Nghị định 26/CP của Chính phủ về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang các Bộ có liên quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 26/CP NGàY 17 THáNG 4 NăM 1995

Về VIệC đIềU CHUYểN MộT Số NHIệM Vụ

Từ Bộ LAO độNG - THươNG BINH Và Xã HộI

SANG CáC Bộ Có LIêN QUAN

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại phiên họp ngày 28/2/1995;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ,

NGHị địNH

Điều 1.- Nay chuyển giao một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang các Bộ, ngành dưới đây quản lý:

1. Nhiệm vụ di dân phát triển vùng kinh tế mới và chương trình nước sinh hoạt nông thôn do UNICEF tài trợ chuyển sang Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

2. Nhiệm vụ dạy văn hoá cho trẻ khuyết tật, bao gồm cả trẻ câm điếc chuyển sang Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nhiệm vụ lưu giữ, bảo quản các tài liệu di tích, chứng tích và tang vật về tội ác chiến tranh chuyển sang Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Nhiệm vụ quản lý chế độ, chính sách tiền lương của công chức, viên chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước (kể cả cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp) và các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội chuyển sang Ban Tổ chức- Cán bộ của Chính phủ.

 

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các tổ chức làm các nhiệm vụ nói trên bao gồm cán bộ, nhân viên (trong biên chế và hợp đồng), tiền lương công chức, viên chức theo từng ngạch, bậc; hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị sang cho các Bộ nói tại Điều 1 quản lý.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tiếp nhận và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông Lâm nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thông tin, Ban Tổ chức Chính quyền thực hiện bàn giao đầy đủ theo nội nong trên từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang các Sở ngành nới trên quản lý.

- Thời gian bàn giao phải hoàn thành trước ngày 31/7/1995.

 

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đâu trái với Nghị định này đều bãi bỏ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ có liên quan và ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thi hành Nghị định này.

 

Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

thuộc tính Nghị định 26/CP

Nghị định 26/CP của Chính phủ về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang các Bộ có liên quan
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:26/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:17/04/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 26/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 26-CP
Hanoi, April 17, 1995
 
DECREE
ON TRANSFERRING A NUMBER OF TASKS FROM THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS TO THE MINISTRIES CONCERNED
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In furtherance of the conclusions made by the Government Standing Committee at its session on the 28th of February 1995;
Considering the proposals of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES :
Article 1.- To transfer a number of tasks from the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to the following ministries and branches :
1. The task of resettling people in new economic zones and the rural water supply program funded by UNICEF, to the Ministry of Agriculture and Food Industry.
2. The task of educating handi ped children, including deaf and mute children, to the Ministry of Education and Training.
3. The task of archiving and preserving documents, relics, testimonies and evidences on war crimes to the Ministry of Culture and Information.
4. The task of managing the wage system and policy of officials and public servants in the State managing agencies (including legislative, executive and judiciary institutions) and in professional organizations and social organizations, to the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 2.- The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall have to transfer all the organizations performing the above-mentioned tasks, including cadres and employees (registered both on payrolls and on contracts), the salary and wage funds of officials and public servants according to their profession and grades; the dossiers, documents, material facilities and equipment, to the Ministries mentioned in Article.
The Minister of Education and Training, the Minister of Culture and Information, the Minister of Agriculture and Food Industry, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall have to take over the tasks, and carry them out well.
The Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to guide the Labor, War Invalids and Social Affairs Service, the Agro-Forestry Office, the Education and Training Service, the Culture and Information Service, and the Organization Commission of the local administration, to adequately effect the transfer as mentioned above from the Labor, War Invalids and Social Affairs Service to the services and branches concerned.
The transfer must be completed before the 31st of July 1995.
Article 3.- This Decree takes effect from the date of its promulgation. All stipulations made earlier which are contrary to this Decree are now annulled. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in cooperation with the Ministries concerned and the Government Commission on Organization and Personnel shall provide detailed guidance on the implementation of this Decree.
Article 4.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 26/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi