Quyết định 579/QĐ-TCCB Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 579/QĐ-TCCB

Quyết định 579/QĐ-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thi và chỉ tiêu thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:579/QĐ-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành:18/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tòa án nhân dân dự kiến tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên vào tháng 6/2020

Ngày 18/5/2020, Tòa án Nhân dân tối cao ra Quyết định 579/QĐ-TCCB về việc ban hành Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, Tòa án nhân dân tối cao, cấp cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh dự kiến nâng ngạch 07 chuyên viên và 14 chuyên viên chính. Đối tượng dự thi là các công chức đã được các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh cử đi dự thi có đủ tiêu chuẩn dự thi. Kỳ thi này dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2020.

Hội đồng thi bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, kiêm Giám đốc Học viện Tòa án; Phó Chủ tịch Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao; và các Ủy viên bao gồm: Phó Giám đốc Học viện Tòa án, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng khoa Khoa đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký thuộc Học viện Tòa án…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 579/QĐ-TCCB tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
________

Số: 579/QĐ-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thi và chỉ tiêu thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020

_____________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 1553/BNV-CCVC ngày 26/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc đồng ý Đề án thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính của Tòa án nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thi và chỉ tiêu thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- PCATANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Chánh án TAQSTW;
- Cổng thông tin điện tử (để đăng tin);
- Lưu: Vụ TCCB, Phòng 5.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

____________________

 

I- NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC KỲ THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nguyên tắc tổ chức kỳ thi:

Tổ chức thi nâng ngạch theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối tượng dự thi:

Là các công chức đã được các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh cử đi dự thi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi.

II- HỘI ĐỒNG THI VÀ THỜI GIAN THI

1. Hội đồng thi:

- Chủ tịch Hội đồng thi: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, kiêm Giám đốc Học viện Tòa án;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao;

- Các Ủy viên gồm:

+ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao;

+ Phó Giám đốc Học viện Tòa án;

+ Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao;

+ Trưởng khoa Khoa Đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký thuộc Học viện Tòa án.

2. Thời gian thi:

Kỳ thi nâng ngạch do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức, dự kiến trong tháng 6 năm 2020.

Ill- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, trách nhiệm các đơn vị được xác định như sau:

1. Vụ Tổ chức-Cán bộ:

a) Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Quyết định thành lập Hội đồng thi;

b) Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt danh sách thí sinh dự thi.

2. Học viện Tòa án:

Căn cứ danh sách người đăng ký dự thi nâng ngạch đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt:

- Triệu tập người dự thi nâng ngạch;

- Chuẩn bị các điều kiện về chỗ ăn, nghỉ và các điều kiện khác cho người dự thi nâng ngạch;

- Tổ chức ôn tập cho người dự thi nâng ngạch;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức-Cán bộ tổ chức thi nâng ngạch theo quy định.

3. Người dự thi nâng ngạch:

- Nộp hồ sơ dự thi theo quy định và nộp phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Chấp hành các quy chế, nội quy kỳ thi.

Căn cứ Kế hoạch này, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Học viện Tòa án và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm nội dung yêu cầu và tiến độ thời gian đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, giải quyết./.

 

____________________________________

 

 

CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH LÊN

Chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-TANDTC ngày 18/5/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

______________

 

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu ngạch chuyên viên

Chỉ tiêu ngạch chuyên viên chính

Ghi chú

1

Tòa án nhân dân tối cao, cấp cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh

07

14

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi