Công điện 58/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 58/CĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

 

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Báo Nhân dân.

 

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 1721/CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Tuy nhiên, ở một số địa phương, chính quyền chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1721/CĐ-TTg, tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép chưa được ngăn chặn triệt để và vẫn diễn biến phức tạp; theo báo cáo của các địa phương, các cơ quan chức năng đã thu giữ gần 20 tấn pháo các loại và bắt giữ hơn 100 đối tượng vi phạm; tình trạng đốt pháo nổ trong các trường học còn diễn ra nhiều. Để khắc phục tình trạng trên, kiên quyết không để tái diễn việc đốt pháo nổ tại các địa phương như dịp Tết Đinh Hợi (2007), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để nội dung Công điện số 1721/CĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại.

2. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công thương, Tài chính chỉ đạo các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, hải cảng, kho tàng, bến bãi và phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại, nhất là hoạt động chuyển lậu pháo từ nước ngoài vào nước ta. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường, các trường học, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Địa phương nào để xảy ra việc sử dụng trái phép pháo hoặc không kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo các loại thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo, đài Trung ương và địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên), các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo các loại.

5. Giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Ban XDPL, Website CP;

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

- Lưu: VT, NC (3b).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 58/CĐ-TTg

Công điện 58/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 58/CĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Chống các vi phạm pháp luật về pháo nổ - Ngày 14/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 58/CĐ-TTg về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại. Thủ tướng yêu cầu: các Bộ, ngành, địa phương tích cực ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại. Thủ tướng chỉ rõ địa phương nào để xảy ra việc sử dụng trái phép pháo hoặc không kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo các loại thì Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính chỉ đạo các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, hải cảng, kho tàng, bến bãi và phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại, nhất là hoạt động chuyển lậu pháo từ nước ngoài vào nước ta. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường chỉ đạo ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm…

Xem chi tiết Quyết định 58/CĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 58/CĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 57/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Quyết định 57/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

An ninh trật tự , Y tế-Sức khỏe

Vui lòng đợi