Quyết định 627/QĐ-TTg 2022 bổ sung dự toán chi thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 627/QĐ-TTg

Quyết định 627/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:627/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:20/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 512 tỷ đồng thực hiện Chương trình hỗ trợ trẻ tự kỷ

Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 627/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Cụ thể, bổ sung 67,4 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương (ví dụ: 59,4 tỷ đồng cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bô Y tế: 02 tỷ đồng; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 01 tỷ đồng;…).

Đồng thời, bổ sung 444,6 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện Chương trình, gồm: Hà Giang 19.200 triệu đồng; Thái Nguyên: 18.200 triệu đồng; Lâm Đồng: 15.200 triệu đồng; Nghệ An: 19.200 triệu đồng;...Tổng cộng là 512 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của Ngân sách Trung ương năm 2022.

Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 627/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 627/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4171/BTC-HCSN ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 và Quyết định số 1929/QĐ- TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ sung 512 tỷ đồng (Năm trăm mười hai tỷ đồng) từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội qua ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện các Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020, Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021, Quyết định số 2096/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản 4171/BTC-HCSN ngày 11 tháng 5 năm 2022, cụ thể:

1. Bổ sung 67,4 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương, gồm:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 59,4 tỷ đồng;

- Bộ Y tế: 2 tỷ đồng;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1 tỷ đồng;

- Bộ Tư pháp: 1. tỷ đồng;

- Bộ Công an: 1 tỷ đồng;

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 1 tỷ đồng;

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: 1 tỷ đồng;

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 1 tỷ đồng.

2. Bổ sung 444,6 tỷ đồng cho các địa phương.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất. Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Chương trình năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện nhiệm vụ của Chương trình. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương nêu tại Điều 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TGĐ cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3). M.G

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Lê Minh Khái

 

 

 

Phụ lục

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI TÂM THẦN, TRẺ EM TỰ KỶ VÀ NGƯỜI RỐI NHIỄM TÂM THẦN

(Kèm theo Quyết định số 627/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Đơn vị: triệu đồng

TT

Địa phương

Số tiền

A

B

 

 

Cộng

444.600

I

Miền núi phía Bắc

105.300

1

Hà Giang

19.200

2

Tuyên Quang

200

3

Cao Bằng

200

4

Lạng Sơn

19.200

5

Lào Cai

200

6

Yên Bái

200

7

Thái Nguyên

18.200

8

Bắc Kạn

700

9

Phú Thọ

19.200

10

Bắc Giang

5.200

11

Hoà Bình

200

12

Sơn La

5.200

13

Lai Châu

200

14

Điện Biên

17.200

II

Đồng bằng sông Hồng

73.700

15

Hà Nội

19.200

16

Hải Phòng

200

17

Quảng Ninh

200

18

Hải Dương

700

19

Hưng Yên

19.200

20

Vĩnh Phúc

200

21

Bắc Ninh

200

22

Hà Nam

19.200

23

Nam Định

200

24

Ninh Bình

200

25

Thái Bình

14.200

III

Miền Trung

97.800

26

Thanh Hoá

18.200

27

Nghệ An

19.200

28

Hà Tĩnh

8.200

29

Quảng Bình

200

30

Quảng Trị

19.200

31

Thừa Thiên Huế

200

32

Đà Nẵng

200

33

Quảng Nam

200

34

Quảng Ngãi

200

35

Bình Định

19.200

36

Phú Yên

200

37

Khánh Hoà

12.200

38

Ninh Thuận

200

39

Bình Thuận

200

IV

Tây Nguyên

44.000

40

Đăk Lắc

19.200

41

Đắk Nông

200

42

Gia Lai

9.200

43

Kon Tum

200

44

Lâm Đồng

15.200

V

Đông Nam Bộ

19.700

45

TP. Hồ Chí Minh

200

46

Đồng Nai

200

47

Bình Dương

200

48

Bình Phước

18.700

49

Tây Ninh

200

50

Bà Rịa - V.Tàu

200

VI

Đồng bằng Sông Cửu Long

104.100

51

Long An

700

52

Tiền Giang

19.200

53

Bến Tre

200

54

Trà Vinh

19.200

55

Vĩnh Long

200

56

Cần Thơ

200

57

Hậu Giang

200

58

Sóc Trăng

19.200

59

An Giang

6.200

60

Đồng Tháp

200

61

Kiên Giang

200

62

Bạc Liêu

19.200

63

Cà Mau

19.200

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi