luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 2791
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 2475
  • Đang điều trị: 277
Thế giới
  • Số ca nhiễm:142.685.971
  • Tử vong: 3.042.838
  • Bình phục: 121.187.176
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Khám chữa bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
72 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 14/04/2021 14/04/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
2
Ban hành: 13/04/2021 13/04/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
3
Ban hành: 09/04/2021 09/04/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
4
Ban hành: 07/04/2021 07/04/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
5
Ban hành: 30/03/2021 30/03/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
6
Ban hành: 23/03/2021 23/03/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
7
Ban hành: 20/03/2021 20/03/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
8
Ban hành: 18/03/2021 18/03/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
9
Ban hành: 17/03/2021 17/03/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
11
Ban hành: 23/02/2021 23/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Y tế tỉnh Hải Dương Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
12
Ban hành: 23/02/2021 23/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Y tế tỉnh Hải Dương Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
13
Ban hành: 20/02/2021 20/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
14
Ban hành: 16/02/2021 16/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
15
Ban hành: 16/02/2021 16/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
16
Ban hành: 16/02/2021 16/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
17
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
18
Ban hành: 14/02/2021 14/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
19
Ban hành: 14/02/2021 14/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
20
Ban hành: 11/02/2021 11/02/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
Vui lòng đợi