Quyết định 686/QĐ-BHXH 2024 sửa đổi, bổ sung Quy trình giải quyết hưởng, chi trả các chế độ bảo hiểm kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 686/QĐ-BHXH

Quyết định 686/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:686/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:29/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung 29 biểu mẫu trong giải quyết các chế độ BHXH

Ngày 29/5/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 686/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Sửa đổi, bổ sung 29 biểu mẫu dùng trong giải quyết các chế độ BHXH, gồm:

- Bổ sung thông tin CCCD để làm căn cứ đối chiếu, cập nhật, bổ sung thông tin trong công tác quản lý người hưởng:

 • Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);
 • Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (Mẫu số C70b-HD);
 • Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH (Mẫu số C72a-HD); Danh sách chi trả TCTN (Mẫu số C72b-HD);
 • Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số C97-HD); Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số 01b-HSB).

- Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn cung cấp thông tin theo CCCD:

 • Đề nghị thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 02-CBH);
 • Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

- Sửa đổi một số nội dung về hình thức chi trả:

 • Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng (Mẫu số 03A-HSB);
 • Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần (Mẫu số 03B-HSB);
 • Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN hàng tháng (Mẫu số 03C-HSB);
 • Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN một lần (Mẫu số 03D-HSB)...

2. Ban hành 06 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết hưởng các chế độ BHXH, gồm:

- Thông báo về việc tiếp nhận Quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 01/TB-HSB);

- Xác nhận cập nhật thông tin nhân thân theo CCCD (Mẫu số 29-HSB);

- Danh sách người hưởng BHXH hàng tháng có thông tin do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý không thống nhất với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu số 30-HSB);

- Danh sách phê duyệt người hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt chưa có trong dữ liệu tập trung để cập nhật vào phần mềm TCS (Mẫu số 31-HSB);

- Danh sách người hưởng sai thông tin tài khoản (Mẫu 1a-CBH);

- Danh sách người hưởng đính chính thông tin tài khoản (Mẫu 1b-CBH).

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024.

Xem chi tiết Quyết định 686/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
___________

Số: 686/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ

 bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định số 3503/QĐ-BHXH

 ngày 18/11/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi,

 bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm

 xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH

_____________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
1. Bổ sung vào khoản 1 Điều 1 một số nội dung như sau:
“- CCCD: Căn cước công dân, thẻ căn cước.
- DVVL: Dịch vụ việc làm.”
2. Bổ sung vào khoản 2 Điều 1 nội dung như sau:
“- BHXH hàng tháng bao gồm: lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.”
3. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 2 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH) như sau:
“b) Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh giải quyết và chi trả; lập danh sách chi trả chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) một lần, trợ cấp tuất một lần bằng tiền mặt do BHXH tỉnh/huyện khác chuyển đến”.
4. Sửa đổi tiết 1.2.3 điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH) như sau:
“1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết và chi trả; lập danh sách chi trả chế độ TNLĐ, BNN một lần, trợ cấp tuất một lần bằng tiền mặt do BHXH tỉnh/huyện khác chuyển đến; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu”.
5. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau (đã sửa đổi tiểu tiết a tiết 2.1.2 điểm 2.1 tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH) như sau:
“2. Phân cấp chi trả và quản lý người hưởng
2.1. BHXH tỉnh
2.1.1. Tổ chức chi trả chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK do BHXH tỉnh giải quyết; chi hỗ trợ học nghề, hỗ trợ ĐTKNN; chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc, hỗ trợ khám BNN, hỗ trợ chữa BNN, hỗ trợ phục hồi chức năng, hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ, hỗ trợ điều tra lại TNLĐ, BNN, phí GĐYK; chi các chế độ BHXH một lần tại BHXH tỉnh; chi trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua tài khoản cá nhân cho người lao động.
2.1.2. Ký hợp đồng ủy quyền chi trả và quản lý người hưởng với tổ chức dịch vụ chi trả.
a) Chi trả BHXH hàng tháng; các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng; TCTN bằng tiền mặt.
b) Quản lý người hưởng nhận BHXH hàng tháng; báo giảm người hưởng theo quy định.
c) Quản lý, lưu trữ Danh sách chi trả qua tài khoản cá nhân, Danh sách chi trả bằng tiền mặt, Chứng từ chuyển tiền cho người hưởng qua tài khoản cá nhân, Giấy ủy quyền, Giấy nhận tiền có chữ ký của người hưởng do tổ chức dịch vụ chi trả chi trả theo đúng quy định của pháp luật.
2.2. BHXH huyện
Tổ chức chi trả chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK do BHXH huyện giải quyết hưởng; chi hỗ trợ ĐTKNN; chi các chế độ BHXH một lần tại BHXH huyện.”
6. Bổ sung khoản 14 vào sau khoản 13 Điều 3 như sau:
“14. Đối với trường hợp người hưởng BHXH hàng tháng có đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân theo CCCD thì các thông tin được cập nhật, bổ sung thống nhất theo CCCD không dùng làm căn cứ điều chỉnh lại các chế độ BHXH đã được giải quyết”.
7. Bổ sung tiết 1.2.8 vào sau tiết 1.2.7 điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 như sau:
“1.2.8. Đối với trường hợp đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng theo CCCD: Phiếu tiếp nhận hồ sơ thể hiện yêu cầu cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân theo CCCD theo Mẫu số 2-CBH (ban hành kèm theo Quyết định này)”.
8. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ 3 tiểu tiết a tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 7 như sau:
“- Thanh toán/cấp tiền mua PTTGSH
+ Đối với trường hợp giải quyết hưởng mới: Căn cứ hồ sơ, chủng loại PTTGSH, xác định mức tiền để ban hành Quyết định về việc trang cấp PTTGSH (Mẫu số 03P-HSB).
+ Đối với trường hợp đã được cấp tiền mua PTTGSH nhưng chưa có tên trong danh sách chi trả: Căn cứ Quyết định về việc trang cấp PTTGSH (Mẫu số 03P-HSB) của người lao động hoặc căn cứ hồ sơ, niên hạn, chủng loại, hóa đơn, chứng từ mua PTTGSH khi người hưởng đề nghị thanh toán để lập Danh sách phê duyệt người hưởng trợ cấp PTTGSH chưa có trong dữ liệu tập trung để cập nhật vào phần mềm TCS (Mẫu số 31-HSB ban hành kèm theo Quyết định này) trình Giám đốc phê duyệt.
+ Lập danh sách chi trả: Căn cứ Quyết định về việc trang cấp PTTGSH (Mẫu số 03P-HSB) và Mẫu số 31-HSB để:
Lập Danh sách C97-HD đối với người được cấp tiền mua PTTGSH một lần hoặc người bắt đầu hưởng PTTGSH trước ngày 01/01/2007 (bao gồm cả người được cấp tiền mua PTTGSH một lần và theo niên hạn).
Lập Danh sách C72a-HD đối với người được cấp tiền mua PTTGSH theo niên hạn, phần mềm tự động cập nhật số tiền định kỳ theo niên hạn PTTGSH.”
9. Bổ sung tiết 1.1.4a vào sau tiết 1.1.4 điểm 1.1 khoản 1 Điều 7 như sau:
“1.1.4a. Cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng theo CCCD.
Truy cập vào Hệ thống quản lý chính sách để kiểm tra, đối chiếu thông tin người hưởng với thông tin trên CCCD và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu đảm bảo căn cứ thì cập nhật, bổ sung thông tin theo CCCD; trình lãnh đạo phê duyệt, ký số Xác nhận về việc cập nhật thông tin nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng theo CCCD (Mẫu số 29-HSB ban hành kèm theo Quyết định này) chuyển Bộ phận TN - Trả KQ trên hệ thống.
1.1.5. Khóa số liệu, kết xuất báo cáo:
…”
10. Sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH) như sau:
“2.1. Lập danh sách chi trả một lần
2.1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH
Hằng ngày, căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng các chế độ, trợ cấp BHXH một lần; Thông báo chuyển hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, trợ cấp tuất một lần; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc khấu trừ tiền BHXH, lập Danh sách C97-HD theo phân cấp với các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển đến Bộ phận KHTC.
2.1.2. Trách nhiệm của Phòng Chế độ BHXH
- Hằng ngày, căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng các chế độ, trợ cấp BHXH một lần; Thông báo chuyển hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, trợ cấp tuất một lần; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc khấu trừ tiền BHXH, lập Danh sách C97-HD theo phân cấp với các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển đến Phòng KHTC.
- Hằng tháng, căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng các khoản trợ cấp một lần kèm theo chế độ BHXH hàng tháng mà người hưởng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân, lập Danh sách C97-HD cùng thời điểm lập Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (C72a-HD) trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển Phòng KHTC để chi hoặc chuyển cho Bộ phận KHTC theo phân cấp”.
11. Sửa đổi tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Điều 7 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH) như sau:
“2.2.2. Trách nhiệm của phòng Chế độ BHXH: Tiếp nhận và căn cứ các danh sách, thông báo do BHXH huyện lập và gửi đến theo tiết 2.2.1 điểm này; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc khấu trừ tiền BHXH hàng tháng; căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng BHXH hàng tháng (bao gồm cả điều chỉnh tăng, giảm mức hưởng; cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân của người hưởng theo CCCD) trên địa bàn tỉnh, người hưởng chế độ BHXH từ tỉnh khác chuyển đến phát sinh trong tháng; Danh sách 7a-CBH, dữ liệu Danh sách chi trả trong tháng, lập và trình lãnh đạo ký số trên hệ thống phần mềm Quản lý chính sách (TCS) các danh sách, báo cáo sau:
a) Danh sách C72a-HD của tháng sau kèm theo các khoản trợ cấp một lần (nếu có) đối với người hưởng từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng theo các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt;
b) Danh sách D03-TS (ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) của người đang hưởng BHXH hàng tháng chi tiết theo từng loại chế độ trên địa bàn...”.
12. Sửa đổi Khoản 3 Điều 7 (đã sửa đổi tiểu tiết b tiết 3.1.1 và tiểu tiết b tiết 3.1.2 điểm 3.1 tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH) như sau:
“3.1. Trách nhiệm của Phòng KHTC
3.1.1. Tiếp nhận từ Bộ phận KHTC Danh sách C97-HD, từ Bộ phận TN-Trả KQ giấy đề nghị mẫu số 03-CBH;
3.1.2. Chi trả cho người hưởng
a) Chi trả qua tài khoản cá nhân
Căn cứ Danh sách C97-HD chi qua tài khoản cá nhân: Thực hiện chuyển tiền ngay trong ngày hoặc ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được Danh sách.
Trường hợp không chi được do sai thông tin: Phòng KHTC ký số gửi từ phần mềm KTTT sang phần mềm TCS cho Phòng Chế độ BHXH (theo Mẫu số 1a-CBH); tiếp nhận thông tin điều chỉnh do Phòng Chế độ BHXH lập và trình lãnh đạo ký số chuyển từ phần mềm TCS sang phần mềm KTTT (theo Mẫu số 1b-CBH) để chuyển số tiền trợ cấp vào tài khoản cho người lao động ngay khi nhận được thông tin đề nghị điều chỉnh.
b) Chi trả bằng tiền mặt
Căn cứ Danh sách C97-HD và Danh sách 7b-CBH, chi trả cho người hưởng; căn cứ giấy đề nghị Mẫu số 3-CBH, đối chiếu với dữ liệu đang quản lý để chi trả cho thân nhân người hưởng từ trần nhưng chưa nhận trợ cấp BHXH.
3.1.3. Căn cứ các quyết định thu hồi của Phòng Chế độ BHXH và dữ liệu từ phần mềm TCS, lập Danh sách C75-HD, vào sổ chi tiết theo dõi thu hồi của từng đối tượng do BHXH tỉnh quản lý và tổng hợp danh sách thu hồi của toàn tỉnh theo quy định.
3.1.4. Hàng tháng căn cứ Danh sách 7b-CBH do Bộ phận KHTC các huyện gửi đến lập Danh sách 7b-CBH toàn tỉnh.
3.1.5. Hàng tháng, lập báo cáo tổng hợp chi trả chế độ BHXH một lần theo mẫu số 4-CBH do BHXH tỉnh quản lý và căn cứ báo cáo theo Mẫu số 4-CBH do Bộ phận KHTC các huyện gửi đến để tổng hợp báo cáo của toàn tỉnh, chuyển Phòng Chế độ BHXH.
3.2. Trách nhiệm của Bộ phận KHTC
a) Thực hiện như quy định tại Tiết 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 điểm 3.1 khoản 3 Điều này theo phân cấp quản lý của BHXH huyện.
b) Ngày làm việc cuối cùng hàng tháng, lập Danh sách 7b-CBH của huyện, gửi Phòng KHTC.”
13. Sửa đổi điểm 5.1 khoản 5 Điều 7 (đã sửa đổi tiết 5.1.1 điểm 5.1 tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH) như sau:
“5.1. Bưu điện tỉnh
5.1.1. Tiếp nhận danh sách, kinh phí; tổ chức chi trả chế độ BHXH hàng tháng và các khoản trợ cấp BHXH một lần kèm theo chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt, TCTN bằng tiền mặt; quản lý người hưởng; thanh quyết toán và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng ủy quyền đã ký;
5.1.2. Tổ chức thực hiện lưu trữ Danh sách chi trả qua tài khoản cá nhân, Chứng từ chi qua tài khoản cá nhân, Danh sách chi trả bằng tiền mặt, Giấy ủy quyền và Giấy nhận tiền mẫu số C95-HD có chữ ký của người hưởng do cơ quan bưu điện chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ chứng từ gốc để lập, ký chữ ký số chuyển qua dữ liệu điện tử gửi cơ quan BHXH hồ sơ, chứng từ quyết toán Bảng thanh toán mẫu số C74a-HD. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác giữa bản điện tử hồ sơ quyết toán gửi cơ quan BHXH với Danh sách chi trả, Giấy nhận tiền có chữ ký người hưởng lưu tại cơ quan bưu điện; có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của cơ quan BHXH và cơ quan có thẩm quyền.”
14. Sửa đổi tiết 5.2.1, 5.2.2 điểm 5.2 khoản 5 Điều 7 (đã sửa đổi tiết 5.2.1 điểm 5.2 tại Quyết định số 3503/QĐ-BHXH) như sau:
“5.2.1. Thực hiện chi trả chế độ BHXH hàng tháng và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng, chi TCTN bằng tiền mặt; quản lý người hưởng; thanh quyết toán với BHXH huyện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký.
5.2.2. Lập Danh sách 7a-CBH, 7c-CBH, Bảng thanh toán mẫu số C74a-HD, chuyển qua dữ liệu điện tử để thực hiện thanh quyết toán với BHXH huyện theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”
15. Sửa đổi nội dung a1 tiểu tiết a tiết 1.1.1 điểm 1.1 khoản 1 Điều 8 như sau:
“a1) Từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; từ Trung tâm DVVL: Quyết định, thông báo, đề nghị về việc hưởng TCTN; quyết định về việc hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 18, khoản 2 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 3 Điều 21, khoản 4 và khoản 7 Điều 22, khoản 4 Điều 25 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; Danh sách các quyết định BHTN, đối tượng không đến khai báo việc làm hàng tháng, đối tượng đăng ký học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, đối tượng đến đăng ký bảo lưu BHTN, không nhận quyết định (hủy quyết định hưởng BHTN) bằng phương tiện điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.”
16. Sửa đổi tiểu tiết a tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 8 như sau:
“a) Trung tâm DVVL: Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền TCTN (mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH); Thông báo về việc tiếp nhận quyết định hưởng các chế độ BHTN (Mẫu số 01/TB-HSB ban hành kèm theo Quyết định này)”.
17. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 2.1.2 điểm 2.1 khoản 2 Điều 8 như sau:
“b) Trường hợp thông tin chưa đúng, đủ hoặc phát hiện hưởng các chế độ BHTN không đúng quy định thì gửi Trung tâm DVVL Thông báo về việc tiếp nhận quyết định hưởng các chế độ BHTN (Mẫu số 01/TB-HSB).”
18. Sửa đổi nội dung a1 tiểu tiết a tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 8 như sau:
“a1) Đối với người hưởng TCTN tháng đầu tiên: Căn cứ vào quyết định về việc hưởng, hủy hưởng TCTN, thông tin người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN, người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm để lập danh sách Mẫu số C72b-HD trình Lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt. Ngày chi trả là ngày làm việc liền kề sau ngày lập danh sách đã được lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt và đảm bảo thời hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Việc làm.”
19. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ 3 thuộc nội dung a2 tiểu tiết a tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 8 như sau:
"- Trường hợp nhận được đề nghị tiếp tục chi trả TCTN, quyết định về việc tiếp tục hưởng TCTN mà đã quá thời hạn lập danh sách theo quy định thì lập danh sách chi trả đối với trường hợp này ngay trong ngày.
Giao Giám đốc BHXH tỉnh phối hợp với Trung tâm DVVL: thống nhất cách thức, thời gian chuyển quyết định và dữ liệu điện tử về tạm dừng, chấm dứt, tiếp tục hưởng TCTN, thông báo chấm dứt chi trả TCTN hoặc danh sách người đủ điều kiện hưởng TCTN tháng tiếp theo để lập danh sách chi trả đảm bảo thuận lợi cho người hưởng và đúng thời hạn quy định; cung cấp danh sách trường hợp thay đổi lịch thông báo tìm kiếm việc làm do ngày khai báo việc làm của người lao động trùng với ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần để làm căn cứ lùi ngày lập Danh sách và chi trả đối với những trường hợp này tương ứng với ngày khai báo việc làm để hạn chế phát sinh thu hồi TCTN”.
20. Sửa đổi tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Điều 8 như sau:
“Phòng Chế độ BHXH tiếp nhận Danh sách C87a-HD từ cơ sở đào tạo nghề và Bộ phận Chế độ BHXH; đối chiếu với thông tin hưởng hỗ trợ học nghề của từng người lao động đã được cập nhật trên Hệ thống, nếu hưởng đúng quy định thì tiến hành ghi dữ liệu vào Hệ thống và lập Danh sách người thất nghiệp được chi hỗ trợ học nghề (mẫu số C87b-HD) trình lãnh đạo BHXH tỉnh phê duyệt.
Giao Giám đốc BHXH tỉnh phối hợp với Trung tâm DVVL: thống nhất cách thức, thời gian chuyển quyết định và dữ liệu điện tử về hưởng hỗ trợ học nghề để làm căn cứ lập danh sách chi trả đảm bảo thuận lợi cho người hưởng, cơ sở dạy nghề và đúng thời hạn quy định.”
21. Sửa đổi điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 như sau:
“2.3 Chuyển danh sách
2.3.1. Chuyển Phòng KHTC: Danh sách C72b-HD để cấp kinh phí và tổ chức chi trả, Danh sách C87b-HD và Bảng thanh toán mẫu số C93-HD để chi trả.
2.3.2. Chuyển Bộ phận TN - Trả KQ:
a) Bộ phận TN - Trả KQ của BHXH tỉnh
- Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền TCTN (mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH);
- Thông báo kết quả tiếp nhận quyết định hưởng các chế độ BHTN (Mẫu số 01/TB-HSB);
- Danh sách người thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề (mẫu số 87b-HD);
- Bảng thanh toán mẫu số C93-HD.
b) Bộ phận Chế độ BHXH chuyển Bộ phận TN - Trả KQ của BHXH huyện: Danh sách người thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề (mẫu số 87b-HD); Bảng thanh toán mẫu số C93-HD.
2.3.3. Chuyển hồ sơ quy định tại tiểu tiết 1.1.1 tiết 1.1 khoản 1 Điều 8 để lưu trữ theo quy định.”
22. Sửa đổi khoản 1 Điều 12 như sau:
“1. Trung tâm Công nghệ thông tin
Xây dựng, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ của Ngành đáp ứng đầy đủ các quy định tại Văn bản này; trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân của người hưởng theo CCCD thì bổ sung nội dung sửa đổi cùng tiêu thức thông tin nhân thân cũ, bảo đảm không thay đổi mức hưởng BHXH tại thời điểm cập nhật; hướng dẫn, triển khai và kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng các phần mềm nghiệp vụ.”
Điều 2. Các danh sách, biểu mẫu
1. Cập nhật, bổ sung thông tin trên các danh sách, biểu mẫu (Phụ lục 1)
1.1. Bổ sung thông tin CCCD để làm căn cứ đối chiếu, cập nhật, bổ sung thông tin trong công tác quản lý người hưởng.
- Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);
- Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (Mẫu số C70b-HD);
- Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH (Mẫu số C72a-HD); Danh sách chi trả TCTN (Mẫu số C72b-HD);
- Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số C97-HD); Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số 01b-HSB);
1.2. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn cung cấp thông tin theo CCCD
- Đề nghị thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 02-CBH);
- Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB);
1.3. Sửa đổi một số nội dung về hình thức chi trả
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng (Mẫu số 03A-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần (Mẫu số 03B-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN hàng tháng (Mẫu số 03C-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN một lần (Mẫu số 03D-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng do vết thương tái phát (Mẫu số 03E-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần do vết thương tái phát (Mẫu số 03G-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN hàng tháng do bệnh tật tái phát (Mẫu số 03H-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN một lần do bệnh tật tái phát (Mẫu số 03K-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 03M-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 03N-HSB);
- Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 03P-HSB);
- Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (Mẫu số 07A-HSB);
- Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn (Mẫu số 07C-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần (Mẫu số 07D-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH chết) (Mẫu số 08A-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết) (Mẫu số 08B-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu số 08C-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH chết) (Mẫu số 08D-HSB);
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết) (Mẫu số 08E-HSB);
- Quyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 11-HSB);
2. Ban hành bổ sung danh sách (Phụ lục 2)
2.1. Xác nhận cập nhật thông tin nhân thân theo CCCD (Mẫu số 29-HSB);
2.2. Danh sách người hưởng BHXH hàng tháng có thông tin do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý không thống nhất với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu số 30-HSB);
2.3. Danh sách phê duyệt người hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt chưa có trong dữ liệu tập trung để cập nhật vào phần mềm TCS (Mẫu số 31-HSB);
2.4. Danh sách người hưởng sai thông tin tài khoản (Mẫu 1a-CBH);
2.5. Danh sách người hưởng đính chính thông tin tài khoản (Mẫu 1b-CBH);
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh Hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện đã ký giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024; Khoản 7, tiết 3.1.2 điểm 3.1 khoản 12, khoản 21, khoản 22 Điều 1 thực hiện tại thời điểm Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn triển khai phần mềm.
2. Quyết định số 3503/QĐ-BHXH ngày 18/11/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu thực thi hành;
3. Bãi bỏ Công văn số 1973/BHXH-CSXH ngày 24/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN; Công văn số 2754/BHXH-CSXH ngày 05/9/2023 của BHXH Việt Nam về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo CCCD; bãi bỏ nội dung tại gạch đầu dòng thứ 3 tiết b điểm 2.3 khoản 2 mục II Công văn số 2373/BHXH-VP ngày 29/8/2022 của BHXH Việt Nam; nội dung tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm b khoản 2 Điều 9 Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, NV, TP, QP, CA;
- Hội đồng Quản lý BHXH;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH Bộ QP, CAND;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.

TỔNG GIÁM ĐỐC


 


Nguyễn Thế Mạnh

Phụ lục I

CÁC BIỂU MẪU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2024

của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

Số TT

Ký hiệu

Tên mẫu biểu

I

Danh sách, đơn đề nghị

1

01B-HSB

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

2

02-CBH

Đề nghị thay đổi thông tin người hưởng

3

14-HSB

Đơn đề nghị

II

Biểu mẫu

1

03A-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng

2

03B-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần

3

03C-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hằng tháng

4

03D-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần

5

03E-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do vết thương tái phát

6

03G-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần do vết thương tái phát

7

03H-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hằng tháng do bệnh tật tái phát

8

03K-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần do bệnh tật tái phát

9

03M-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hằng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

10

03N-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

11

03P-HSB

Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

12

07A-HSB

Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng

13

07B-HSB

Quyết định về việc hưởng BHXH một lần

14

07C-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp hằng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn

15

07D-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần

16

08A-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH chết)

17

08B-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết)

18

08C-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

19

08D-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH chết)

20

08E-HSB

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết)

21

11-HSB

Quyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hằng tháng

III

Cập nhật, bổ sung thông tin trên các danh sách

1

C70a-HD

Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

2

C70b-HD

Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi

3

C72a-HD

Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

4

C72b-HD

Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

5

C97-HD

Danh sách chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Mẫu 01B-HSB

Tên cơ quan đơn vị……………………………

Mã đơn vị:……………………………………..

Số Điện thoại:…………………………………

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt...…..tháng…….năm……….

Số tài khoản:……………………….Mở tại:……………………………Chi nhánh:..................................

 

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

CCCD

Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp

Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp

Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng

(Áp dụng cho giao dịch điện tử không kèm hồ sơ giấy)

Ghi chú

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

A

B

1

2

3

4

5

C

D

E

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá

thai bệnh lý

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thai dưới 5 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thai từ 25 tuần tuổi trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sinh con

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh một con

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh đôi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh từ 3 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp con chết

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tất cả các con sinh ra đều chết (bao gồm trường hợp sinh một con con chết, sinh từ 2 con trở lên 2 con cùng chết hoặc con chết trước, con chết sau)

 

 

 

 

 

 

 

 

Con dưới 2 tháng tuổi chết

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34, khoản 6 Điều 34)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp mẹ gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (Khoản 3 Điều 31)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nhận nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận nuôi 1 con

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận nuôi từ 2 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ việc

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Lao động nữ mang thai hộ sinh con

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh một con

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh đôi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh từ 3 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp đứa trẻ chết

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết

 

 

 

 

 

 

 

 

Đứa trẻ dưới 60 ngày tuổi chết

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đứa trẻ từ 60 ngày tuổi trở lên chết

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Trường hợp sinh từ 2 đứa trẻ trở lên vẫn có đứa trẻ còn sống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận một con

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận 2 con

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Nhận từ 3 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp con chết

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sau khi nhận con, con chết

 

 

 

 

 

 

 

 

Con dưới 2 tháng tuổi chết

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp sinh thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Sinh đôi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Sinh từ 3 con trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Sinh đôi trở lên phải phẫu thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Thực hiện các biện pháp tránh thai

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đặt vòng tránh thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Thực hiện biện pháp triệt sản

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Ốm đau

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thai sản

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

STT

Họ và tên

Mã số BHXH
(số sổ BHXH)

Đợt đã giải quyết

Lý do đề nghị điều chỉnh

Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp

Ghi chú

A

B

1

2

3

C

D

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

I

Ốm thường

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

*Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm:…………………………………………………………………………

 

 

…, ngày… tháng …. năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu hoặc ký số)

 

HƯỚNG DẪN LẬP, TRÁCH NHIỆM GHI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE
(Mẫu số 01B-HSB)

 

1. Mục đích: Là căn cứ để giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị.

2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Danh sách này do đơn vị lập cho từng đợt đảm bảo thời hạn quy định tại Điều 102 Luật BHXH.

Góc trên, bên trái của danh sách phải ghi rõ tên đơn vị, mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH, số điện thoại liên hệ.

Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng, năm đề nghị xét duyệt; số hiệu tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản để làm cơ sở cho cơ quan BHXH chuyển tiền (trong trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân).

Cơ sở để lập danh sách ở phần này là hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và bảng chấm công, bảng lương trích nộp BHXH của đơn vị.

Lưu ý: Đối với trường hợp giao dịch điện tử kèm hồ sơ giấy, khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách, những nội dung không phát sinh chế độ thì không cần hiển thị; đơn vị tập hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của người lao động để nộp cho cơ quan BHXH theo trình tự ghi trong danh sách.

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

Phần này gồm danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt.

Cột A : Ghi số thứ tự

Cột B: Ghi Họ và Tên của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi số Căn cước công dân của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định;

Cột 4: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

Cột 5: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết. Nếu nghỉ việc dưới 01 tháng ghi tổng số ngày nghỉ, nếu nghỉ việc trên 01 tháng ghi số tháng nghỉ và số ngày lẻ nếu có. Ví dụ: Người lao động thực tế nghỉ việc 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng chế độ thì ghi: 10; Người lao động thực tế nghỉ việc 01 tháng 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng chế độ thì ghi 1-10. Cộng tổng ở từng loại chế độ.

Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống.

Ví dụ: Số tài khoản 12345678xxx, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):

+ Đối với người hưởng chế độ ốm đau:

* Ghi đúng mã bệnh được ghi trong hồ sơ. Trường hợp trong hồ sơ không ghi mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh.

* Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm thì ghi ngày, tháng, năm sinh của con.

Ví dụ: Con sinh ngày 08 tháng 7 năm 2018 thì ghi: 08/7/2018.

+ Đối với chế độ thai sản:

* Đối với lao động nữ sinh con:

Trường hợp thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 thì ghi: 05/4/2018

Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm con chết, trường hợp sinh hoặc nhận nuôi từ hai con trở lên mà vẫn có con còn sống thì không phải nhập thông tin này. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, chết ngày 15/7/2018 thì ghi: 05/4/2018-15/7/2018

Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4, khoản 6 Điều 34 Luật BHXH) ghi: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, mẹ chết ngày 15/7/2018 thì ghi: 05/4/2018-15/7/2018.

Trường hợp mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm mẹ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2018 thì ghi: 05/4/2018-15/7/2018.

* Đối với nhận con nuôi: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày nhận nuôi con nuôi. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, nhận làm con nuôi ngày 12/6/2018 thì ghi: 05/4/2018-12/6/2018 .

* Đối với lao động nữ mang thai hộ sinh con

Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018 thì ghi: 05/4/2018

Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, con chết ngày 15/5/2018 thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018

* Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:

Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm nhận con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, nhận con ngày 15/5/2018 thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018

Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, con chết ngày 15/5/2018 thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018.

Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm người mẹ nhờ mang thai hộ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, người mẹ nhờ mang thai hộ chết ngày 15/5/2018 thì ghi: 05/4/2018-15/5/2018.

Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 115): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm của người mẹ nhờ mang thai hộ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2018, ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2018 thì ghi: 05/4/2018-15/7/2018.

* Đối với lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con; Đối với lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con

* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản

* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .

Cột E:

- Đối với trường hợp hưởng chế độ ốm đau:

+ Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung (ngày thứ Bảy và Chủ nhật) thì cần ghi rõ. Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi: T2, T5 hoặc CN.

+ Trường hợp người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì ghi: PCKV 0,7.

+ Trường hợp con ốm: Ghi mã thẻ BHYT của con.

- Đối với trường hợp hưởng chế độ thai sản:

+ Trường hợp khám thai: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau.

+ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh và mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh mà không tham gia BHXH bắt buộc: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.

+ Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết: Ghi số con được sinh.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: ghi như trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con; Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.

+ Trường hợp lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau và mã số BHXH.

+ Trường hợp lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi số con được sinh, nhận; nếu vợ sinh, nhận một con thì không phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc của con.

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Phần danh sách này được lập đối với người lao động đã được cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp trong các đợt trước nhưng do tính sai mức hưởng hoặc phát sinh về hồ sơ, về chế độ hoặc tiền lương... làm thay đổi mức hưởng, phải điều chỉnh lại theo quy định.

Cột A, B, 1, C: Ghi như hướng dẫn tại Phần I.

Cột 2: Ghi Đợt/tháng/năm cơ quan BHXH đã xét duyệt được tính hưởng trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan BHXH) mà có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này. Ví dụ: Đợt 3 tháng 02 năm 2018 thì ghi: 3/02/2018.

Cột 3: Ghi lý do đề nghị điều chỉnh như:

+ Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp do đơn vị chưa kịp thời báo tăng; do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện…

+ Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị chưa báo giảm kịp thời, đơn vị lập nhầm chế độ hưởng, lập trùng hồ sơ; xác định không đúng số ngày nghỉ hưởng trợ cấp...

Phần cuối danh sách phải có chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trong danh sách; trường hợp đơn vị không thực hiện giao dịch điện tử thì Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, mẫu này và nội dung hướng dẫn lập mẫu có thể được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cá biệt cho phù hợp với yêu cầu phát sinh trong thực tiễn theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Mẫu 2-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã .........................

[1]. Tên tôi là: ........................................................................................................

[2]. Giới tính: .................. [3]. Ngày, tháng, năm sinh: .....................................

[4]. Chế độ đang hưởng: .............................. [5]. Mã số BHXH: .........................

[6]. Số CCCD: .................. Ngày cấp: ............., nơi cấp: ...........

Từ tháng ........ năm ........, đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, bổ sung thông tin của tôi/ thân nhân như sau:

I. Trường hợp người hưởng đề nghị thay đổi thông tin nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng

[7]. Số điện thoại: ...........................................................................................

[8]. Số điện thoại người thân khi cần liên lạc: .....................................................

[9]. Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ theo thứ tự số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố, tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố):

...........................................................................................................................................

[9.1]. Thôn (bản, tổ dân phố): ...............................................................................

[9.2]. Xã (phường, thị trấn): ............................................................................

[9.3]. Huyện (quận, Tx, TP thuộc tỉnh): ..............................................................

[9.4]. Tỉnh (TP thuộc Trung ương): ......................................................................

[10]. Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng:

[10.1]. Nhận bằng tiền mặt: □

[10.1.1]. Địa chỉ nhận (ghi đầy đủ:xã/phường, tổ dân phố/tổ chi trả, quận/huyện/thị xã, tỉnh/ thành phố):..............................................................................

[10.2]. Nhận qua Tài khoản cá nhân: □

[10.2.1]. Tên chủ tài khoản: ............................................................................

[10.2.2]. Số tài khoản: ....................................................................................

[10.2.3]. Ngân hàng nơi mở tài khoản: ...............................................................

II. Trường hợp người hưởng đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin nhân thân theo CCCD

[11]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[11.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa): .......................................................................

[11.2]. Giới tính: ...................... [11.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ......./ ......../ ........

[11.4]. Số CCCD: ..................................................................................................

[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác (nếu có): ...................................................

[13]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ..............................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đổi, bổ sung của tôi/thân nhân là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

....., ngày ... tháng ... năm ...
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

Áp dụng đối với người hưởng BHXH hằng tháng đề nghị điều chỉnh thông tin nhân thân theo CCCD

(Kèm theo Mẫu số 02-CBH)

 

Họ và tên chủ hộ: .................................... Số CCCD: ..............................

Mã số hộ gia đình: ........................... Điện thoại liên hệ: .....................

Địa chỉ theo nơi thường trú hoặc tạm trú (Số nhà, đường phố, tập thể) : ....................................................................

Thôn (bản, tổ dân phố): ........................................... Xã (phường, thị trấn): ...................................................................

Huyện (quận, Tx, TP thuộc tỉnh): ................................................ Tỉnh (TP thuộc Trung ương): ........................................

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CCCD

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

 

Hướng dẫn lập Mẫu số 2-CBH

a) Mục đích: Để người hưởng/thân nhân người hưởng các chế độ BHXH thông báo với cơ quan BHXH khi có sự thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân theo CCCD; hoặc đề nghị thay đổi nơi nhận chế độ BHXH hằng tháng trong địa bàn tỉnh, hoặc đề nghị thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH hằng tháng.

b) Đơn vị lập: Người hưởng chế độ BHXH.

c) Phương pháp lập: Người hưởng điền đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, thời điểm bắt đầu thay đổi, bổ sung; điền đầy đủ đối với thông tin có thay đổi, thông tin nào không bổ sung, sửa đổi thì gạch chéo.

Mẫu số 14-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………

Họ và tên (1): ........................................ sinh ngày ...../...../........ giới tính……..

Mã số BHXH:................................................................

Số Định danh cá nhân/căn cước công dân/Số Hộ chiếu: ............. do ......................... cấp ngày ..... tháng ..... năm.......;

Số điện thoại di động (2): ......................................

Địa chỉ liên hệ (3): ............................................................................................

................................... (4) ....................................................................................

Nội dung yêu cầu giải quyết (5):

□ BHXH một lần.

□ Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng ... năm .......

□ Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

□ Chuyển nơi hưởng (hồ sơ chờ hưởng) lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ... năm .........

□ Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH từ tháng ... năm ...

□ Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (6).........................................................................................

Địa chỉ nhận lương hưu/trợ cấp BHXH/nơi cư trú mới (7)

.....................................................................................................

Nơi đăng ký KCB: .....................................................................

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (8)

Tiền mặt

Tài khoản ngân hàng cá nhân: Chủ tài khoản..................................... Số tài khoản .................... Ngân hàng ........................................

Cam kết của người hưởng BHXH một lần/Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm (9):

 

 

..., ngày ... tháng ... năm ...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Hướng dẫn lập mẫu số 14-HSB

 

(1) Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng;

(2) Ghi số điện thoại. Trường hợp người lao động không có điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, mối quan hệ với người đó;

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền;

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là ... được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền.

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin.

(6) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết, ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân /hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.

(7) Địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã xác định được điểm chi trả tại nơi đề nghị nhận thì ghi rõ.

(8) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp.

Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.

(9) Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH có yêu cầu nhận BHXH một lần thì ghi rõ:

Tôi đã được giải thích, hướng dẫn về điều kiện hưởng BHXH một lần. Tôi cam kết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghỉ việc (hoặc ngày dừng đóng BHXH tự nguyện) và tại thời điểm hưởng BHXH một lần, nếu có việc làm tiếp tục đóng BHXH thì sẽ hoàn trả số tiền đã hưởng BHXH 1 lần không đúng quy định. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam kết.

Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

Mẫu số 03A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ............
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

Số: .................. /QĐ-BHXH

, ngày … tháng … năm …

Mã số BHXH ……………

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng

_____________________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ………………..

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng ... năm .... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội .......;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ..... tháng ..... năm..... của Hội đồng giám định y khoa ..........;

Theo đề nghị tại Công văn số .... ngày .... tháng .... năm ...... của ................. và hồ sơ của ông, bà .........................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ông/Bà: ........................................... Sinh ngày..…tháng…năm...............

Tên đơn vị sử dụng lao động: ..................................... ...........................................

Bị tai nạn lao động ngày ..................................... ...........................................

Tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đến ngày.../tháng....../năm.... là.....năm.....tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp tai nạn lao động: ....... đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động ... %

Được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng từ tháng ... năm ...

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ................ đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: ................... đồng

c. Trợ cấp người phục vụ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp hằng tháng (a+b+c): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……)

d. Mức phí giám định y khoa được hưởng: ..................................... đồng

e. Hình thức nhận trợ cấp (2): ............................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Đơn vị sử dụng lao động;
- Lưu hồ sơ (01 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

- (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”.

Mẫu số 03B-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ........
BẢO HIỂM XÃ HỘI ............
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: ............. /QĐ-BHXH

...., ngày ... tháng ... năm ...

Mã số BHXH ……………...........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần

_____________________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ .................

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-TCCB ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ... ;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: ... ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng giám định y khoa ... ...;

Theo đề nghị tại công văn số: ... ngày ... tháng ... năm ... của ...

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ông/Bà: ........................................... Sinh ngày .… tháng … năm ...............

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị tai nạn lao động ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đến ngày.../tháng....../năm.... là.....năm.....tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp tai nạn lao động: . . . . . . . . . . . . . .đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%

Được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần.

Điều 2: Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . . . . đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp 1 lần (a+b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .)

c. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …. đồng

d. Hình thức nhận trợ cấp (2): ...........................................................................................

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Đơn vị SDLĐ;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

- (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”

Mẫu số 03C-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ...........
BẢO HIỂM XÃ HỘI .............
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: ................ /QĐ-BHXH

. . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . .

Mã số BHXH …………

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hằng tháng

_____________________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI.................

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số . . . . ./QĐ-TCCB ngày . . . tháng . . . năm . . . của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội .......;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: . . . . . ngày . . . . . tháng . . . năm . . . . . của Hội đồng giám định y khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Theo đề nghị tại công văn số .... ngày .... tháng ..... năm ...... của . . . . . . . . . . . . . . . .và hồ sơ của ông, bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: ..................................................Sinh ngày . . . tháng . . . năm .. . .

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị bệnh nghề nghiệp ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đến ngày……. /tháng...... /năm........ là....... năm..... tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp bệnh nghề nghiệp:. . . . . . . . .đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ tháng ……….năm ………

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . .....đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: . . . . . . . . . . . . . . đồng

c. Trợ cấp người phục vụ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . …………….. đồng

Tổng số tiền trợ cấp hằng tháng (a+b+c): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. đồng

(Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………)

d. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …. đồng

e. Hình thức nhận trợ cấp (2): ..........................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Đơn vị SDLĐ;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

- (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”;

Mẫu số 03D-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI .........
BẢO HIỂM XÃ HỘI ...........
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: .................... /QĐ-BHXH

. . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . .

Mã số BHXH ......................

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ .................

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số . . . . ./QĐ-TCCB ngày . . . tháng . . . năm . . . của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội. . . . . . . ;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: . . . . . ngày . . . . . tháng . . . năm . . . . . của Hội đồng giám định y khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

Theo đề nghị tại công văn số: ngày.......tháng........năm........... của . . . . . .

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ông/Bà: ........................................... Sinh ngày..…tháng…năm...............

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị bệnh nghề nghiệp ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc đến ngày...... /tháng....../năm....... là........năm........tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp bệnh nghề nghiệp: . . . . . . . . . . . .đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần.

Điều 2: Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . . . . đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp 1 lần (a+b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..)

c. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …. đồng

d. Hình thức nhận trợ cấp (2): ..........................................................................

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Đơn vị SDLĐ;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

- (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”

Mẫu số 03E-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Số: ......... /QĐ-BHXH

. . .. . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . .

Mã số BHXH ……………....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động

 hằng tháng do vết thương tái phát

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI................................

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số . . . ./QĐ-TCCB ngày . . tháng . . . năm . . . của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ......... ;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: ..... ngày ...... tháng ..... năm ..... của Hội đồng giám định y khoa .........................;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động của ông/bà .......................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: .................................................Sinh ngày….tháng….năm……

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị tai nạn lao động ngày . . . . tháng . . . . . năm . . . . . với mức suy giảm khả năng lao động là: ............ %

Nay thương tật tái phát, giám định lại mức suy giảm khả năng lao động là … %

Được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật tái phát từ tháng… năm…..

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . .....đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: . . . . . . . . . . . . . . đồng

c.Trợ cấp phục vụ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp hằng tháng (a+b+c):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

d. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …............. đồng

e. Hình thức nhận trợ cấp (2): ...................................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (3) . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

- (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”

Mẫu số 03G-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ..........
BẢO HIỂM XÃ HỘI ..............
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Số: ......... /QĐ-BHXH

. . . . .. ., ngày . . . tháng . . . năm . . .

Mã số BHXH ………….........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động

 một lần do vết thương tái phát

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI …...............

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-TCCB ngày .... tháng .... năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội .........;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: ..... ngày .....tháng ..... năm ..... của Hội đồng giám định y khoa ...........................;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động của ông/bà .......................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: .................................................Sinh ngày….tháng….năm……..

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị tai nạn lao động ngày . . . . tháng . . . . . năm . . . . . với mức suy giảm khả năng lao động là ............ %

Nay thương tật tái phát, giám định lại mức suy giảm khả năng lao động là: …. %

Được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần do thương tật tái phát.

Điều 2. Mức trợ cấp được hưởng như sau:

a. Mức chênh lệch trợ cấp được hưởng: (Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động mới - Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động cũ):......................................... đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

b. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …............. đồng

c. Hình thức nhận trợ cấp (2): ………………………………………………………

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (3) . . . . .và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13..

- (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”

Mẫu số 03H-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI .........
BẢO HIỂM XÃ HỘI .....................
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Số: ........... /QĐ-BHXH

. . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . .

Mã số BHXH ……………...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp

 hằng tháng do bệnh tật tái phát

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI............

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-TCCB ngày ..... tháng ..... năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ......;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: ..... ngày ..... tháng .... năm ..... của Hội đồng giám định y khoa ..........................;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp của ông/bà ....................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: .......................................Sinh ngày……tháng…..năm…….

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị bệnh nghề nghiệp ngày . . . . tháng . . . . . năm . . . . . với mức suy giảm khả năng lao động là: ............ %

Nay bệnh tật tái phát, giám định lại mức suy giảm khả năng lao động là: …… %

Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hằng tháng do bệnh tật tái phát từ tháng….. năm …....

Điều 2. Mức trợ cấp được hưởng như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . .....đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: . . . . . . . . . . . . . . đồng

c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp hằng tháng (a+b+c):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

d. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …............. đồng

e. Hình thức nhận trợ cấp (2): .............................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (3) . . . . . .và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

- (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”.

Mẫu số 03K-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ......
BẢO HIỂM XÃ HỘI ...............
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: ....... /QĐ-BHXH

. . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . .

 

Mã số BHXH ……………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp

một lần do bệnh tật tái phát

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI............................

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-TCCB ngày ..... tháng .... năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ...........;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: ..... ngày ...... tháng .... năm ..... của Hội đồng giám định y khoa ......................;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp của ông/bà ....................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: ......................................... Sinh ngày…..tháng …..năm…….

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị bệnh nghề nghiệp ngày . . . . tháng . . . . . năm . . . . . với mức suy giảm khả năng lao động là: ............ %

Nay bệnh tật tái phát, giám định lại mức suy giảm khả năng lao động là: ……… %

Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần do bệnh tật tái phát

Điều 2. Mức trợ cấp được hưởng như sau:

a. Mức chênh lệch trợ cấp được hưởng: (Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động mới - Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động cũ) =......................................... đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

b. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …............. đồng

c. Hình thức nhận trợ cấp (2): ...........................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (3) . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13..

- (2) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (3) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”

Mẫu số 03M-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI .........
BẢO HIỂM XÃ HỘI ...........
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Số: ......... /QĐ-BHXH

. . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . .

Mã số BHXH …………….....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) hằng tháng

do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI............

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-TCCB ngày ..... tháng .... năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ...........;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: ..... ngày ...... tháng .... năm ..... của Hội đồng giám định y khoa ......................;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) của ông/bà ....................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: ............................................Sinh ngày . . . . . tháng . . . . năm ..

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) và ngày …. tháng …. năm …….., tiếp tục bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1), kết quả giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động là: ……….. %

Tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng .. ..năm … là . . năm . .…..tháng

Mức tiền lương hoặc thu nhập tháng trước khi bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) lần sau cùng là:…….. . . . . . . đồng

Được hưởng trợ cấp (3) ……………..……hằng tháng từ tháng . . .. năm . . ...

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . .... đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: . . . . . . . . . . . . . . .đồng

c.Trợ cấp phục vụ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp hằng tháng (a+b+c): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

d. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …............. đồng

e. Hình thức nhận trợ cấp (4): ............................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (5) . . . . .và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Đơn vị SDLĐ;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Nếu là tai nạn lao động thì không thể hiện bệnh nghề nghiệp và ngược lại;

- (2) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

- (3) Ghi theo tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp bị lần sau cùng;

- (4) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

- (5) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”

Mẫu số 03N-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ........
BẢO HIỂM XÃ HỘI ...............
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Số: ..... /QĐ-BHXH

. . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . .

Mã số BHXH ……………........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) một lần

 do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI............

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-TCCB ngày ..... tháng .... năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ...........;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: ..... ngày ...... tháng .... năm ..... của Hội đồng giám định y khoa ......................;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) của ông/bà ....................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: .................................Sinh ngày…..tháng…..năm……

Tên đơn vị sử dụng lao động: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) và ngày …. tháng …... năm ……., tiếp tục bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1), kết quả giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động là ……. %

Tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng……năm …..là ….năm …….tháng

Mức tiền lương hoặc thu nhập tháng trước khi bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) lần sau cùng là …………..…... . . . đồng

Được hưởng trợ cấp (3) ……………………... một lần

Điều 2. Mức điều chỉnh mức trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . .....đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội: . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp một lần (a+b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

c. Mức phí giám định y khoa được hưởng: …............. đồng

d. Hình thức nhận trợ cấp (4): ............................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (5) . .. . .và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Đơn vị SDLĐ;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Nếu là tai nạn lao động thì không thể hiện bệnh nghề nghiệp và ngược lại;

- (2) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13..

- (3) Ghi theo tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp bị lần sau cùng;

- (4) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (5) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”

Mẫu số 03P-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ...............
BẢO HIỂM XÃ HỘI ...................
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Số: ............. /QĐ-BHXH

. . . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm . . . .

Mã số BHXH ……………..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp tiền mua phương tiện

 trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI............

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (1);

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-TCCB ngày ..... tháng .....năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ..........;

Theo chỉ định tại giấy chỉ định số....... ngày ...... tháng ..... năm ..... của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng (hoặc bệnh viện) ...................................;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (2) của ông/bà ....................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: .............................Sinh ngày…..tháng…..năm……

Nơi cư trú: .............................................................................................................

Bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (2) ngày ..... tháng ..... năm ........

Hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (2) từ ngày ..... tháng ....... năm ........

Được cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

Thời điểm cấp: Ngày…... tháng …. năm…….

Điều 2. Mức trợ cấp như sau:

a. Đối với phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình:

+ .......................................................... niên hạn(3) ...... năm; số lượng ...............

Số tiền: ....................... đồng x số lượng = ...................................................đồng

b. Đối với vật phẩm phụ hàng năm (nếu có):

+ .................................................................... đồng

+ .................................................................... đồng

c. Đối với bảo trì phương tiện hàng năm (nếu có): .....................................đồng

d. Đối với tiền tàu xe (nếu có):......................... đồng

Tổng số tiền: ...................................................... đồng

(Số tiền bằng chữ ……………………………………………………........)

e. Hình thức nhận trợ cấp (4): .............................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện (5) . . . . .và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng trước ngày 01/7/2016 thì thay bằng Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13..;

- (2) Nếu là tai nạn lao động thì không thể hiện bệnh nghề nghiệp và ngược lại;

- (3) Ghi niên hạn theo quy định; trường hợp lắp mắt giả, hàm giả thì không thể hiện niên hạn;

- (4) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả hoặc Tổ chức dịch vụ chi trả căn cứ vào việc trang cấp PTTGSH một lần hoặc theo niên hạn); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả hoặc Tổ chức dịch vụ chi trả); Nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (5) Nếu BHXH huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện” bằng “Kế toán trưởng”;

Mẫu số 07A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI .....

BẢO HIỂM XÃ HỘI ........
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Số: ..................../QĐ-BHXH

.............., ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

 

HƯU TRÍ (1)

MÃ SỐ BHXH.................

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI .............

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số ............

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ...........................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với ông/bà ...................................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà................................................................................................

Sinh ngày...tháng ... năm ... (theo sổ BHXH(2))

Sinh ngày...tháng ... năm ... (theo Lý lịch đảng viên) (2)

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (3): ...............................................

Cơ quan, đơn vị/Nơi đóng BHXH tự nguyện:...........................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ... năm ... tháng, trong đó có ... năm ... tháng đóng BHXH bắt buộc. Thời gian đóng BHXH bắt buộc có (4):

- Thời gian công tác ở chiến trường B, C, K: … năm … tháng

- Thời gian làm việc được tính thâm niên nghề: … năm … tháng

- Thời gian làm nghề hoặc công việc NNĐHNH: … năm … tháng

- Thời gian làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH: … năm … tháng

- Thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp KV hệ số 0,7 trở lên: … năm … tháng

- Thời gian làm việc ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn: ... năm ....tháng

- Thời gian làm công việc khai thác than trong hầm lò: … năm … tháng

Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng làm căn cứ tính lương hưu đóng BHXH :....................................... đồng

Tỷ lệ % để tính lương hưu: ............................%

Được hưởng chế độ hưu trí từ ngày: ......./......../...........

Điều 2. Mức hưởng chế độ hưu trí như sau:

1. Lương hưu

a. Lương hưu hằng tháng: ………….....đ x ....... % = ........................... đồng

b. Mức bù bằng mức lương cơ sở (nếu có): ........................... đồng

c. Mức điều chỉnh (nếu có): ................................................... đồng

d. Trợ cấp khác (nếu có): ........................................................đồng

Tổng lương hưu hằng tháng (a + b + c + d): ................................. đồng

(Số tiền bằng chữ: ..................................................................đồng)

2. Trợ cấp một lần (nếu có)

a. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có): BQTLTN x ... tháng = ... đồng

b. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………………………….. đồng

c. Tổng số tiền trợ cấp một lần (a + b): …………………… đồng

(Số tiền bằng chữ: ................................................................... đồng)

3. Phí khám giám định y khoa (nếu có):......................................... đồng

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: (5)…………………………………………

Hình thức nhận lương hưu: (6)................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH ..(7)............và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà …………………;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Đối với trường hợp hưởng chế độ theo các chính sách mới thì ghi theo tên văn bản ban hành quy định chính sách mới đó.

- (2) Chỉ hiển thị và nhập thông tin trong trường hợp không đúng với sổ BHXH;

- (3) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này;

- (4) Chỉ hiển thị trong trường hợp quá trình đóng BHXH có các nội dung này;

- (5) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (6) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”; Nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

- (7) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

Mẫu số 07B-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI .....

BẢO HIỂM XÃ HỘI ........
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Số: ..................../QĐ-BHXH

.............., ngày ...... tháng .... năm .......

 

BHXH 1 LẦN

MÃ SỐ BHXH ..........................

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI .....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ...năm ... của ... về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ............... ;

Căn cứ hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông/bà ... cư trú tại (1)......................................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/Bà ...........................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ...

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (2): ............................................

Cơ quan, đơn vị/Nơi đóng BHXH tự nguyện: ................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ... năm ...tháng, trong đó có ... năm ... tháng đóng BHXH bắt buộc.

Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH: ... đồng

Được hưởng BHXH một lần như sau:

a. Mức hưởng BHXH một lần (a1+ a2): …………..... đồng, trong đó:

a1. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH trước năm 2014:

BQTLTN x số năm x 1,5 = ................................. đồng

a2. Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi

BQTLTN x số năm x 2 = ................................................... đồng

b. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): ......….......................... đồng

c. Phí khám giám định y khoa (nếu có):.............................................. đồng

d. Mức hỗ trợ của Nhà nước cho việc đóng BHXH tự nguyện: ...... đồng

Tổng số tiền trợ cấp (a + b + c - d): .............................................. đồng

(Số tiền bằng chữ: ..................................................................................đồng)

Hình thức nhận tiền (3):......................................................................

Điều 2. Ông/Bà Kế toán trưởng, Phụ trách Chế độ BHXH... (4) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà ……………………;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (2) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này.

- (3) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (4) Nếu BHXH tỉnh giải quyết thì thay cụm từ “Kế toán trưởng, Phụ trách Chế độ BHXH” bằng “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận .........”.

Trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 01 năm thì không hiển thị tiết a1 và a2 mà hiển thị mức hưởng tại điểm a Điều 1 theo quy định.

Mẫu số 07C-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI .....
BẢO HIỂM XÃ HỘI ........
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

Số: ..................../QĐ/BHXH

.............., ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

 

TRỢ CẤP XÃ 09

MÃ SỐ BHXH.............................

 

QUYẾT ĐỊNH

Về hưởng trợ cấp hằng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI.............

 

Căn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19/5/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Quyết định số ......... ngày ...... tháng ..... năm ..... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ……………;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng đối với ông/bà ……………,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà ...........................................................................................

Sinh ngày...tháng ... năm ... (theo sổ BHXH(1))

Sinh ngày...tháng ... năm ... (theo Lý lịch đảng viên) (1)

Chức danh khi nghỉ việc........................................

Nơi làm việc trước khi nghỉ: ………………………........................................

Tổng thời gian làm việc được tính để hưởng BHXH:...năm ... tháng

Mức sinh hoạt phí bình quân để tính trợ cấp: .........................................đồng

Được hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày: ......./......./...........

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp hằng tháng: …………….……………. đồng

(Số tiền bằng chữ:………………………………………………….………đồng)

Nơi cư trú khi hưởng trợ cấp: (2)…………………………………………

Hình thức nhận trợ cấp (3): .........................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH .........(4).……........... và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà … ………………..;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1): Chỉ hiển thị và nhập thông tin trong trường hợp không đúng với sổ BHXH;

(2): Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

(3) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

(4) Ghi tên theo đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

Mẫu số 07D-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ............
BẢO HIỂM XÃ HỘI........
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

Số: …....../QĐ-BHXH

......., ngày ... tháng ... năm …....

MÃ SỐ BHXH ………….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp một lần
 

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số … /QĐ-TCCB ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ……….;

Căn cứ hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần của ông/bà ...........................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/Bà ..........................................................................................

Sinh ngày ....... tháng ….. năm ……..

Hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng …(1) từ ngày …tháng … năm…

Thôi hưởng …….…….…(1) từ ngày ........../........./....... để hưởng trợ cấp một lần do ra nước ngoài để định cư.

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp một lần:

Đối với người đang hưởng lương hưu (2):

1. Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 = số năm x 1,5 = ... đồng

2. Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi = số năm x 2 = ... đồng

3. Thời gian đã hưởng = số tháng đã hưởng x 0,5 = ... đồng

Tổng cộng mức hưởng (3) = (1 + 2 - 3) x mức lương hưu hiện hưởng = ... đồng

(Số tiền bằng chữ:………………..........................………………đồng)

Đối với người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng khác (2)

Mức trợ cấp = mức trợ cấp hiện hưởng x 3 tháng = ... đồng

(Số tiền bằng chữ:……………………………………………đồng)

Hình thức nhận trợ cấp: ...............................................(4)

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH ......... (5) và ông/bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà ................................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Là một trong những trường hợp: lương hưu, trợ cấp tuất hằng tháng, tai nạn lao động hằng tháng, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg, trợ cấp hằng tháng của cán bộ xã;

- (2) Tùy theo trường hợp mà hiển thị các mức trợ cấp;

- (3) Trường hợp kết quả thấp hơn 03 tháng lương hưu đang hưởng thì trợ cấp bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng;

- (4) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (5) Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH quận/huyện .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

Mẫu số 08A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI..................
BẢO HIỂM XÃ HỘI ................
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

Số: ....... /QĐ-BHXH

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

MÃ SỐ BHXH…… (1)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp mai táng

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI.........

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số ......;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội....................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà .......... chết ngày ... tháng ... năm ..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân ông/bà ...............

- Tổng số thời gian đóng BHXH: ... năm ... tháng, trong đó có ... năm ... tháng đóng BHXH bắt buộc.

- Mức trợ cấp mai táng: .................................................................... đồng

- Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): ............ (2) ............... đồng

- Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): .................. (3) .................. đồng

Tổng số tiền trợ cấp: ............................................. (4)............................. đồng

(Số tiền bằng chữ ................................................................................... đồng)

- Người đứng tên nhận trợ cấp: ...................., là (5) ......... của ông/bà có tên trên; số Định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu: ................ ;mã số BHXH.....................;

- Số điện thoại liên hệ: ......................................................................

- Nơi cư trú:.................. (6) ..................................................................

- Hình thức nhận trợ cấp: (7) ............................................................

Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH ......... (8) và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- (9).....................................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi mã số của người chết;

- (2), (3), (4) Chỉ hiển thị đối với trường hợp đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng bị chết mà thân nhân được hưởng các loại trợ cấp này và thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Không hiển thị đối với các trường hợp: Người đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng bị chết mà thân nhân không được hưởng các loại trợ cấp này và trường hợp hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng, hưởng mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- (5) Ghi họ và tên người nhận trợ cấp, mối quan hệ với người hưởng; số Định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu; mã số BHXH của người nhận trợ cấp;

- (6) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (7) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả; đối với trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp mai táng đồng thời là người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả hoặc tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”;

- (8) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

- (9) Ghi tên người đứng nhận trợ cấp.

(Mẫu này sử dụng đối với trường hợp đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết)

Mẫu số 08B-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI...
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Số: ....... /QĐ-BHXH

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

MÃ SỐ BHXH…… (1)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp mai táng

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ............

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số...................;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm .... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội....................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà ............... chết ngày .... tháng ... năm .........,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thôi trả(2)...............kể từ tháng ...năm ... đối với ông/bà ....................

Điều 2. Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân của ông/bà có tên nêu tại Điều 1.

- Mức trợ cấp mai táng: .......................................................................... đồng

(Số tiền bằng chữ ...................................................................................đồng)

- (3) Người đứng nhận trợ cấp: ..............................; là .... của ông/bà có tên trên; số Định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu: ................... ;mã số BHXH............................;

- Số điện thoại liên hệ: ......................................................................

- Nơi cư trú (4): .........................................................

- Hình thức nhận trợ cấp (5): ..........................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH ........(6) và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- (7)..........................................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi mã số của người chết;

- (2) Ghi rõ lương hưu hoặc loại trợ cấp;

- (3) Ghi họ và tên người nhận trợ cấp, mối quan hệ với người chết; số Định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu; mã số BHXH của người nhận trợ cấp;

- (4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (5) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả; đối với trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp mai táng đồng thời là người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả hoặc tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”;

- (6) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

- (7) Ghi tên người đứng tên nhận trợ cấp.

(Mẫu này sử dụng đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết)

Mẫu số 08C-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI...
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số: ....... /QĐ-BHXH

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

TRỢ CẤP TUẤT HẰNG THÁNG
MÃ SỐ BHXH………………(1)

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI .........

