luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 328
  • Tử vong: 0
  • Bình phục: 279
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 6.026.375
  • Tử vong: 366.418
  • Bình phục: 2.656.144
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
13 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 01/04/2020 01/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
2
Ban hành: 24/03/2020 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
3
Ban hành: 17/03/2020 17/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
4
Ban hành: 09/03/2020 09/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
5
Ban hành: 27/02/2020 27/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
6
Ban hành: 11/02/2020 11/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Bộ Công Thương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
7
Ban hành: 07/02/2020 07/02/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
8
Ban hành: 07/02/2020 07/02/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
9
Ban hành: 04/02/2020 04/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
10
Ban hành: 01/02/2020 01/02/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
11
Ban hành: 31/01/2020 31/01/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
12
Ban hành: 30/01/2020 30/01/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
13
Ban hành: 30/01/2020 30/01/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
Vui lòng đợi