Quyết định 123/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 123/TTG

NGàY 01 THáNG 03 NăM 1995 Về VIệC SắP XếP, Tổ CHứC LạI
CáC đơN Vị TRựC THUộC Bộ VăN HOá - THôNG TIN

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

QUYếT địNH

Điều 1.- Nay tổ chức lại một số đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện chức năng quản lý Nhà nước có tên sâu đây:

1/ Thành lập Cục Bản quyền tác giả trên cơ sở tổ chức lại cơ quan bảo hộ quyền tác giả.

2/ Thành lập Cục Bảo tồn - Bảo tàng trên cơ sở tổ chức lại Vụ Bảo tồn - Bảo tàng.

3/ Thành lập Vụ Pháp chế Văn hoá - Thông tin.

 

Điều 2.- Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin theo danh sách dưới đây:

a) Các Viện nghiên cứu:

1- Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (bao gồm Phân Viện tại thành phố Hồ Chí Minh).

2- Viện Nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh.

3- Viện Kỹ thuật điện ảnh - Viđiô.

4- Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích.

b) Các trường Đại học và Trung học:

1- Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (trong đó có Trường viết văn Nguyễn Du và Viện Văn hoá).

2- Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (trong đó có Viện Mỹ thuật).

3- Nhạc viện Hà Nội.

4- Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (trong đó có Viện Sấn khấu và trường Trung học Điện ảnh Cổ Loa).

5- Thành lập Đại học Văn hóa - Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại các trường Văn hoá - Nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm có:

- Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

- Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Cao đẳng văn hoá thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Cao đẳng Sân khẫu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Mỹ thuật trang trí Đồng Nai,

- Trường Trung học múa thành phố Hồ Chí Minh.

6- Trường Trung học Múa Việt Nam.

7- Trường Trung học Xiếc Việt Nam.

8- Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc.

9- Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc.

10- Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý.

11- Trường Trung học kỹ thuật in:

c) Các Bảo tàng, Thư viện:

1- Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2- Bảo tàng Lịch sử.

3- Bảo tàng Cách mạng.

4- Bảo tàng Mỹ thuật.

5- Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

6- Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

7- Thư viện Quốc gia.

d) Các Báo:

1- Báo Văn hoá.

2- Báo Điện ảnh Việt Nam.

3- Tạp chí Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật.

4- Tạp chí Toàn cảnh - sự kiện và dư luận.

e) Các đơn vị nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn:

1- Nhà hát Tuồng Trung ương.

2- Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

3- Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

4- Nhà hát Kịch Việt Nam.

5- Nhà hát Tuổi trẻ.

6- Nhà hát Chèo Việt Nam.

7- Nhà hát Cải lương Trung ương.

8- Nhà hát Múa rối Trung ương.

9- Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

10- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

11- Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương.

12- Đoàn Ca múa dân gian Việt Bắc.

đ) Các đơn vị sự nghiệp khác:

1- Trung tâm Triểm lãm Văn hoá - Nghệ thuật,

2- Trung tâm Hợp tác báo chí truyền thông quốc tế,

3- Trung tâm Hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hoá,

4- Khu Sáng tác.

Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị ghi tại Điều 1, 2 của Quyết định này do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trong các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 123/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 123/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 01/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 123-TTg
Hanoi, March 01, 1995

 
DECISION
ON THE REORGANIZATION OF THE UNITS DIRECTLY ATTACHED TO THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree No.81-CP on the 8th of November, 1993 of the Government on the functions, tasks, powers and organization of the apparatus of the Ministry of Culture and Information;
At the proposals of the Minister of Culture and Information, and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To reorganize the following units to help the Minister of Culture and Information implement his function of State management:
1. To set up the Copyright Department on the basis of reorganizing the Copyright Protection Office.
2. To set up the Department of Preservation of Museums on the basis of reorganizing the Protection of Museums Division.
3. To establish the Culture and Information Legislation Department.
Article 2.- To reorganize the following administrative units directly attached to the Ministry of Culture and Information:
a/ Research institutes:
1. The Institute of Vietnamese Culture and Artist (including the Sub-Institute in Ho Chi Minh City).
2. The Institute of Cinematographic Art and Archives.
3. The Institute of Movies and Video Techniques.
4. The Center for Design and Restoration of Relics.
b/ Universities and colleges:
1. The Hanoi University of Culture (including the Nguyen Du Writers' School and the Cultural Institute).
2. The Hanoi University of Arts (including the Institute of Arts).
3. The Hanoi Conservatory.
4. The Hanoi Drama and Cinematography College (including the Drama Institute and the Co Loa Cinematography High School).
5. To establish the Ho Chi Minh City University of Culture and Arts on the basis of reorganizing the culture and arts schools in Ho Chi Minh City, including:
- The Ho Chi Minh City University of Arts,
- The Ho Chi Minh City Conservatory,
- The Ho Chi Minh City College of Culture,
- The Ho Chi Minh City College of Drama and Cinematography,
- The Dong Nai School of Decorative Arts,
- The Ho Chi Minh City High School of Dance.
6. The Vietnam High School of Dance.
7. The Vietnam High School of Circus.
8. The Viet Bac High School of Culture and Arts.
9. The Tay Bac High School of Culture and Arts.
10. The Refresher School for Managerial Workers.
11. The High School of Printing Technique.
c/ Museums and libraries:
1. The Ho Chi Minh Museum
2. The Museum of History
3. The Museum of Revolution
4. The Museum of Arts
5. The Museum of Vietnam Ethnic Cultures
6. The National Library
d/ The press:
1. The Culture newspaper
2. The Vietnam Cinematography newspaper
3. The Culture and Art Research magazine
4. The Panorama, Events and Public Opinions magazine
e/ The units attached to the Performing Arts Department:
1. The Central Classical Opera Theater.
2. The Vietnam Song, Dance and Music Theater.
3. The Vietnam Ballet and Opera Theater.
4. The Vietnam Drama Theater.
5. The Youth Theater.
6. The Vietnam Popular Opera Theater.
7. The Central Reformed Opera Theater.
8. The Central Puppetry Theater.
9. The Vietnam Circus Union.
10. The Vietnam Symphony Orchestra.
11. The Central Song, Dance and Light Music Ensemble.
12. The Viet Bac Folk Song and Dance Ensemble.
f/ Administration units:
1. The Center for Cultural and Artistic Exhibitions.
2. The Center for International Press and Communication Cooperation.
3. The Center for Professional Guidance of the Cultural House.
4. Artistic Creation Center.
The tasks and organization of the units mentioned in Articles 1 and 2 of this Decision shall be stipulated by the Minister of Culture and Information.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of its issue. All regulations in the previous documents that are contrary to this Decision shall be annulled. The Minister of Culture and Information, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of cities and provinces directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!