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số....;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội.....................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà ............. chết ngày .... tháng ... năm ......,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của ông/bà ....................... có thời gian đóng BHXH là ... năm ... tháng, trong đó có ... năm ... tháng đóng BHXH bắt buộc.

- Họ và tên người được hưởng trợ cấp: ................................. Nam/Nữ

- Sinh ngày ... tháng ... năm ...; Số Định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu: ............... mã số BHXH (2).......................

- Mối quan hệ với người chết: ......................................................

- Mức trợ cấp hằng tháng: ........... x..............đồng = .......................... đồng

- Phí khám giám định y khoa (nếu có):.............................................. đồng

- Trợ cấp khu vực một lần (nếu có) (3):................................................. đồng

- Thời điểm hưởng trợ cấp kể từ tháng ........ năm .............

- Họ và tên người đứng nhận trợ cấp (4):................................., Số Định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu: ............... mối quan hệ với người hưởng trợ cấp ..............

- Nơi cư trú:..................(5)..................................................................

- Hình thức nhận trợ cấp: (6)..........................................................................

Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH .........(7) và thân nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- (8).....................................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi mã số BHXH của người chết; trường hợp có nhiều thân nhân hưởng trợ cấp tuất tháng thì ghi thêm sổ A hoặc B hoặc C hoặc D lần lượt đối với từng thân nhân;

- (2) Ghi Số định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu; mã số BHXH của người hưởng trợ cấp (nếu có);

- (3) Chỉ thực hiện đối với trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được các thân nhân thống nhất cử đứng tên đồng thời nhận khoản trợ cấp khu vực một lần mà người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo nhóm thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- (4) Ghi họ và tên của người đứng tên nhận trợ cấp, Số định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu; mối quan hệ với người hưởng trợ cấp; chỉ hiển thị nội dung này trong trường hợp người được hưởng trợ cấp dưới 15 tuổi hoặc bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- (5) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (6) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

- (7) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

- (8) Ghi tên người hưởng trợ cấp hoặc tên người đứng tên nhận trợ cấp trong trường hợp người hưởng không nhận trợ cấp.

Mẫu số 08D-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI...
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: ....... /QĐ-BHXH

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

MÃ SỐ BHXH...................... (1)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tuất một lần

__________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI...............

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số........;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội............................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà.................., chết ngày ... tháng ... năm ....,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà ............................. có thời gian đóng BHXH là ... năm ... tháng, trong đó có ... năm ... tháng đóng BHXH bắt buộc.

Chế độ tử tuất gồm:

1. Trợ cấp tuất một lần:

a. Mức hưởng đối với thời gian đã đóng BHXH trước năm 2014 = BQTLTN x số năm x 1,5 = ............................ đồng

b. Mức hưởng đối với thời gian đã đóng BHXH từ năm 2014 trở đi: BQTLTN x số năm x 2 = ........................................... đồng

Tổng số tiền trợ cấp (a + b):…………..……………….đồng

(Số tiền bằng chữ: ..........................................................................đồng)

2. Trợ cấp mai táng (3): ........................................................................ đồng

3. Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): .............................. đồng

4. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): ...................................... đồng

Tổng số tiền trợ cấp (1 + 2 + 3 + 4): ......................................... đồng

(Số tiền bằng chữ: ...........................................................................đồng)

Họ và tên người đứng tên nhận trợ cấp (2): .........................; quan hệ với người chết............; Số Định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu: ............... mã số BHXH ...........

Nơi cư trú: (4)........................................

Hình thức nhận trợ cấp: .........................(5)....................................

Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH .........(6) và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- (7).....................................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi mã số BHXH của người chết;

- (2) Ghi họ và tên người nhận trợ cấp, mối quan hệ với người chết; Số định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu; mã số BHXH của người nhận trợ cấp;

- (3) Trường hợp đã nhận trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông thì tại nội dung này hiển thị thông tin “Đã nhận trợ cấp mai táng theo nhóm thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng” tại Quyết định số ...../QĐ-BHXH ngày ... tháng ... năm ... của ...”

- (4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (5) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (6) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

- (7) Ghi tên người đứng tên nhận trợ cấp.

(Mẫu này sử dụng đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết)

Mẫu số 08E-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ................
BẢO HIỂM XÃ HỘI ............
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Số: ....... /QĐ-BHXH

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

MÃ SỐ BHXH………….. (1)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tử tuất một lần

___________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ...........

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số ...................................;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội...................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà ............................... chết ngày .... tháng ... năm ........,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thôi trả .......(2)..................kể từ tháng ...... năm ....... đối với ông/bà ................................................

Tổng số tháng đã hưởng: .......... tháng.

Mức lương hưu/trợ cấp BHXH hằng tháng: .............................................. đồng

Điều 2. Giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà có tên nêu tại Điều 1, chế độ gồm:

- Trợ cấp mai táng: (3) ............................................................................ đồng

- Trợ cấp tuất một lần: .................... x ... tháng = ................................... đồng

Tổng số tiền trợ cấp: ................................................................................ đồng

(Số tiền bằng chữ: ................................................................................đồng)

Họ và tên người đứng nhận trợ cấp: .......(4).......................; quan hệ với người chết............................; Số định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu: ................... mã số BHXH .........................

Nơi cư trú (5):.....................................................

Hình thức nhận trợ cấp (6 ): ..........................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH ......... (7) và thân nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- (8)........................................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi mã số của người chết

- (2) Ghi rõ lương hưu hoặc loại trợ cấp;

- (3) Trường hợp đã nhận trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông thì tại nội dung này hiển thị thông tin “Đã nhận trợ cấp mai táng theo nhóm thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng” tại Quyết định số ...../QĐ-BHXH ngày ... tháng ... năm ... của ...”

- (4) Ghi họ tên người nhận trợ cấp, mối quan hệ với người chết, Số định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu; mã số BHXH của người nhận trợ cấp;

- (5) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (6) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại BHXH quận/huyện ... (thể hiện tên cơ quan BHXH thực hiện chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của cơ quan BHXH thực hiện chi trả”, nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản ...”

- (7) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện; nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

- (8) Ghi tên người đứng tên nhận trợ cấp.

(Mẫu này sử dụng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết)

Mẫu số 11-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI ......................
BẢO HIỂM XÃ HỘI ........... ........
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Số: .................. /QĐ-BHXH

................, ngày ...... tháng .... năm .......

 

MÃ SỐ BHXH……………..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hằng tháng

___________

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ................

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội..............................

Căn cứ hồ sơ đề nghị hưởng tiếp lương hưu/trợ cấp ............................(1) hằng tháng của ông/bà .....................,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ông/Bà: ............................................. sinh ngày... tháng... năm ...

Hưởng ...................................... (1) từ tháng ... năm ........

Tạm dừng hưởng chế độ kể từ tháng ... năm ...

Nay được hưởng tiếp chế độ kể từ tháng .... năm ...........

Lý do: (2) ....................................................................................

Mức lương hưu/trợ cấp ..........(1) hằng tháng: .............................. đồng

Nơi nhận lương hưu/trợ cấp hằng tháng: .........................................................

Hình thức nhận tiền: ....... (5)............................................................................

Điều 2. Thu hồi số tiền đã chi trả đối với ông/bà ............................................ kể từ thời điểm tạm dừng hưởng (nếu có).

Số tiền thu hồi: ............................................................ ............................đồng

(Số tiền bằng chữ ................................................................................đồng)

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH ......... (3) và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ông/Bà (4)..............................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- (1) Ghi rõ lương hưu hoặc loại trợ cấp;

- (2) Ghi rõ lý do hưởng tiếp theo quy định như chấp hành xong hình phạt tù giam, xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, được Tòa án tuyên bố mất tích trở về;

- (3) Nếu BHXH cấp huyện giải quyết thì thay cụm từ “Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH huyện/quận .........” bằng “Phụ trách Chế độ BHXH, Kế toán trưởng”.

- (4) Ghi tên người được hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp.

- (5) Trường hợp nhận bằng tiền mặt thì ghi: “Bằng tiền mặt tại ...(thể hiện tên Tổ chức dịch vụ chi trả); Địa chỉ: ....(thể hiện địa chỉ của Tổ chức dịch vụ chi trả)”; Nếu nhận qua tài khoản thì ghi “Thông qua tài khoản số ..., chủ tài khoản ..., tên ngân hàng mở tài khoản....,”

ĐƠN VỊ: ……………………….………...........

BỘ PHẬN: …………….……...........…………

                                  ______________

Mẫu số C70a-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính)

 

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt...…..tháng…….năm……….

Tên đơn vị sử dụng lao động: ………………………… Mã đơn vị: ………………..

Số tài khoản: …………………………. Mở tại: …………………… Chi nhánh: ………………….

 

PHẦN A: SỐ GIẢI QUYẾT MỚI

Mục 1: DANH SÁCH ĐƯỢC DUYỆT

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Số CCCD

Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp

Số tiền được hưởng (đồng)

Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp/Ký nhận

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

Lũy kế từ đầu năm

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Con dưới 3 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thai dưới 5 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

1