luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.711.389
  • Tử vong: 43.076
  • Bình phục: 9.412.403
  • Đang điều trị: 1.255.910
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:528.779.232
  • Tử vong: 6.303.416
  • Bình phục: 499.165.111
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Chính sách hỗ trợ lao động
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
384 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
2
Ban hành: 26/04/2022 26/04/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
3
Ban hành: 21/04/2022 21/04/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
4
Ban hành: 21/04/2022 21/04/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
5
Ban hành: 07/04/2022 07/04/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
6
Ban hành: 07/04/2022 07/04/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
8
Ban hành: 05/04/2022 05/04/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
9
Ban hành: 30/03/2022 30/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
10
Ban hành: 30/03/2022 30/03/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Bộ Tài chính
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
11
Ban hành: 24/03/2022 24/03/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
12
Ban hành: 23/03/2022 23/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
13
Ban hành: 18/03/2022 18/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
14
Ban hành: 11/03/2022 11/03/2022
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
15
Ban hành: 11/03/2022 11/03/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
16
Ban hành: 10/03/2022 10/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
17
Ban hành: 10/03/2022 10/03/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
18
Ban hành: 08/03/2022 08/03/2022
Cơ quan ban hành: Công đoàn Bộ Tư pháp Công đoàn Bộ Tư pháp
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
20
Ban hành: 03/03/2022 03/03/2022
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
Vui lòng đợi