luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.711.389
  • Tử vong: 43.076
  • Bình phục: 9.412.403
  • Đang điều trị: 1.255.910
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:528.779.232
  • Tử vong: 6.303.416
  • Bình phục: 499.165.111
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Tất cả chủ đề
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 27/05/2022 27/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
3
Ban hành: 24/05/2022 24/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
5
Ban hành: 24/05/2022 24/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
6
Ban hành: 20/05/2022 20/05/2022
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Cục Quản lý khám, chữa bệnh
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
7
Ban hành: 19/05/2022 19/05/2022
Cơ quan ban hành: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Chủ đề: Thuốc-Thiết bị y tế-Khẩu trang Thuốc-Thiết bị y tế-Khẩu trang
8
Ban hành: 19/05/2022 19/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
9
Ban hành: 19/05/2022 19/05/2022
Cơ quan ban hành: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
10
Ban hành: 18/05/2022 18/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
12
Ban hành: 17/05/2022 17/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
13
Ban hành: 16/05/2022 16/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
14
Ban hành: 16/05/2022 16/05/2022
Cơ quan ban hành: Cục Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
15
Ban hành: 13/05/2022 13/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
16
Ban hành: 13/05/2022 13/05/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
18
Ban hành: 11/05/2022 11/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
19
Ban hành: 11/05/2022 11/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
20
Ban hành: 06/05/2022 06/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
Vui lòng đợi