luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 328
  • Tử vong: 0
  • Bình phục: 279
Thế giới
  • Số ca nhiễm: 6.026.375
  • Tử vong: 366.418
  • Bình phục: 2.656.144
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Tất cả chủ đề
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
2
Ban hành: 29/05/2020 29/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
3
Ban hành: 29/05/2020 29/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn phòng dịch Hướng dẫn phòng dịch
4
Ban hành: 27/05/2020 27/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ đề: Bình ổn thị trường, kích cầu Bình ổn thị trường, kích cầu
5
Ban hành: 27/05/2020 27/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Bộ Tài chính
Chủ đề: Hỗ trợ doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp
6
Ban hành: 27/05/2020 27/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
8
Ban hành: 26/05/2020 26/05/2020
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Giáo dục - Học sinh nghỉ học Giáo dục - Học sinh nghỉ học
10
Ban hành: 26/05/2020 26/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Bộ Tài chính
Chủ đề: Hỗ trợ doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp
12
Ban hành: 25/05/2020 25/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
13
Ban hành: 23/05/2020 23/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
14
Ban hành: 23/05/2020 23/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
15
Ban hành: 23/05/2020 23/05/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
16
Ban hành: 22/05/2020 22/05/2020
Cơ quan ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
17
Ban hành: 22/05/2020 22/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
18
Ban hành: 21/05/2020 21/05/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chính sách hỗ trợ lao động Chính sách hỗ trợ lao động
19
Ban hành: 21/05/2020 21/05/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
20
Ban hành: 19/05/2020 19/05/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
Vui lòng đợi