luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 2791
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 2475
  • Đang điều trị: 277
Thế giới
  • Số ca nhiễm:142.685.971
  • Tử vong: 3.042.838
  • Bình phục: 121.187.176
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Hướng dẫn cách ly
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
43 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 20/02/2021 20/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
2
Ban hành: 18/02/2021 18/02/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
3
Ban hành: 18/02/2021 18/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
4
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
5
Ban hành: 14/02/2021 14/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Y tế tỉnh Hải Dương Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
6
Ban hành: 10/02/2021 10/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
7
Ban hành: 09/02/2021 09/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
8
Ban hành: 08/02/2021 08/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
9
Ban hành: 07/02/2021 07/02/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
10
Ban hành: 02/02/2021 02/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
11
Ban hành: 16/09/2020 16/09/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
13
Ban hành: 03/04/2020 03/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
14
Ban hành: 31/03/2020 31/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
15
Ban hành: 30/03/2020 30/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
16
Ban hành: 30/03/2020 30/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
17
Ban hành: 25/03/2020 25/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
18
Ban hành: 24/03/2020 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
19
Ban hành: 21/03/2020 21/03/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
20
Ban hành: 21/03/2020 21/03/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
Vui lòng đợi