Chỉ thị 13/CT-TTg 2022 thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 13/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

CH THỊ

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN AN TOÀN, LÀNH MẠNH, BỀN VỮNG

Trong thời gian qua, tình hình chính trị và kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, bất ổn, khó lường, tác động tới nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, giúp nền kinh tế phục hồi, đạt mức tăng trưởng tương đối cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 về Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Việc các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực, nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành, các giải pháp, chính sách của Chính phủ về thị trường bất động sản đã giúp cho tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn thời gian qua sự phát triển của lĩnh vực bất động sản cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập, vẫn chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, như: cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý, giá sản phẩm bất động sản nhất là giá nhà ở còn khá cao so với thu nhập của người dân, cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường bất động sản chưa đồng bộ, đầy đủ, thiếu tin cậy, thiếu minh bạch...

Một số tồn tại, bất cập cần tập trung tháo gỡ là: hệ thống pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản còn một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời; việc phát triển các dự án bất động sản ở một số địa phương không theo quy hoạch và kế hoạch, chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường; trình tự thủ tục đầu tư còn được quy định tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, qua nhiều bước nên thời gian thực hiện thủ tục đầu tư bị kéo dài; quy định giao dịch bất động sản không bắt buộc qua sàn đã tạo cơ sở cho việc hình thành nên các “dự án ma”, các vụ việc lừa đảo khách hàng, mặt khác nhà nước cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý thông tin về thị trường bất động sản, đồng thời xảy ra tình trạng thất thu thuế, thất thu cho ngân sách nhà nước; công tác quản lý nhà nước chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản lý....

Nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

I. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP CHUNG

1. Rà soát các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài theo hướng xây dựng công cụ chính sách lành mạnh, phù hợp, hiệu quả để bảo đảm liên thông, an toàn, chắc chắn giữa các thị trường vốn với thị trường bất động sản, đa dạng hóa nguồn vốn cho thị trường bất động sản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các cấp, nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất thí điểm cơ chế chính sách tạo động lực, xung lực mới cho phát triển thị trường.

2. Kiên trì, kiên định, kiên quyết phát triển hệ sinh thái bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; không siết chặt tín dụng một cách bất hợp lý, nhưng tăng cường kiểm tra, giám sát, không buông lỏng quản lý nhà nước; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, chú ý các hành vi trốn thuế trong kinh doanh bất động sản, không để đổ vỡ, bảo vệ những người làm đúng, bảo vệ, hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

3. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, tập trung bảo đảm hiệu quả, quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường; không điều hành chính sách “giật cục”, không chuyển trạng thái đột ngột từ “nới lỏng” sang kiểm soát chặt chẽ, hoặc ngược lại.

4. Các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

5. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều công ăn việc làm ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

6. Đánh giá cụ thể, chính xác về tình hình và cung - cầu để phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh song song phát huy vai trò quản lý của nhà nước, các công cụ chính sách để can thiệp, kiểm soát khi cần thiết một cách phù hợp, kịp thời, hiệu quả, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá...

7. Xác định các phân khúc thị trường, các nhu cầu, như bất động sản công nghiệp, nhà ở công nhân, nhà thu nhập thấp để có chính sách phù hợp thúc đẩy thị trường, tập trung cho an sinh xã hội, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp, “không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”.

8. Phát triển hạ tầng chiến lược để tạo không gian phát triển mới, động lực phát triển mới, thúc đẩy hình thành các công nghiệp, dịch vụ, khu đô thị mới.

9. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để tháo gỡ các vướng mắc, xử lý sai phạm để bảo vệ thị trường, bảo vệ tài sản, bảo vệ con người, không hợp thức hóa sai phạm nhưng đánh giá khách quan, tìm hiểu nguyên nhân, có cơ chế tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn đặt ra.

10. Làm tốt công tác truyền thông, có hình thức phù hợp hiệu quả, đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiến thức pháp luật cho nhân dân, trong nhà trường và bằng các hình thức khác.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Bộ Xây dựng

a) Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản bảo đảm đồng bộ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai, hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản. Theo đó, đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để tạo khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản, tăng cường hiệu quả quản lý thị trường bất động sản; khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cho phù hợp với Luật Nhà ở.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành quy định hướng dẫn trình tự triển khai thực hiện đối với dự án nhà ở, khu đô thị.

c) Thường xuyên theo dõi sát tình hình, diễn biến của thị trường bất động sản; hàng quý có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước và kiến nghị giải pháp để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

d) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản, hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở, kinh doanh bất động sản để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đối với nội dung chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, lập và công bố danh mục các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại.

h) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất các chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

i) Hoàn thiện và thực hiện công khai hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

2. Bộ Tài chính

a) Khẩn trương sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

b) Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá.

c) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, hoạt động huy động vốn (bao gồm hoạt động phát hành trái phiếu) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật; tạo điều kiện, không làm cản trở các doanh nghiệp (có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh...) có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển.

đ) Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với thực tế đối với bất động sản nhằm góp phần khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cương quyết ct giảm thủ tục hành chính không cần thiết trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án nhà ở, bất động sản để hỗ trợ, tăng nguồn cung cho thị trường.

b) Theo dõi và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất (pháp luật về đấu giá, pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý thuế) bảo đảm thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

b) Thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo các địa phương ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng pháp luật.

c) Kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phù hợp về quy hoạch đất của các ngành nghề, lĩnh vực đảm bảo hài hòa hợp lý, tránh chồng lấn, phát sinh khiếu kiện.

5. Bộ Công an

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm bắt tình hình kinh tế vĩ mô; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xử lý nghiêm hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, các hành vi trốn thuế, các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính thức, chính xác, đầy đủ về tình hình hoạt động thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu; xử lý nghiêm các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo dõi, giám sát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, cho vay đối với lĩnh vực bất động sản bảo đảm đúng quy định của pháp luật; khẩn trương xem xét ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ có hiệu quả cao, có khả năng trả nợ.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công khai minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính tại địa phương, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hp pháp.

b) Khẩn trương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn từ nay đến năm 2025 và 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm theo quy định của Luật Nhà ở trong đó xác định rõ có danh mục các dự án nhà ở để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn.

c) Rà soát lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường.

d) Tổ chức công khai danh mục dự án, quỹ đất, trình tự thủ tục phát triển nhà ở, bất động sản trên địa bàn để kêu gọi đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư nhà ở, bất động sản.

đ) Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện giao đất, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án bất động sản, dự án nhà ở mới để tăng nguồn cung cho thị trường.

e) Đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư giúp làm tăng nguồn cung dự án nhà ở thương mại cho thị trường bất động sản.

g) Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn:

- Rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó khẩn trương lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

- Rà soát đối tượng, điều kiện trên cơ sở đó lập và công bố Danh mục các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại theo quy định của Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu của đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, đảm bảo chính xác, phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người dân.

h) Khẩn trương hoàn thành kiểm định đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ còn lại trên địa bàn để xác định các nhà chung cư phải phá dỡ; sớm lập, phê duyệt Kế hoạch, danh mục dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

i) Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng pháp luật.

k) Có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng; tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản; chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, “thổi giá” gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản.

l) Rà soát các dự án có sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng phí đất đai; trên cơ sở đó phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác liên quan để đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả, định hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội.

m) Theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời đ bình n thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” bất động sản trên địa bàn.

n) Tăng cường kiểm tra, thanh tra đồng thời xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm về pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan (nếu có).

9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thi hành nghiêm chỉnh Chỉ thị này; đồng thời có báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ
, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND
, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trun
g ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước:
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân ti cao;
- Ki
m toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
 lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT
, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

thuộc tính Chỉ thị 13/CT-TTg

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:13/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:29/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Ngày 29/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn; rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, rà soát đối tượng, điều kiện trên cơ sở đó lập và công bố Danh mục các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại theo quy định.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu của đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, đảm bảo chính xác, phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người dân. 

INFOGRAPHIC TÓM TẮT CHỈ THỊ 13/CT-TTG 

Chi thi 13/CT-TTg

Xem chi tiết Chỉ thị 13/CT-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER
__________

No. 13/CT-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
______________

Hanoi, August 29, 2022

 

 

DIRECTIVE

On providing a number of solutions to the safe and sustainable development of real estate market

 

In the recent past, there are many complicated, unstable and unpredictable changes in the world political and economic situation, affecting the Vietnam’s economy. In such context, the Government has given many directions to stabilize the macro-economy, control inflation, ensure major balances, making the economy recover with a relatively high growth rate in comparison with countries in the region and around the world.

The Government promulgates the Resolution No. 128/NQ-CP on safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic on October 11, 2021; Resolution No. 01/NQ-CP dated January 08, 2022 on major tasks and solutions guiding the realization of the socio-economic development plan and the State budget estimate in 2022; Resolution No. 02/NQ-CP dated January 10, 2022 on major tasks and solutions to improve the business environment and heighten the national competitiveness in 2022; Resolution No. 11/NQ-CP dated January 30, 2022 on the socio-economic recovery and development program and implementation of the National Assembly’s Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and monetary policies in support of the program. Particularly, the 13th Party Central Committee issues the Resolution No. 18-NQ/TW on continuation of innovation and perfection of institutions and policies, improvement of the effectiveness and efficiency of land management and use, creating a force for the country to become a high-income and developed country.

Efforts of agencies at all levels, sectors, localities and the enterprise community to implement the Resolutions of the Party and State, law regulations and the direction, administration, solutions and policies of the Government on the real estate market make many positive changes in the socio-economic situation, ensuring social security and stabilizing the macro-economy.

The real estate market plays a very important role in maintaining the stability of macro-economy, controlling inflation, ensuring major balances, and promoting growth. However, during the development, the real estate field has also revealed many shortcomings, limitations, inadequacies and potential risks such as: The structure of real estate goods is not reasonable, the price of real estate products, especially price of houses, is still quite high compared to citizens’ incomes, the database of information on the real estate market is incomplete, unreliable, and untransparent and is not synchronized, etc.

Some shortcomings and inadequacies to be removed shall be as follows: some contents in the system of laws related to the real estate market have not met practical needs, have not been supplemented and amended in time; the development of real estate projects in several localities does not comply with master plans and plans, and is not suitable to the needs of the market; investment order and procedures are specified in many different legal documents, include many steps, so the implementation of investment procedures is prolonged; the regulations that the real estate transactions via real estate transaction floors is not compulsory contribute the formulation of “ghost projects”, fraud cases, on the other hand, the State faces many difficulties in managing information on the real estate market, loss of tax revenue and loss of revenue for the State budget; the state management is not strict and timely, and does not meet the management requirements, etc.

In order to resolve the above-mentioned shortcomings and inadequacies and continue to promote the safe and sustainable development of the real estate market, the Prime Minister requests as follows:

I. A NUMBER OF VIEWPOINTS, GENERAL SOLUTIONS

1. Review law regulations to solve arising problems in the direction of building an appropriate and effective policy instruments to ensure the safe and certain connectivity between capital markets with the real estate market, diversify capital sources for real estate market; step up delegation and decentralization of powers for agencies at all levels, thoroughly research and propose pilot mechanisms and policies to create new driving forces for development of the market.

2. Persistently, steadfastly and resolutely develop a safe, healthy and sustainable real estate ecosystem; do not tighten credit policy unreasonably, but strengthen the inspection and supervision, do not loosen state management; do not criminalize economic - civil relations; proactively detect, prevent and strictly handle acts of violations in accordance with the law regulations, pay attention to tax evasion activities in real estate business, avoid breakdown, protect rights of persons complying with law regulations, protect and harmonize the interests of the State, citizens and enterprises.

