Quyết định 204/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 204/2006/QĐ-TTg
NGÀY 02 THÁNG 9 NĂM 2006 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
QUỐC GIA CHỐNG SA MẠC HÓA GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

Để thực hiện cam kết của Việt Nam là thành viên tham gia Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đọan 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc và cụ thể hoá Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam).
Điều 2. Tổ chức thực hiện Chương trình
1. Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc được thành lập theo Quyết định số 68/2003/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định này.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các tổ chức xã hội và các tổ chức quốc tế có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh để lồng ghép các dự án liên ngành, liên lãnh thổ thuộc Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế tài chính, bảo đảm quản lý Chương trình dự án chặt chẽ và có hiệu quả;
d) Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đó cần tập trung đánh giá tác động của chương trình, dự án và các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng, đất, nước đối với đời sống nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng;
đ) Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh vượt quá thẩm quyền của Bộ; kiến nghị việc  thay thế, sửa đổi, bổ sung dự án, thay đổi cơ quan chủ trì khi dự án  không bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì Chương trình để lồng ghép các nhiệm vụ, dự án với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có liên quan;
b) Thẩm định các dự án thuộc Chương trình theo quy định của pháp luật;
c) Cân đối và bố trí vốn để thực hiện Chương trình.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các dự án được phân công tại Danh mục các Dự án ban hành kèm Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng – Đã ký

thuộc tính Quyết định 204/2006/QĐ-TTg

Quyết định 204/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:204/2006/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:02/09/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 204/2006/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 204/2006/QĐ-TTg
NGÀY 02 THÁNG 9 NĂM 2006 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
QUỐC GIA CHỐNG SA MẠC HÓA GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để thực hiện cam kết của Việt Nam là thành viên tham gia Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc;

Căn cứ Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đọan 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc và cụ thể hoá Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam).

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện Chương trình

1. Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc được thành lập theo Quyết định số 68/2003/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các tổ chức xã hội và các tổ chức quốc tế có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh để lồng ghép các dự án liên ngành, liên lãnh thổ thuộc Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế tài chính, bảo đảm quản lý Chương trình dự án chặt chẽ và có hiệu quả;

d) Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong đó cần tập trung đánh giá tác động của chương trình, dự án và các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng, đất, nước đối với đời sống nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng;

đ) Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh vượt quá thẩm quyền của Bộ; kiến nghị việc thay thế, sửa đổi, bổ sung dự án, thay đổi cơ quan chủ trì khi dự án không bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì Chương trình để lồng ghép các nhiệm vụ, dự án với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có liên quan;

b) Thẩm định các dự án thuộc Chương trình theo quy định của pháp luật;

c) Cân đối và bố trí vốn để thực hiện Chương trình.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các dự án được phân công tại Danh mục các Dự án ban hành kèm Quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng – Đã ký

 

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 204/2006/QD-TTg
Hanoi, September 02, 2006
 
DECISION
PROMULGATING THE NATIONAL ACTION PROGRAM TO COMBAT DESERTIFICATION IN THE 2006-2010 PERIOD AND ORIENTATIONS TOWARD 2020
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
In order to implement Vietnam's commitments as a contracting party to the United Nations Convention to Combat Desertification;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 153/2004/QD-TTg of August 17, 2004, promulgating the strategic orientation for sustainable development in Vietnam (Agenda 21 of Vietnam);
At the proposal of the Agriculture and Rural Development Minister,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the national action program to combat desertification in the 2006-2010 period and orientations toward 2020 in order to concretize the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification and specify the strategic orientation for sustainable development in Vietnam (Agenda 21 of Vietnam).
Article 2.- Organization of implementation of the program
1. The National Coordinating Body for implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification, which was established under the Prime Minister's Decision No. 68/2003/QD-TTg of April 28, 2003, shall have to perform the tasks assigned by the Prime Minister in this Decision.
2. The Agriculture and Rural Development Ministry, the agency in prime charge of the national action program to combat desertification in the 2006-2010 period and orientations toward 2020, shall have to:
a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries, branches, provincial/municipal People's Committees, social organizations and international organizations in, organizing the implementation of the national action program to combat desertification in the 2006-2010 period and orientations toward 2020 already approved by the Prime Minister;
b/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Planning and Investment Ministry, ministries, branches and provincial People's Committees in, integrating inter-branch and inter-territorial projects under the national action program to combat desertification in the 2006-2010 period and orientations toward 2020 already approved by the Prime Minister;
c/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Finance Ministry and the concerned agencies in, formulating the financial mechanism, ensuring the close and effective management of the program and projects;
d/ Annually report to the Prime Minister, concentrating on assessment of impacts of the program, projects and policies on state management of forest, land and water resources on the life of people in affected areas;
e/ Promptly report to the Prime Minister on newly emerging issues which go beyond its competence; propose the replacement, modification or addition of projects, the change of agencies with prime responsibility therefor when such projects fail to achieve objectives or keep up with set schedules.
3. The Planning and Investment Ministry and the Finance Ministry shall have the following responsibilities:
a/ To coordinate with the Agriculture and Rural Development Ministry, the agency in prime charge of the program, in integrating the tasks and projects with relevant socio-economic development tasks;
b/ To appraise projects under the program according to the provisions of law;
c/ To balance and allocate capital for implementation of the program.
4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall organize the execution of projects assigned to them on the list of projects enclosed with this Decision.
Article 3.- This Decision shall take effect 15 days after its publication in "CONG BAO."
Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung
 
 
NATIONAL ACTION PROGRAM TO COMBAT DESERTIFICATION IN THE 2006-2010 PERIOD AND ORIENTATIONS TOWARD 2020
PRINCIPAL CONTENTS
(Promulgated together with the Prime Minister’s Decision No. 204/2006/QD-TTg of September 2, 2006)
PREAMBLE
Desertification referred to in the United Nations Convention to Combat Desertification passed at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro means the land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas resulting from various factors, including climatic variations and human activities.
Land degradation means the reduction or loss of biological or economic productivity of land.
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 204/2006/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi