tất cả văn bản covid-19

(114)
Bộ lọc:
Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT arow
Cơ quan ban hành arow
Tỉnh/Thành phố arow
Lọc
12 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
4
Ban hành: 19/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
5
Ban hành: 18/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
7
Ban hành: 17/04/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
9
Ban hành: 13/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
11
Ban hành: 22/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT