luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.711.389
  • Tử vong: 43.076
  • Bình phục: 9.412.403
  • Đang điều trị: 1.255.910
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:528.779.232
  • Tử vong: 6.303.416
  • Bình phục: 499.165.111
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Khám chữa bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
559 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 27/05/2022 27/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
3
Ban hành: 24/05/2022 24/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
5
Ban hành: 20/05/2022 20/05/2022
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
6
Ban hành: 19/05/2022 19/05/2022
Cơ quan ban hành: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
7
Ban hành: 18/05/2022 18/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
9
Ban hành: 17/05/2022 17/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
10
Ban hành: 16/05/2022 16/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
11
Ban hành: 13/05/2022 13/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
12
Ban hành: 11/05/2022 11/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
13
Ban hành: 05/05/2022 05/05/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
14
Ban hành: 04/05/2022 04/05/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
15
Ban hành: 04/05/2022 04/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
16
Ban hành: 01/05/2022 01/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
17
Ban hành: 29/04/2022 29/04/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
18
Ban hành: 27/04/2022 27/04/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
19
Ban hành: 25/04/2022 25/04/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
20
Ban hành: 25/04/2022 25/04/2022
Cơ quan ban hành: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
Vui lòng đợi