luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 2791
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 2475
  • Đang điều trị: 277
Thế giới
  • Số ca nhiễm:142.685.971
  • Tử vong: 3.042.838
  • Bình phục: 121.187.176
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
9 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 19/05/2020 19/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
2
Ban hành: 18/05/2020 18/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
3
Ban hành: 12/05/2020 12/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
4
Ban hành: 17/04/2020 17/04/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
6
Ban hành: 13/03/2020 13/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
8
Ban hành: 22/02/2020 22/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
Vui lòng đợi