Quyết định 1174/QĐ-BTNMT Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tuyển dụng viên chức 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1174/QĐ-BTNMT

Quyết định 1174/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1174/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:26/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ dự kiến tuyển mới 30 viên chức năm 2020

Ngày 26/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1174/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ với 30 chỉ tiêu. Cụ thể:

Thứ nhất, Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính dự kiến tuyển dụng: 03 Đo đạc bản đồ viên Địa chính viên; 02 Đo đạc bản đồ viên/Kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ; 01 Chuyên viên/Kế toán viên.

Thứ hai, Phòng Thí nghiệm trọng lực dự kiến tuyển dụng: 03 Nghiên cứu viên/ kỹ sư/ Đo đạc bản đồ viên đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực trọng lực.

Thứ ba, Phân Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam dự kiến tuyển dụng: 01 Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện công việc lưu trữ, cấp phát tư liệu; 01 Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đoán đọc, điều vẽ ảnh; 01 Đo đạc bản đồ viên/Kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1174/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_____________

Số: 1174/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm 30 chỉ tiêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

Điều 2. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các tổ chức sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);

- Lưu: VT, TCCB. BN8.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH TUYN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số lượng người làm việc được giao

Số lượng người làm việc hiện có

Số chỉ tiêu tuyển dụng

Trình độ/chuyên ngành đào tạo

1

2

3

4

5

6

7

1

Văn phòng

Tổ chức cán bộ

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ về Tổ chức cán bộ: tổ chức - biên chế; quy hoạch, bổ nhiệm và đào tạo bồi dưỡng; chế độ - chính sách; lao động tiền lương; đánh giá thi đua khen thưởng.

10

5

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Địa chính

Quản trị

chuyên viên Hành chính, quản trị điện nước, tổng hợp

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành: Quản trị văn phòng

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Kế hoạch

Chuyên viên thực hiện công tác Kế hoạch

10

7

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ

Thủ quỹ

Chuyên viên chịu trách nhiệm giữ tiền mặt của Viện; căn cứ vào chứng từ hợp lệ để thực hiện thu - chi tiền.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán

3

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí

Quản lý khoa học công nghệ

Chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác khoa học và công nghệ

14

13

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai

4

Phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám

Nghiên cứu, phát triển công nghệ đo vẽ ảnh và viễn thám

Nghiên cứu viên phát triển công nghệ đo vẽ ảnh và viễn thám thực hiện đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực đo vẽ ảnh và viễn thám.

9

6

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa ảnh, Viễn thám

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: tin học trắc địa bản đồ, Tin học

5

Phòng Nghiên cứu Trắc địa - Địa động lực

Nghiên cứu trắc địa cao cấp

Nghiên cứu viên trắc địa cao cấp đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực trắc địa.

8

6

2

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; chuyên ngành Trắc địa

6

Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS

Nghiên cứu thành lập và phát triển công nghệ bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý

Nghiên cứu viên thành lập và phát triển công nghệ bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý.

8

7

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Bản đồ, GIS, Địa lý

7

Phòng Thí nghiệm trọng lực

Đo đạc và xử lý dữ liệu trọng lực

Nghiên cứu viên/ kỹ sư/ Đo đạc bản đồ viên đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực trọng lực.

7

4

3

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Trắc địạ, Bản đồ

8

Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính

Đo đạc công trình và địa chính

Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện nhiệm vụ đo đạc thuộc lĩnh vực trắc địa, công trình; hiểu và sử dụng được các loại máy đo đạc, đo GPS, thủy chuẩn, toàn đạc điện tử, máy dò công trình ngầm... trong quá trình triển khai công việc.

11

5

3

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai

Tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

Đo đạc bản đồ viên/ Kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Kinh tế

Kế toán

Chuyên viên/ Kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ thanh toán, Kho bạc, thuế và công tác hành chính.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, Kế toán

9

Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý

Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý

11

6

2

Đại học, chuyên ngành: Trắc địạ, Bản đồ, Địa lý

Tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

Đo đạc bản đồ viên/ kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Công nghệ thông tin

Đo đạc cơ bản

Đo đạc bản đồ viên thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đoán đọc, điều vẽ ảnh, trích ảnh sử dụng các loại máy đo đạc, đo GPS, thủy chuẩn, toàn đạc điện tử...

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Tài nguyên và Môi trường

10

Phân Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam

Kỹ thuật KCS

Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện công việc lưu trữ, cấp phát tư liệu và kiểm tra tính đầy đủ, chất lượng của sản phẩm theo đúng quy trình, quy phạm và các quy định kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật về trắc địa và bản đồ trong thiết kế, quản trị tư liệu.

8

3

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai

Đo đạc cơ bản

Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đoán đọc, điều vẽ ảnh, trích ảnh sử dụng các loại máy đo đạc, đo GPS, thủy chuẩn, toàn đạc điện tử...

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai

Tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

Đo đạc bản đồ viên/Kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Địa chính, Kinh tế

Kế toán

Chuyên viên/ Kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ thanh toán, Kho bạc, thuế và công tác hành chính.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán

Tổng cộng

96

62

30

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi