Quyết định 777/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch ngành GTVT 2021 - 2030

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 777/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Hội đồng thẩm định 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4471/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2036/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD, CT, KHCN, TNMT, NN&PTNT, TTTT, CA, QP, VHTTDL, GDĐT, NG, NV, TP;

- Ủy ban Dân tộc;

- UBQLVNN tại doanh nghiệp;

- UBND tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;

- Lưu: VT, CN (2).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

Thuộc tính văn bản
Quyết định 777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 777/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!