luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.711.389
  • Tử vong: 43.076
  • Bình phục: 9.412.403
  • Đang điều trị: 1.255.910
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:528.779.232
  • Tử vong: 6.303.416
  • Bình phục: 499.165.111
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Công bố dịch
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
4 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 01/04/2020 01/04/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Công bố dịch Công bố dịch
3
Ban hành: 01/02/2020 01/02/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Công bố dịch Công bố dịch
Vui lòng đợi