luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.711.389
  • Tử vong: 43.076
  • Bình phục: 9.412.403
  • Đang điều trị: 1.255.910
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:528.779.232
  • Tử vong: 6.303.416
  • Bình phục: 499.165.111
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Xuất nhập cảnh
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
108 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 16/05/2022 16/05/2022
Cơ quan ban hành: Cục Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
2
Ban hành: 13/05/2022 13/05/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
3
Ban hành: 26/04/2022 26/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
4
Ban hành: 23/03/2022 23/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
5
Ban hành: 17/03/2022 17/03/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
6
Ban hành: 15/03/2022 15/03/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
7
Ban hành: 14/03/2022 14/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
8
Ban hành: 06/03/2022 06/03/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
9
Ban hành: 06/03/2022 06/03/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
10
Ban hành: 17/02/2022 17/02/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
11
Ban hành: 26/01/2022 26/01/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
12
Ban hành: 19/01/2022 19/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
13
Ban hành: 18/01/2022 18/01/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
14
Ban hành: 13/01/2022 13/01/2022
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
15
Ban hành: 07/01/2022 07/01/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
16
Ban hành: 05/01/2022 05/01/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
17
Ban hành: 31/12/2021 31/12/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
18
Ban hành: 31/12/2021 31/12/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
19
Ban hành: 30/12/2021 30/12/2021
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà Nội Sở Y tế Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
20
Ban hành: 29/12/2021 29/12/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
Vui lòng đợi