Quyết định 60/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc biệt phái sỹ quan sang Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trọng điểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 60/2003/QĐ-BQP

Quyết định 60/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc biệt phái sỹ quan sang Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trọng điểm
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:60/2003/QĐ-BQPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Trà
Ngày ban hành:23/05/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 60/2003/QĐ-BQP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 60/2003/QĐ-BQP
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BIỆT PHÁI SĨ QUAN
SANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRỌNG ĐIỂM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng,

Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tổng tham mưu,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Biệt phái 26 sĩ quan sang 26 Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm để giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quốc phòng và giáo dục quốc phòng của địa phương (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Các sĩ quan biệt phái có chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng và chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác quân sự, quốc phòng của ngành giáo dục ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng, quân sự trong cơ quan và các nhà trường thuộc ngành giáo dục và đào tạo quản lý.

b) Đề xuất mọi mặt về công tác giáo dục quốc phòng; tổ chức phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, Ban, ngành trong tỉnh để thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong học sinh, sinh viên theo yêu cầu nhiệm vụ.

c) Giúp lãnh đạo Sở quản lý, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và tổ chức phương pháp thực hiện môn học giáo dục quốc phòng trong các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trường đại học và cao đẳng thuộc tỉnh, phù hợp với điều kiện của địa phương.

d) Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Giúp Giám đốc Sở tổ chức xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ ở các trường và cơ quan thuộc ngành giáo dục đào tạo tại địa phương.

e) Phối hợp với Ban dân quân tự vệ đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục quốc phòng hàng năm trong học sinh, sinh viên

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Điều 3. Tiêu chuẩn, mối quan hệ, quy chế hoạt động, chế độ chính sách và các mặt bảo đảm khác của sĩ quan biệt phái.

1. Tiêu chuẩn:

a) Cán bộ có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để làm tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

b) Phải có bằng cử nhân trở lên.

c) Có thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 3 năm trở lên trong công tác quân sự địa phương và có kinh nghiệm trong huấn luyện đào tạo.

d) Sĩ quan được biệt phái sang Sở Giáo dục và Đào tạo có trần quân hàm tương đương trợ lý chủ chốt ở cấp tỉnh, từ đại úy đến thiếu tá, trường hợp đặc biệt có thể đến trung tá.

2. Mối quan hệ, quy chế hoạt động, chế độ chính sách và các mặt bảo đảm khác.

Thực hiện theo nội dung quy định tại các văn bản hiện hành có liên quan.

 

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng.

1. Bộ Tổng tham mưu:

a) Là cơ quan chủ trì cùng với Tổng cục Chính trị giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai, thực hiện việc biệt phái sĩ quan sang Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ. Giao chỉ tiêu biên chế cho 26 Ban chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm có tên tại Điều 1, mỗi Ban chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố 01 sĩ quan, để biệt phái sang các Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, quản lý, kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng và trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng tại địa phương của đội ngũ sĩ quan được biệt phái sang Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Tổng cục Chính trị:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có liên quan, bảo đảm số lượng, chất lượng sĩ quan biệt phái sang Sở Giáo dục và Đào tạo, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho sĩ quan biệt phái.

Điều 5. Quyết định này có liệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 6. Các đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


DANH SÁCH CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ ĐƯỢC BIỆT PHÁI
SĨ QUAN SANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(kèm theo Quyết định số 60/2003/QĐ-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2003
của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng về việc biệt phái sĩ quan sang Sở Giáo đục và Đào tạo)

 

1. An Giang

2. Cao Bằng

3. Đắc Lắc

4. Đồng Nai

5. Gia Lai

6. Hà Giang

7. Thành phố Hà Nội

8. Hà Tây

9. Hải Dương

10. Thành phố Hải Phòng

11. Thành phố Hồ Chí Minh

12. Kiên Giang

13. Lai Châu

14. Lâm Đồng

15. Long An

16. Nghệ An

17. Phú Thọ

18. Quảng Nam

19. Quảng Ngãi

20. Quảng Ninh

21. Sơn La

22. Thanh Hóa

23. Thừa Thiên - Huế

24. Cần Thơ

25. Đà Nẵng

26. Hà Tĩnh.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi