luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 2791
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 2475
  • Đang điều trị: 277
Thế giới
  • Số ca nhiễm:142.685.971
  • Tử vong: 3.042.838
  • Bình phục: 121.187.176
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Xuất nhập cảnh
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
36 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 16/04/2021 16/04/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
2
Ban hành: 23/02/2021 23/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
3
Ban hành: 14/01/2021 14/01/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
4
Ban hành: 09/01/2021 09/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
5
Ban hành: 28/12/2020 28/12/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
6
Ban hành: 28/12/2020 28/12/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
7
Ban hành: 30/11/2020 30/11/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
8
Ban hành: 16/11/2020 16/11/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
9
Ban hành: 23/09/2020 23/09/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
11
Ban hành: 20/09/2020 20/09/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
12
Ban hành: 11/09/2020 11/09/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
13
Ban hành: 11/09/2020 11/09/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
14
Ban hành: 24/07/2020 24/07/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
15
Ban hành: 24/07/2020 24/07/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
16
Ban hành: 06/07/2020 06/07/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
17
Ban hành: 03/07/2020 03/07/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
18
Ban hành: 31/03/2020 31/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
19
Ban hành: 25/03/2020 25/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
20
Ban hành: 24/03/2020 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
Vui lòng đợi