Nghị quyết 132/2002/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các toà án nhân dân địa phương về tổ chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 132/2002/NQ-UBTVQH11
NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP
GIỮA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN
ĐỊA PHƯƠNG VỀ TỔ CHỨC

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;

Theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao;

Quyết nghị:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các Toà án nhân dân địa phương về tổ chức.

 

Điều 2. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, các Hội đồng nhân dân địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Điều 3. Quy chế này có hiệu từ ngày 15 tháng 10 năm 2002. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.


QUY CHẾ PHỐI HỢP
GIỮA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ
CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG VỀ TỔ CHỨC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/2002/NQ-UBTVQH11
ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội)

 

Điều 1

Toà án nhân dân tối cao quản lý các Toà án nhân dân địa phương về tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân địa phương.

Hội đồng nhân dân địa phương trong Quy chế này bao gồm Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) và Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp huyện).

Các Toà án nhân dân địa phương trong Quy chế này bao gồm Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Toà án nhân dân cấp tỉnh) và Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Toà án nhân dân cấp huyện).

 

Điều 2

Khi thực hiện các công việc sau đây, Toà án nhân dân tối cao phải phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân địa phương:

1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động Chánh án, Phó Chánh án các Toà án nhân dân địa phương;

2. Điều động Thẩm phán các Toà án nhân dân địa phương;

3. Quy định số lượng Hội thẩm nhân dân của các Toà án nhân dân địa phương;

4. Quy hoạch cán bộ đối với Toà án nhân dân địa phương;

5. Đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc các Toà án nhân dân địa phương;

6. Quyết định xây dựng trụ sở làm việc mới hoặc nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc của các Toà án nhân dân địa phương.

 

Điều 3

Sự phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các Toà án nhân dân địa phương về tổ chức bao gồm:

1. Sự phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao do Chánh án Toà án nhân dân tối cao đại diện và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đại diện trong việc quản lý Toà án nhân dân cấp tỉnh về tổ chức;

2. Sự phối hợp giữa Toà án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh đại diện và Hội đồng nhân dân cấp huyện do Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện đại diện trong việc quản lý Toà án nhân dân cấp huyện về tổ chức.

 

Điều 4

Sự phối hợp giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, sự phối hợp giữa Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện trong việc quản lý các Toà án nhân dân địa phương về tổ chức được thực hiện bằng các hình thức thông báo, trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp.

 

Điều 5

Chánh án Toà án nhân dân tối cao phải phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi:

1. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh;

2. Điều động Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh;

3. Quy định số lượng Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cấp tỉnh;

4. Quy hoạch cán bộ đối với các chức danh Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh;

5. Đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc các Toà án nhân dân địa phương;

6. Quyết định xây dựng trụ sở làm việc mới hoặc nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc của Toà án nhân dân địa phương.

 

Điều 6

Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện trước khi:

1. Đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện;

2. Đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao điều động Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện;

3. Quy định số lượng Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cấp huyện;

4. Quy hoạch cán bộ đối với các chức danh Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện;

5. Đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao để Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Toà án nhân dân cấp huyện.

 

Điều 7

Khi chưa có sự thống nhất về các vấn đề quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo với Chánh án Toà án nhân dân tối cao để Chánh án Toà án nhân dân tối cao phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

 

thuộc tính Nghị quyết 132/2002/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết 132/2002/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương trong việc quản lý các toà án nhân dân địa phương về tổ chức
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:132/2002/NQ-UBTVQH11Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Văn An
Ngày ban hành:04/10/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 132/2002/NQ-UBTVQH11

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi