luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.711.389
  • Tử vong: 43.076
  • Bình phục: 9.412.403
  • Đang điều trị: 1.255.910
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:528.779.232
  • Tử vong: 6.303.416
  • Bình phục: 499.165.111
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
12 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 05/08/2021 05/08/2021
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
2
Ban hành: 17/06/2021 17/06/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
3
Ban hành: 03/06/2021 03/06/2021
Cơ quan ban hành: Thành ủy Hà Nội Thành ủy Hà Nội
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
4
Ban hành: 19/05/2020 19/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
5
Ban hành: 18/05/2020 18/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
6
Ban hành: 12/05/2020 12/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
7
Ban hành: 17/04/2020 17/04/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
9
Ban hành: 13/03/2020 13/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
11
Ban hành: 22/02/2020 22/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ đề: Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT Điều chỉnh lịch thi vào 10, THPT
Vui lòng đợi