Công văn 1052/UBND-KGVX Hà Nội 2022 cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1052/UBND-KGVX

Công văn 1052/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1052/UBND-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành:08/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe , COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________________

Số: 1052/UBND-KGVX

V/v: Cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

HỎA TỐC

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 917/TTr-SGDĐT ngày 08/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

- Thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 917/TTr-SGDĐT ngày 08/4/2022, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13/4/2022 (thứ Tư).

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong các cơ sơ giáo dục, đào tạo để hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học viên tại các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên đi học trở lại trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường, cơ sở giáo dục./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế:

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;

Các phòng: KGVX. TH, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________________

Số: 917/TTr-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép
các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận,
huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục, sau thời gian
tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch số 353/KH-BGDĐT ngày 29/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thích ứng với tình hình dịch COVID-19, đảm bảo tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng; Thông báo số 704-TB/TU ngày 24/3/2022 của Thành ủy Hà Nội kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 1759/VP-KGVX ngày 25/02/2022 của UBND Thành phố về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại tại thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND Thành phố về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đang có những chuyển biến tích cực, số ca F0 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Được sự đồng ý của UBND Thành phố, từ ngày 06/4/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức cho học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố trở lại trường học, như vậy tính đến nay 100% học sinh phổ thông và các học viên của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên đã đi học trực tiếp với tỉ lệ học sinh đi học đạt 93,7%. Để chuẩn bị cho cấp học Mầm non trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã lấy ý kiến cha mẹ trẻ mầm non, kết quả đã có hơn 80% cha mẹ trẻ mầm non thống nhất cho các cháu đi học trực tiếp tại trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kính trình, đề xuất phương án cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục, cụ thể như sau:

1. Tổ chức dạy học trực tiếp

- Đối với cấp học Mầm non: Trẻ mầm non của các các cơ sở giáo dục mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

- Đối với các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định.

2. Thời gian thực hiện

- Bắt đầu từ ngày 13/4/2022 (thứ Tư).

- Học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của các trường, cơ sở giáo dục

3. Nguyên tắc thực hiện

3.1. Trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo nội dung của Công văn số 773/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 29/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Các trường học, các cơ sở giáo dục phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.

3.3. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường, cơ sở giáo dục chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học.

3.4. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận/huyện/thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho trẻ mầm non và học viên đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã/phường/thị trấn trực thuộc, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo Thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

4. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bí thư Thành uỷ;

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;

- Đ/c Nguyễn Văn Phong, PBT TƯ;

- Đ/c Chừ Xuân Dũng, PCT UBND TP;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Các đ/c PGĐ Sờ;

- Lưu: VT, CTTT-KHCN.

GIÁM ĐỐC

Trần Thế Cương

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi