luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 328
  • Tử vong: 0
  • Bình phục: 279
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 6.026.375
  • Tử vong: 366.418
  • Bình phục: 2.656.144
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Hướng dẫn phòng dịch
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
40 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 29/05/2020 29/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
2
Ban hành: 29/05/2020 29/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
3
Ban hành: 06/05/2020 06/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
6
Ban hành: 29/04/2020 29/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
7
Ban hành: 29/04/2020 29/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
8
Ban hành: 28/04/2020 28/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
9
Ban hành: 28/04/2020 28/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
10
Ban hành: 27/04/2020 27/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
11
Ban hành: 22/04/2020 22/04/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông Vận tải Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
12
Ban hành: 22/04/2020 22/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
14
Ban hành: 25/03/2020 25/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
15
Ban hành: 25/03/2020 25/03/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
16
Ban hành: 24/03/2020 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
17
Ban hành: 20/03/2020 20/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
18
Ban hành: 20/03/2020 20/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
19
Ban hành: 18/03/2020 18/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
20
Ban hành: 18/03/2020 18/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
Vui lòng đợi