luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 328
  • Tử vong: 0
  • Bình phục: 279
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 6.026.375
  • Tử vong: 366.418
  • Bình phục: 2.656.144
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Chính sách hỗ trợ lao động
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
30 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 23/05/2020 23/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
2
Ban hành: 22/05/2020 22/05/2020
Cơ quan ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
3
Ban hành: 21/05/2020 21/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
4
Ban hành: 18/05/2020 18/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
5
Ban hành: 15/05/2020 15/05/2020
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
6
Ban hành: 12/05/2020 12/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
7
Ban hành: 09/05/2020 09/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
9
Ban hành: 06/05/2020 06/05/2020
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
12
Ban hành: 29/04/2020 29/04/2020
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Tổng cục Thuế
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
13
Ban hành: 29/04/2020 29/04/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
14
Ban hành: 28/04/2020 28/04/2020
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội TP.HCM Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
15
Ban hành: 25/04/2020 25/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
17
Ban hành: 24/04/2020 24/04/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
18
Ban hành: 21/04/2020 21/04/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
19
Ban hành: 16/04/2020 16/04/2020
Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
Vui lòng đợi