3. Combine harmoniously, rationally and effectively between fiscal policy and monetary policy, implement a flexible, safe, prudent monetary policy, reasonable expansionary fiscal policy, focusing on ensuring the effectiveness and strict management of prices and markets; avoid suddenly operating the policies, do not quickly change the state from “loosening” to tight control, or vice versa.

4. Ministries, sectors and localities shall focus on implementing synchronously the tasks and solutions specified in the Resolution No. 11/NQ-CP of the Government on the socio-economic recovery and development program.

5. Focus on implementing solutions to attract investment, promote production and business, create jobs in many fields and localities; stabilize the macro-economy, control inflation, and ensure major balances of the economy.

6. Make specific and accurate assessment of the situation and supply - demand to develop the real estate market on the basis of respecting market rules, competition rules, and promoting the role of the State’s management and policy instruments for appropriate, timely and effective intervention and control when necessary, avoiding the manipulation of the market, goods speculation, excessive price increase, etc.

7. Identify market segments and needs, such as industrial real estate, accommodations for workers, low-income houses to promulgate appropriate policies to promote the market, focus on social security, create opportunities for low-income people, “not sacrifice social progress and justice for the economic growth”.

8. Develop strategic infrastructure to create new development space, new development motivation, promoting the establishment of new industrial parks, services and urban areas.

9. Strengthen examination, inspection and audit to remove obstacles, handle violations for protecting the market, assets and people, do not legitimize violations but assess objectively, find the causes, make a mechanism to remove the problems arising.

10. Implement the communication work, appropriately and effectively promote training in financial and legal knowledge for citizens, in schools and in other methods.

II. A NUMBER OF SPECIFIC TASKS AND MAIN SOLUTIONS

1. The Ministry of Construction

a) To expeditiously study and perfect the law system related to the real estate field to ensure synchronization, remove difficulties and obstacles, and create favorable conditions for the stable development of real estate market, build a real estate market information system associated with land information, perfect the legal basis and strengthen non-cash payments in real estate transactions. Accordingly, to propose submitting to the National Assembly for giving opinion and approval of the (amended) Housing Law and (amended) Law on Real Estate Business to create a legal framework for real estate business activities, enhancing the efficiency of real estate market management; urgently amend and supplement the Decree No. 100/2015/ND-CP dated October 20, 2015 of the Government on social housing development and management, the Government’s Decree No. 49/2021/ND-CP dated April 01, 2021 on amending and supplementing the Government’s Decree No. 100/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on social housing development and management for the compliance with the Housing Law.

b) To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and sectors in, researching and proposing the promulgation of regulations on guiding the implementation order of urban area and housing projects.

c) To regularly monitor the development of the real estate market; send the Prime Minister quarterly reports on the situation of real estate business and real estate market nationwide and proposal on solutions for the stable and sustainable development of the real estate market.

d) To inspect and examine the implementation of the law regulations on real estate business, real estate trading floor operations of real estate transaction floors, real estate brokerage activities; coordinate with provincial-level People's Committees in organizing the inspection and review of housing and real estate business projects to propose to competent state agencies to withdraw, terminate, suspend or adjust, change and transfer real estate business projects in accordance with the law regulations.

dd) To assume the prime responsibility and coordinate with relevant ministries and sectors in establishing a working group to direct, guide and urge localities to implement the Resolution No. 11/NQ-CP of the Government on the socio-economic recovery and development program, for the policy of supporting the development of social houses, accommodations for workers in industrial parks and renovation and reconstruction of old condominiums.

e) To direct, guide and coordinate with localities to review and supplement the planning, arrange the land funds for the development of social houses, accommodations for workers in accordance with law regulations, strictly comply with the regulation of setting aside 20% of the land funds of projects on houses, urban areas and ensuring the needs of development of social houses, accommodations for workers in the localities.

g) To direct, guide and coordinate with localities in reviewing, making and publicizing the list of owners of project on social houses, accommodations for workers, renovation or reconstruction of old condominiums that are eligible for loans with the interest rate support of 2% via the commercial bank system.

h) To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and sectors in, researching and proposing policies for promoting the development of social houses and accommodations for workers in industrial parks.

i) To complete and publicize the system of information on houses and real estate market.

2. The Ministry of Finance

a) To urgently amend the Government’s Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on private placement of corporate bonds and trading of privately placed corporate bonds in the domestic market and offering of corporate bonds to the international market.

b) To control the capital mobilization activities of real estate business enterprises in the securities market, avoiding speculation, manipulation and abnormal price increase.

c) To coordinate with the State Bank of Vietnam in inspecting and supervising the compliance with law regulations on issuance, investment and provision of services related to corporate bonds, especially privately placed bond issuance by real estate enterprises, credit institutions related to real estate enterprises, enterprises with large issuance volume, high interest rates, enterprises with loss-making business results, and issuing enterprises without collaterals.

d) To direct and guide the capital mobilization (including bond issuance activities) of real estate business enterprises in the securities market in accordance with law regulations; create favorable conditions, not hinder enterprises (with sufficient capacity, good and healthy business results, etc.) so that they may mobilize capital for support of recovery and development.

dd) To research and perfect tax policies applicable to real estate in conformity with the reality in order to encourage the effective use of houses and land, limit the speculation in houses and land, ensuring the mobilization of a reasonable and stable revenue source for the State budget, in conformity with Vietnam’s socio-economic conditions and international practices.

3. The Ministry of Planning and Investment

a) To direct, urge and guide localities, propose solutions to remove difficulties and obstacles, resolutely repeal unnecessary administrative procedures in procedures for investment, approval of investment policies, decision on investment and grant of investment registration certificates for housing and real estate projects to increase the supply for the market.

b) To monitor and promote the attraction of foreign investment in the real estate business field.

4. The Ministry of Natural Resources and Environment

a) To coordinate with the Ministry of Finance and the Ministry of Justice in studying, reviewing and amending current law provisions related to the auction of land use rights (law on auction, law on land, law on tax administration) to ensure the consistency and suitability for the actual situation of localities.

b) To inspect, examine and direct localities to prevent and strictly handle acts of violations of land use right auction activities, ensuring the compliance with law regulations.

c) To check and review the criteria on land use plan and planning to ensure that they are consistent with the land planning of sectors and fields, ensuring the rationality, avoiding overlapping, complaints and lawsuits.

5. The Ministry of Public Security

To assume the prime responsibility for, closely and effectively coordinate with the Ministry of Finance, the State Bank of Vietnam and relevant agencies in strengthening the grasp of the macro-economic situation; assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Construction and the Ministry of Finance in, strictly handling the activities of real estate transaction floors and real estate brokerage activities that violate the law regulations, acts of tax evasion, and acts of disseminating inaccurate information that cause negative impacts on the operation of financial, credit and real estate markets.

6. The Ministry of Information and Communications

To direct the press agencies to strengthen the timely and official provision of accurate and complete information on the operation of the real estate market, the securities market and the bond market; strictly handle acts of providing and spread inaccurate information that cause negative impacts on the operation of financial, credit and real estate markets.

7. The State Bank of Vietnam

To closely monitor and supervise credit policy applicable to the real estate field. To direct credit institutions to strictly control credit and lending quality for the real estate field, ensuring compliance with the law regulations; urgently consider giving priority over loan for projects of social houses, accommodations for workers, and low-cost commercial houses with high efficiency and debt repayment ability.

8. People's Committees of provinces and centrally-run cities

a) To expeditiously organize the formulation, appraisal and approval of urban and rural area construction planning, land use master plans and plans; publicize construction planning information, list and progress of infrastructure development projects, real estate projects, especially large projects, and merger, establishment and upgrade of the local administrative units, prevent rumors and speculation to increase prices for illegal profiteering.

b) To expeditiously develop housing development programs for the period from now until 2025 and 2030, and a 5-year and annual housing development plans in accordance with the Housing Law, clearly defining a list of housing projects to serve as a basis for approval of housing project investment policies in the localities.

c) To review and make a list of projects on houses and real estate in the localities; specifically assess reasons for projects that have investment policies approved but have not been implemented or are implemented slowly. On that basis, focus on solving legal difficulties and investment procedures for housing projects to increase the supply for the market.

d) To publicize the list of projects, land funds, order and procedures for housing and real estate development in the localities for call for investment; create favorable conditions for domestic and foreign investors to easily access and participate in housing and real estate investment.

dd) To focus on direction and organization of land allocation, selection of investors implementing real estate projects and housing projects to increase the supply for the market.

e) To promote the auction of land use rights; bidding for projects using land to select investors that make an increase in the supply of projects on commercial houses in the real estate market.

g) To implement solutions to promote the development of social houses, accommodations for workers in the localities:

- To review and supplement the planning, arrange the land funds for the development of social houses, accommodations for workers in accordance with law regulations, strictly comply with the regulation of setting aside 20% of the land funds of projects on houses, urban areas and ensuring the needs of development of social houses, accommodations for workers in the localities.

-To focus on implementing the Government’s Resolution No. 11/NQ-CP on the socio-economic recovery and development program, in which expeditiously making a list of projects, reviewing the land funds, completing legal procedures, selecting project owners to implement projects on social houses, accommodations for workers in industrial parks, renovation and reconstruction of old condominiums in the localities.

- To review the subjects and conditions, on that basis, to make and announce the list of project owners of projects of social houses, accommodations for workers, renovation and reconstruction of old condominiums eligible for loan with interest rate support of 2% through the commercial bank system in accordance with the Decree on interest rate support from the State budget for loans of enterprises, cooperatives and business households.

- To coordinate with the Vietnam Bank for Social Policies at provincial level in reviewing and synthesizing the needs of individuals and households to loan for purchasing, lease-purchase of social houses, accommodations for workers; building, renovation or repair of houses in accordance with Article 16 of the Decree No. 100/2015/ND-CP, Clause 10 Article 1 of the Decree No. 49/2021/ND-CP and relevant documents, ensuring the accuracy and reflecting the citizens’ actual needs.

h) To expeditiously complete the quality inspection and evaluation of old condominiums in the localities to determine the condominiums to be demolished; quickly make and approve the plan and list of projects on renovation and reconstruction of condominiums in accordance with the Decree No. 69/2021/ND-CP.

i) To control, detect, prevent and strictly handle acts of violations in the auctions of land use rights, ensuring the compliance with the law regulations.

k) To take measures to manage and prevent the division, “subdivision and sale of plots” in areas without permission for investment and with the lack of infrastructure system; strengthen the control over activities of real estate transaction floors, organizations and individuals practicing real estate brokerage; handle the acts of buying and selling land without performing transfer procedures as specified, abnormal price increase that cause disturbances of real estate market information.

l) To review projects that use land but of which the implementation is delayed, resulting unused or misused land, and wasting land; on that basis, to coordinate with relevant agencies in considering and guiding the handling of them within their competence and in accordance with the law regulations on land and other relevant law provisions to put the land funds into effective use with the development orientation in conformity with the society’s actual needs.

m) To closely and timely monitor, grasp information and development of the market and timely take handling measures to stabilize the market and prevent the feverish land price increase and real estate bubbles in the localities.

n) To strengthen the examination and inspection and strictly handle violations of the law regulations on real estate business, on land, on construction and other relevant law regulations (if any).

9. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall, within the ambit of their assigned functions and tasks, be responsible for thoroughly grasping and organizing the strict implementation of this Directive; at the same time, sending biannual and annual reports to the Ministry of Construction for synthesizing and reporting on them to the Prime Minister.

10. The Ministry of Construction shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Government Office and relevant agencies in, guiding, urging and inspecting the implementation of this Directive, synthesizing and reporting to the Prime Minister.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Van Thanh 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Directive 13/CT-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Directive 13/CT-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 72/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 72/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở , Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi