luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 2791
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 2475
  • Đang điều trị: 277
Thế giới
  • Số ca nhiễm:142.685.971
  • Tử vong: 3.042.838
  • Bình phục: 121.187.176
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Chính sách hỗ trợ lao động
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
69 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 26/02/2021 26/02/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
2
Ban hành: 24/02/2021 24/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
3
Ban hành: 23/02/2021 23/02/2021
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
4
Ban hành: 03/02/2021 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
6
Ban hành: 12/01/2021 12/01/2021
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
19
Ban hành: 31/08/2020 31/08/2020
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
20
Ban hành: 18/08/2020 18/08/2020
Cơ quan ban hành: Công đoàn ngành Giáo dục Công đoàn ngành Giáo dục
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
Vui lòng đợi