
The General Land Administration and the Ministry of Finance shall stipulate and give guidance on the procedure of leasing land and paying land use rent.
The Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall organize and direct the implementation and sign decisions to lease land to various organizations in their localities.
The land leasing organizations must complete the procedure of land leasing before September 30, 1996.
With regard to the cases in which the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government have issued a decision on land use rent, and this rent has been collected and publicly used in balancing the State budget during the period from the promulgation of the 1993 Land Law to the promulgation of the Ordinance on the rights and obligations of the local organizations which have been allotted land by or have leased land from the State (October 14, 1994), they may temporarily be exempted from this procedure of leasing land, but they must make a detailed inventory and report it to the Government. The General Land Administration shall give detailed guidance on this matter.
3. The Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Ministers, and the Heads of the various branches shall have to direct the organizations under their management to revise the demand of each organization for land use in keeping with its present task and requirement of production and business, and certify the demand of that organization for land use.
a/ Any land belonging to any organization which is not fully used by it must be returned to the State. The Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in their capacity shall issue a decision to retrieve it, or report it to the Prime Minister to issue a decision to this effect.
b/ The Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall decide to retrieve the part of land of those organizations which have leased or assigned it to other organizations or individuals for other uses. In case an organization is using land for the right purpose without infringing on the general plan, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall consider and allow it to fill the procedure of allotting or leasing land in line with the current provisions of law.
c/ The various organizations are strictly banned from allotting land to their officials and employees for building dwelling houses.
From now on, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to closely direct the agencies concerned to regularly check the observance of this ban in order to promptly prevent and take firm punitive measures against any organization which deliberately allots land to its officials and employees for building dwelling houses.
With regard to those organizations which have violated the Land Law by transferring houses, land, storages and parking ground, or allotting land to their officials and employees for building dwelling houses, etc., they must be checked and a report must be made of each case in which its violations must be listed and classified and sanctioning measures suggested for submission to the Party Committees and the People’s Councils of the provinces and cities directly under the Central Government for decision; the case which is beyond their powers for settlement, it must be reported to the Prime Minister for decision.
d/ If any organization or individual illegally encroaches on public land in violation of the general plan for production and population, a decision must be issued to retrieve it and sanctions be taken in accordance with law.
4. The State Inspector and the General Land Administration in cooperation with the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall organize an experimental check and inspection of key areas in the use of land by a number of administrative and non-business agencies and professional associations which have been censured by public opinion in order to report it to the Prime Minister.
5. The land which has been allotted by the State to various organizations to use for public purposes and for national interests must be strictly managed and economically and efficiently used as planned; if it is encroached upon, the organization concerned must cooperate with the local administration to resolutely clear it for use as planned. The units engaged in building public utility works are strictly prohibited from usurping the part of land set aside for building temporary shelters for living and storing materials and from using it as permanent residential land.
6. The People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to direct the elaboration of the general plan and the annual plan for land use and submit it to the Prime Minister for ratification and for use as a basis for the allotment and leasing of land to local organizations as stipulated by the Land Law.
In order to meet the growing social demand for dwelling houses and step by step improve the people’s living conditions, the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government must urgently draw up a general plan for populated areas and ensure a uniform construction of infrastructure facilities, public utility works and social service centers. The building organizations (as stipulated by Decrees No.60-CP and No.61-CP of July 5, 1994 of the Government) shall be assigned to build apartment buildings for sale and for rent, or after building the infrastructure facilities they will hand over the land to the people to build their own dwelling houses according to the general plan.
The general plan for development of new populated areas and urban centers must reserve a proper percentage of land for planting trees to create a suitable urban landscape and environment.
The general plan for development of new industrial zones must reserve land for the relocation of those industrial enterprises with toxic waste matters from urban centers; for the time being, it is necessary to quickly move those enterprises which are too close to populated areas to reduce environmental pollution harmful to the people’s health.
7. The organizations which have been allotted or leased land by the State mentioned in this Directive include State agencies, political, cultural, social, scientific and technical organizations, schools, hospitals, research institutes, State enterprises, enterprises of political and social organizations, defense and security enterprises, stock companies, limited liability companies, collective economic organizations... They have been allotted land not for use in agro-forestry production and business, aquaculture, and salt production.
The Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of agencies attached to the Government, and the Presidents of the People’s Committees at different levels shall have to direct and organize the strict implementation of this Directive.
Those organizations which have been allotted or leased land by the State shall have to strictly observe this Directive.
The General Land Administration shall have to cooperate with the State Inspectorate and the Ministries and branches concerned to plan, guide, urge and supervise the implementation of this Directive and report the results to the Prime Minister.

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTERTran Duc Luong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 245/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi