luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 328
  • Tử vong: 0
  • Bình phục: 279
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 6.026.375
  • Tử vong: 366.418
  • Bình phục: 2.656.144
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Xuất nhập cảnh
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
19 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 31/03/2020 31/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
2
Ban hành: 25/03/2020 25/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
3
Ban hành: 24/03/2020 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
4
Ban hành: 24/03/2020 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
5
Ban hành: 24/03/2020 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
6
Ban hành: 23/03/2020 23/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
7
Ban hành: 21/03/2020 21/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
8
Ban hành: 19/03/2020 19/03/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
9
Ban hành: 18/03/2020 18/03/2020
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
10
Ban hành: 18/03/2020 18/03/2020
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
11
Ban hành: 17/03/2020 17/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
12
Ban hành: 17/03/2020 17/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
13
Ban hành: 14/03/2020 14/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
14
Ban hành: 14/03/2020 14/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
15
Ban hành: 06/03/2020 06/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
16
Ban hành: 05/03/2020 05/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
17
Ban hành: 28/02/2020 28/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
18
Ban hành: 23/02/2020 23/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
19
Ban hành: 30/01/2020 30/01/2020
Cơ quan ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
Vui lòng đợi