luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 2791
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 2475
  • Đang điều trị: 277
Thế giới
  • Số ca nhiễm:142.685.971
  • Tử vong: 3.042.838
  • Bình phục: 121.187.176
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Giáo dục - Học sinh nghỉ học
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
145 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 27/02/2021 27/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
2
Ban hành: 27/02/2021 27/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
3
Ban hành: 26/02/2021 26/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
4
Ban hành: 24/02/2021 24/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
5
Ban hành: 23/02/2021 23/02/2021
Cơ quan ban hành: Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
6
Ban hành: 19/02/2021 19/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
7
Ban hành: 18/02/2021 18/02/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
8
Ban hành: 17/02/2021 17/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
9
Ban hành: 16/02/2021 16/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
10
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
11
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
12
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
13
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
14
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
15
Ban hành: 14/02/2021 14/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
16
Ban hành: 14/02/2021 14/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
17
Ban hành: 08/02/2021 08/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
18
Ban hành: 04/02/2021 04/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
19
Ban hành: 03/02/2021 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
20
Ban hành: 03/02/2021 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
Vui lòng đợi