Quyết định 152/QĐ-TANDTC thành lập Ban Chỉ đạo đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 152/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, TỔ GIÚP VIỆC XÂY DỰNG “ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TÒA ÁN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP”

____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 số 08-CTr/BCĐCCTPTW ngày 28/02/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương;

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa số 01-CTr/BCSĐ ngày 15/4/2021 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng “Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc), gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Công Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao làm Ủy viên thường trực;

4. Ông Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên;

5. Ông Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Trí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên;

7. Ông Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên;

II. Tổ giúp việc

1. Ông Ngô Hoài Thương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao làm Tổ trưởng;

2. Ông Vương Minh Việt, Giám đốc Trung tâm tin học Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao làm T phó;

3. Bà Chu Thị Thu Hiền, Trưởng phòng, Phòng Thống kê - Tổng hợp Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao làm Tổ phó;

4. Ông Phạm Văn Lợi, Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học thuộc Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao làm Tổ phó;

5. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng, Phòng Quản lý công sản và Trang phục thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao làm Tổ phó;

6. Ông Nguyễn Đức Thường, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học thuộc Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên;

7. Bà Vũ Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm tin học Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên;

8. Bà Cao Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng, Phòng Thống kê - Tổng hợp Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên;

9. Ông Hoàng Văn Thắng, Chuyên viên Phòng Tài vụ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên;

10. Ông Phạm Đức Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý công sản và Trang phục thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên;

11. Bà Nguyễn Minh Phượng, Chuyên viên Trung tâm tin học Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo xây dựng “Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” phù hợp với tình hình thực tiễn, pháp luật Việt Nam và đúng thời hạn đề ra.

2. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động cần thiết (như khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến,...) phục vụ xây dựng Đề án.

3. Báo cáo Đề án trước Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Điều 3. Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Xây dựng dự thảo “Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” theo đúng tinh thần của Ban Chỉ đạo.

2. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động phục vụ xây dựng Đề án.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và kinh phí xây dựng Đề án lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao cấp cho các hoạt động này và quyết toán theo quy định hiện hành.

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tự giải thể sau khi hoàn thành việc xây dựng Đề án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các đ/c Lãnh đạo TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 152/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng "Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp"
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 152/QĐ-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 28/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!