Quyết định 77/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hoá - thông tin

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 77/2004/QĐ-BNV

Quyết định 77/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hoá - thông tin
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:77/2004/QĐ-BNVNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành:03/11/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Mã số ngạch công chức - Ngày 03/11/2004, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 77/2004/QĐ-BNV về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức ngành văn hoá - thông tin. Theo đó, mã số ngạch ứng với từng ngạch cụ thể như sau: Mã số ngạch kiểm soát viên cao cấp thị trường: 21.187, kiểm soát viên chính thị trường: 21.188... Ngạch viên chức chuyên ngành văn hoá - thông tin: Mã số ngạch Âm thanh viên cao cấp: 17a.191, Âm thanh viên chính: 17a.192, Âm thanh viên: 17a.193... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 77/2004/QĐ-BNV tại đây

tải Quyết định 77/2004/QĐ-BNV

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ 77/2004/QĐ-BNV

NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ

CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

VÀ MỘT SỐ NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH VĂN HOÁ - THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 587 TM/TCCB ngày 12 tháng 7 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành văn hoá - thông tin;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - viên chức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường với các mã số ngạch ứng với từng ngạch cụ thể như sau:
Điều 2. Ban hành mã số một số ngạch viên chức chuyên ngành văn hoá - thông tin với các mã số ngạch ứng với từng ngạch cụ thể như sau:
1. Mã số ngạch Âm thanh viên cao cấp:            17a.191
2. Mã số ngạch Âm thanh viên chính:               17a.192
3. Mã số ngạch Âm thanh viên:                         17a.193
4. Mã số ngạch Thư mục viên cao cấp:             17a.194
5. Mã số ngạch Thư mục viên chính:                 17a.195
6. Mã số ngạch Thư mục viên:                                    17a.196
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ 77/2004/QĐ-BNV
NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH Mà SỐ
CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
VÀ MỘT SỐ NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 587 TM/TCCB ngày 12 tháng 7 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành văn hoá - thông tin;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - viên chức,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường với các mã số ngạch ứng với từng ngạch cụ thể như sau:

1. Mã số ngạch kiểm soát viên cao cấp thị trường: 21.187

2. Mã số ngạch kiểm soát viên chính thị trường: 21.188

3. Mã số ngạch kiểm soát viên thị trường: 21.189

4. Mã số ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường: 21.190

 

Điều 2. Ban hành mã số một số ngạch viên chức chuyên ngành văn hoá - thông tin với các mã số ngạch ứng với từng ngạch cụ thể như sau:

1. Mã số ngạch Âm thanh viên cao cấp: 17a.191

2. Mã số ngạch Âm thanh viên chính: 17a.192

3. Mã số ngạch Âm thanh viên: 17a.193

4. Mã số ngạch Thư mục viên cao cấp: 17a.194

5. Mã số ngạch Thư mục viên chính: 17a.195

6. Mã số ngạch Thư mục viên: 17a.196

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi