Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 2000

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 22/2000/PL-UBTVQH10
NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CHỐNG THAM NHŨNG

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2000;

Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 2 năm 1998.

 

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 3

Các hành vi tham nhũng quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:

1. Tham ô tài sản;

2. Nhận hối lộ;

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi;

5. Lạm quyền trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi;

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi."

2. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 13

1. Người có chức vụ, quyền hạn không được làm những việc sau đây:

a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc mà mình giải quyết;

c) Chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc chia cho cán bộ, công chức và những người khác ngoài quy định của Nhà nước;

d) Can thiệp bất hợp pháp vào việc xem xét, giải quyết lợi ích cho mình, cho người khác hoặc để người khác lợi dụng ảnh hưởng của mình làm trái pháp luật, thu lợi bất chính;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay, cho vay tiền của công quỹ, của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo lãnh cho người khác vay tiền của công quỹ, của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng;

e) Dùng tiền công quỹ, nhà, đất hoặc tài sản khác của cơ quan, tổ chức hoặc lợi dụng công sức của người do mình quản lý để thu lợi bất chính;

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng đất, sử dụng đất để phát canh thu tô hoặc kinh doanh trái pháp luật dưới các hình thức khác;

h) Tiết lộ thông tin kinh tế và các thông tin khác chưa được phép công bố;

i) Gửi tiền, kim khí quý, đá quý vào ngân hàng nước ngoài;

k) Những việc khác mà pháp luật quy định không được làm.

2. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Pháp lệnh này không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã; bệnh viện tư, trường học tư, tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan; vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, thì cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ của doanh nghiệp, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của họ làm việc tại doanh nghiệp đó chỉ được mua cổ phần không vượt quá mức cổ phần bình quân của các cổ đông.

4. Người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân không được sử dụng công quỹ và tài sản khác của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh hoặc góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

5. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ các chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hoá, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó.

6. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng những quy định tại Điều này."

3. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung:

"Điều 21

Người nào có một trong các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Pháp lệnh này mà cấu thành tội phạm quy định tại các điều 278, 279, 280, 281, 282, 283 và 284 của Bộ luật hình sự thì bị xử lý theo Bộ luật hình sự."

 

Điều 2

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2000.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

 

Điều 3

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

Thuộc tính văn bản
Pháp lệnh 22/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 22/2000/PL-UBTVQH10 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 28/04/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 22/2000/PL-UBTVQH10
Hanoi, April 28, 2000

 
ORDINANCE
AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE ANTI-CORRUPTION ORDINANCE
Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Resolution of the sixth session of the Xth National Assembly on its 2000 legislative program;
This Ordinance amends and supplements a number of articles of the Anti-Corruption Ordinance which was adopted by the National Assembly Standing Committee on February 26, 1998.
Article 1.- To amend and supplement a number of Articles of the Anti-Corruption Ordinance as follows:
1. Article 3 shall be amended and supplemented ad follows:
"Article 3.-
Acts of corruption defined in this Ordinance include:
1. Embezzlement of property;
2. Taking bribes;
3. Abusing one’s positions and powers to appropriate property;
4. Taking advantage of one’s positions and powers while performing public duties for personal benefits;
5. Abusing one’s powers while performing public duties for personal benefits;
6. Taking advantage of one’s positions and powers to influence other people for personal benefits;
7. Committing forgery in work for personal benefits."
2. Article 13 shall be amended and supplemented as follows:
"Article 13.-
1. Persons holding responsible positions and powers must not do the following:
a/ Harassing and/or causing troubles and difficulties while setting the work of agencies, organizations and/or individuals;
b/ Receiving money, property or other material benefits from agencies, organizations and/or individuals related to the work they are handling;
c/ Using public money to make presents or apportioning it to officials, employees and other persons in contravention of the State’s regulations;
d/ Unlawfully intervening in the consideration and settlement of interests for themselves and/or other people or letting other persons take advantage of their influence to act against law and gain illicit benefits;
e/ Taking advantage of their positions and powers to borrow or lend money of public funds, banks or credit institutions; abusing their positions and powers to guarantee other people’s loans from public funds, banks or credit institutions;
f/ Using public funds, houses, land or other property of agencies and/or organizations or abusing labor of the people under their management to gain benefits unlawfully;
g/ Abusing positions and powers to appropriate land or distribute public land for levy and yield collection or use land for illegal businesses in other forms;
h/ Disclosing economic and other information which are not yet allowed to be disclosed;
i/ Depositing money, precious metals or gems at foreign banks;
k/ Other acts which are not allowed to be done under the provisions of law.
2. Persons defined at Clauses 1, 2 and 3, Article 2 of this Ordinance are not allowed to establish, participate in the establishment or join the management and running of private enterprises, limited liabilities companies, joint stock companies, partnerships, cooperatives; private hospitals, private schools and private scientific research institutions.
3. The head and deputy heads of agencies; as well as their spouses are not allowed to contribute capital to enterprises operating within the branches or professions over which they are directly performing the State management.
For the equitized State enterprises, the leading and managerial cadres, their spouses, parents or children who are working at such enterprises shall be allowed only to buy shares not exceeding the average share level of shareholders.
4. The heads of the State agencies and units of the people’s armed forces are not allowed to use public funds and other property of the State to establish business enterprises or contribute capital to such enterprises to gain benefits for their own agencies and units.
5. The heads and deputy-heads of agencies and organizations are not allowed to let their spouses, parents, children or siblings hold leading positions of the organization and personnel sections and accountancy sections, work as cashiers or store keepers of the agencies and organizations; buy or sell materials and commodities, conduct transactions or sign contracts for such agencies and organizations.
6. The Government shall specify the application of the provisions of this Article."
3. Article 21 shall be amended and supplemented as follows:
"Article 21.-
Those who commit one of acts of corruption stipulated in Article 3 of this Ordinance and which constitutes a crime prescribed in Articles 278, 279, 280, 281, 282, 283 and 284 of the Criminal Code shall be handled according to the Criminal Code."
Article 2.- This Ordinance takes effect as from July 1st, 2000.
Other previous regulations contrary to this Ordinance are now all annulled.
Article 3.- The Government shall detail and guide the implementation of this Ordinance.
 

 
ON BEHALF OF THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE
CHAIRMAN
Nong Duc Manh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!