Quyết định 89/QĐ-TTg 2023 kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 89/QĐ-TTg

Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:89/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:14/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Ngày 14/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 89/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Cụ thể, thành viên của Ủy ban Quốc gia bao gồm: Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế và mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ là Cơ quan Thường trực chung, giúp Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia. Bộ Công an là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống ma túy của Ủy ban Quốc gia. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống mại dâm của Ủy ban Quốc gia. Bộ Y tế là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống AIDS của Ủy ban Quốc gia.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia, cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo; mối quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia với các Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 89/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 89/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

QUYT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chng nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 16 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, t chức và hoạt động của t chức phi hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng
Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm (sau đây gọi tắt là Ủy ban Quốc gia) được kiện toàn trên cơ sở Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm được thành lập theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và kiện toàn theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007, Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia
1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
3. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung.
4. Chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
5. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
6. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
Điều 3. Thành viên của Ủy ban Quốc gia
1. Chủ tịch: Phó Thủ tướng Chính phủ.
2. Các Phó Chủ tịch:
- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Các ủy viên:
- 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- 01 Thứ trưởng Bộ Công an;
- 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- 01 Thứ trưởng Bộ Y tế;
- 01 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- 01 Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- 01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- 01 Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- 01 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
- 01 lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam;
- 01 lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam;
- 01 lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam;
- 01 lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;
- 01 lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng;
- 01 lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng;
- 01 lãnh đạo Văn phòng Bộ, Bộ Công an;
- 01 lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- 01 lãnh đạo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- 01 lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an;
- 01 lãnh đạo Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ, ủy viên thư ký;
- Mời đại diện lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Điều 4. Chế độ làm việc của Ủy ban Quốc gia
1. Ủy ban Quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
2. Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thủ trưởng các cơ quan quy định tại khoản 2, 3 Điều 3 cử đại diện tham gia Thành viên Ủy ban Quốc gia, trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quyết định.
3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia, cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo; mối quan hệ giữa Ủy ban Quốc gia với các Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.
Điều 5. Cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia
- Văn phòng Chính phủ là Cơ quan Thường trực chung, giúp Ủy ban Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.
- Bộ Công an là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống ma tuý của Ủy ban Quốc gia.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống mại dâm của Ủy ban Quốc gia.
- Bộ Y tế là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống AIDS của Ủy ban Quốc gia.
Điều 6. Tổ chức chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm ở các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương
1. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương:
a) Căn cứ đặc điểm, yêu cầu cụ thể của từng bộ, ngành, đoàn thể để kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm, giúp Thủ trưởng bộ, ngành, đoàn thể chỉ đạo, triển khai và phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm của bộ, ngành, đoàn thể mình. Ban Chỉ đạo do một lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể làm Trưởng ban. Thủ trưởng các bộ, ngành, đoàn thể quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy định chức năng, nhiệm vụ, thành phần và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
b) Trường hợp không thành lập Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng bộ, ngành, đoàn thể phải phân công một lãnh đạo phụ trách công tác này và bố trí một lãnh đạo cấp cục/vụ, một chuyên viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giúp lãnh đạo theo dõi, tổng họp chung.
2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh):
a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, triển khai và lồng ghép công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo do một lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban; các thành viên Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành phần và Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và hướng dẫn cấp dưới xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp, thống nhất, gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm tăng đầu mối tổ chức bộ máy, biên chế.
3. Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là cấp huyện):
a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm cấp huyện do một lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thành phần và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu thành viên và ban hành Quy chế của Ban Chỉ đạo cùng cấp.
4. Ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã):
a) Căn cứ đặc điểm, yêu cầu của công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
b) Trường hợp không thành lập Ban Chỉ đạo, phân công một lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, chỉ đạo chung công tác này. Bộ phận giúp việc do Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã đảm nhận.
Điều 7. Kinh phí hoạt động
1. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia do ngân sách nhà nước cấp hằng năm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các bộ, ngành, đoàn thể thành viên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm ở các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007, Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi Quyết định được ban hành, các bộ, cơ quan có thành phần tham gia Ủy ban Quốc gia gửi danh sách nhân sự về Văn phòng Chính phủ để tổng họp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành Các Thành viên Ủy ban Quốc gia, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCB, TCCV, NC;

- Lưu: VT, KGVX (2b).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi