luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 328
  • Tử vong: 0
  • Bình phục: 279
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 6.026.375
  • Tử vong: 366.418
  • Bình phục: 2.656.144
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Khám chữa bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
22 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 15/05/2020 15/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
2
Ban hành: 14/05/2020 14/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
3
Ban hành: 24/04/2020 24/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
4
Ban hành: 24/04/2020 24/04/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
5
Ban hành: 23/04/2020 23/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
6
Ban hành: 17/04/2020 17/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
7
Ban hành: 15/04/2020 15/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
9
Ban hành: 25/03/2020 25/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
10
Ban hành: 21/03/2020 21/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
12
Ban hành: 17/03/2020 17/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
13
Ban hành: 17/03/2020 17/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
14
Ban hành: 14/03/2020 14/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
15
Ban hành: 03/03/2020 03/03/2020
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
16
Ban hành: 06/02/2020 06/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
17
Ban hành: 06/02/2020 06/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
18
Ban hành: 06/02/2020 06/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
19
Ban hành: 04/02/2020 04/02/2020
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
20
Ban hành: 31/01/2020 31/01/2020
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
Vui lòng đợi