Quyết định 55/QĐ-NHNN kiện toàn BCĐ phòng chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

_______

Số: 55/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng

__________

THỐNG ĐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-BCĐ138/CP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng (Ban Chỉ đạo), thành phần gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Trưởng Ban;

2. Ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Phó trưởng Ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Du, Quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng - Phó trưởng Ban;

4.  Ông Đặng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

5. Bà Phạm Thị Minh Nghĩa, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tài Chính - Kế toán - Ủy viên;

6.  Ông Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên;

7Ông Lê Quốc Nghị, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ - Ủy viên;

8Ông Đặng Văn Tới, Quyền Chánh Văn phòng - Ủy viên;

9.  Bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Ủy viên;

10. Ông Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Ngân hàng Trung ương - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - Ủy viên;

12.  Ông Phạm Đức Ân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Ủy viên;

13.  Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Ủy viên;

14.  Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Ủy viên;

15.  Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Ủy viên;

16.  Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Ủy viên;

17.  Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Ủy viên.

18.  Ông Phạm Bảo Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam - Ủy viên;

19.  Ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam - Ủy viên;

20.  Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Kỳ thương Việt Nam - Ủy viên;

21.  Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Ủy viên;

22.  Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Ủy viên;

23.  Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong ngành Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1322/QĐ-NHNN ngày 20/6/2018, Quyết định số 741/QĐ-NHNN ngày 09/4/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các cá nhân có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);

- Ban Chỉ đạo TW về PCTN;

- Ban Nội Chính TW;

- Ban Chỉ đạo 138/CP;

- Thanh tra Chính phủ;

- Ban lãnh đạo NHNN;

- Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Cổng thông tin điện tử NHNN;

- Lưu: VP, TTGSNH7.

THỐNG ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 55/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 55/QĐ-NHNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 18/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức , Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!