luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 2791
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 2475
  • Đang điều trị: 277
Thế giới
  • Số ca nhiễm:142.685.971
  • Tử vong: 3.042.838
  • Bình phục: 121.187.176
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
44 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 01/03/2021 01/03/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
2
Ban hành: 22/02/2021 22/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
3
Ban hành: 21/02/2021 21/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
4
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
5
Ban hành: 09/02/2021 09/02/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
6
Ban hành: 05/02/2021 05/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
7
Ban hành: 04/02/2021 04/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
8
Ban hành: 03/02/2021 03/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
9
Ban hành: 02/02/2021 02/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
10
Ban hành: 02/02/2021 02/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
11
Ban hành: 02/02/2021 02/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
12
Ban hành: 02/02/2021 02/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
13
Ban hành: 01/02/2021 01/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
14
Ban hành: 31/01/2021 31/01/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
15
Ban hành: 31/01/2021 31/01/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
16
Ban hành: 30/01/2021 30/01/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
17
Ban hành: 30/01/2021 30/01/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
18
Ban hành: 29/01/2021 29/01/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
19
Ban hành: 29/01/2021 29/01/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
20
Ban hành: 04/11/2020 04/11/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
Vui lòng đợi