Thông tư 31/2011/TT-BYT về thực hiện danh mục thuốc chủ yếu tại các cơ sở khám chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 31/2011/TT-BYT

Thông tư 31/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:31/2011/TT-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành:11/07/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thuốc sản xuất trong nước được ưu tiên thanh toán BHYT 
Ngày 11/07/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 31/2011/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán. 
Theo đó, Danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán gồm 900 loại tân dược, được sắp xếp theo mã ATC (giải phẫu, điều trị, hóa học), được ghi theo tên chung quốc tế và theo quy định của Dược thư Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, có 57 thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thuộc Danh mục phải kiểm soát đặc biệt sẽ tiếp tục được quỹ BHYT thanh toán. 
Điều đặc biệt trong quy định của Thông tư, Bộ Y tế yêu cầu việc lựa chọn thuốc trong Danh mục thuốc được thanh toán BHYT phải tuân theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn thuốc generic, thuốc đơn chất, thuốc sản xuất trong nước, thuốc của các doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP). Đồng thời, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không để người bệnh tự mua, kể cả thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục nhưng được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định. 
Thông tư cũng quy định rõ việc thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh. Đối với danh mục thuốc tân dược mà tên thuốc ghi trong danh mục dưới một dạng hóa học được quỹ BHYT thanh toán cho các dạng hóa học khác của dược chất nếu có cùng tác dụng điều trị. Trường hợp thuốc có phối hợp nhiều hoạt chất mà sự phối hợp này chưa được quy định trong Danh mục thì được quỹ BHYT thanh toán nếu các hoạt chất đều có trong Danh mục dưới dạng đơn chất và phù hợp về đường dùng, phân hạng bệnh viện được sử dụng (không áp dụng đối với nhóm thuốc là hỗn hợp của nhiều vitamin)… 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2011. Bãi bỏ Danh mục thuốc tân dược, Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu và hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008; Bãi bỏ Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15/01/2010. 

Xem chi tiết Thông tư 31/2011/TT-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------------

Số: 31/2011/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán (sau đây gọi là danh mục thuốc) như sau:

Điều 1. Ban hành danh mục thuốc
Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán” bao gồm:
1. Danh mục thuốc tân dược.
2. Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu.
Điều 2. Cấu trúc danh mục
1. Danh mục thuốc tân dược:
a) Danh mục thuốc bao gồm 900 thuốc hay hoạt chất, được sắp xếp theo mã ATC (giải phẫu, điều trị, hóa học); được ghi theo tên chung quốc tế và theo quy định của Dược thư Quốc gia Việt Nam. Đối với hoạt chất có nhiều mã ATC hoặc có nhiều chỉ định khác nhau sẽ được sắp xếp vào một nhóm phù hợp nhất để hạn chế sự trùng lặp.
b) Danh mục thuốc có 8 cột như sau:
- Cột 1 ghi số thứ tự: đánh số theo tên thuốc hay hoạt chất;
- Cột 2 ghi số thứ tự của thuốc, hoạt chất có trong danh mục;
- Cột 3 ghi tên thuốc, tên hoạt chất;
- Cột 4 ghi đường dùng, dạng dùng;
- Cột 5 quy định sử dụng cho bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I;
- Cột 6 quy định sử dụng cho bệnh viện hạng II;
- Cột 7 quy định sử dụng cho bệnh viện hạng III và hạng IV;
- Cột 8 quy định sử dụng cho phòng khám đa khoa và các cơ sở y tế khác.
2. Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu bao gồm 57 hoạt chất, được ghi theo tên chung quốc tế, được xếp thứ tự theo vần chữ cái A, B,C...và có 5 cột như sau:
- Cột 1 ghi số thứ tự;
- Cột 2 ghi tên thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu;
- Cột 3 ghi đường dùng;
- Cột 4 ghi dạng dùng;
- Cột 5 ghi đơn vị.
Điều 3. Hướng dẫn sử dụng danh mục thuốc
1. Thuốc tân dược
a) Sử dụng theo quy định phân hạng bệnh viện, thuốc chuyên khoa được sử dụng theo phân cấp quản lý và thực hành kỹ thuật y tế;
b) Các thuốc có ký hiệu (*) là thuốc dự trữ, hạn chế sử dụng, chỉ sử dụng khi các thuốc khác trong nhóm điều trị không có hiệu quả và phải được hội chẩn (trừ trường hợp cấp cứu);
c) Thuốc được xếp nhóm này dùng điều trị bệnh thuộc nhóm khác được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nếu có chỉ định như đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp;
d) Các thuốc xếp trong nhóm điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch:
- Đối với các thuốc chỉ có chỉ định điều trị ung thư, kể cả các thuốc ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế: chỉ được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư và phải do bác sỹ được đào tạo, tập huấn về chuyên ngành ung bướu chỉ định;
- Đối với các thuốc có chỉ định điều trị các bệnh khác không phải ung thư được sử dụng tại các bệnh viện hay các khoa lâm sàng khác ngoài khoa Ung bướu theo phác đồ điều trị của bệnh viện nhưng phải có hội chẩn với bác sỹ chuyên khoa ung bướu để bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị.
đ) Các thuốc điều trị đặc hiệu bệnh phong, tâm thần, động kinh có trong Danh mục thuốc ban hành theo Thông tư này nhưng được các chương trình, dự án cấp thì sử dụng theo hướng dẫn của các chương trình, dự án.
2. Thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thuộc Danh mục phải kiểm soát đặc biệt vì vậy việc cung ứng, sử dụng và quản lý thực hiện theo đúng qui định, quy chế về Dược và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.
Điều 4. Xây dựng Danh mục thuốc dùng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư này; căn cứ phân tuyến kỹ thuật, mô hình bệnh tật và kinh phí của bệnh viện, Giám đốc bệnh viện chỉ đạo Hội đồng thuốc và điều trị xây dựng Danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị và có kế hoạch tổ chức cung ứng thuốc, đáp ứng nhu cầu điều trị theo các quy định của pháp luật về đấu thầu cung ứng thuốc. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo việc xây dựng và quy định danh mục thuốc sử dụng đối với Trạm y tế xã.
2. Việc lựa chọn thuốc thành phẩm theo nguyên tắc sau: ưu tiên lựa chọn thuốc generic, thuốc đơn chất, thuốc sản xuất trong nước, thuốc của các doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không để người bệnh tự mua, kể cả thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục nhưng được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định.
Điều 5. Thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh
1. Đối với danh mục thuốc tân dược:
a) Tên thuốc ghi trong danh mục dưới một dạng hóa học được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán cho các dạng hóa học khác của dược chất nếu có cùng tác dụng điều trị;
b) Thuốc được thanh toán nếu đáp ứng đường dùng, dạng dùng ghi trong danh mục. Các thuốc có đường dùng như ngậm, nhai, đặt dưới lưỡi được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán như với thuốc có đường dùng “uống”; các thuốc có đường dùng như bôi, xoa ngoài, dán được thanh toán như đối với thuốc có đường “dùng ngoài”; các thuốc có đường dùng như tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm trong da, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm vào ổ khớp, tiêm vào các khoang của cơ thể được thanh toán như đối với thuốc có đường dùng “tiêm”.
c) Thuốc có phối hợp nhiều hoạt chất mà sự phối hợp này chưa được quy định trong Danh mục thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nếu các hoạt chất đều có trong Danh mục dưới dạng đơn chất và phù hợp về đường dùng, phân hạng bệnh viện được sử dụng (không áp dụng đối với nhóm thuốc là hỗn hợp của nhiều vitamin);
d) Trường hợp các bệnh viện thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng cao hơn theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được sử dụng các thuốc theo quy định đối với các bệnh viện của hạng đó.
2. Các thuốc chuyên khoa do bệnh viện pha chế phải bảo đảm chất lượng theo quy định. Giá thuốc được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trên cơ sở giá thành sản phẩm do Giám đốc bệnh viện quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, căn cứ vào danh mục các dịch vụ kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng danh mục thuốc và thống nhất với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thanh toán chi phí tiền thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.
4. Chi phí tiền thuốc đã bao gồm trong giá thành dịch vụ kỹ thuật (ví dụ các thuốc gây tê, gây mê, dịch truyền sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật hay thuốc cản quang dùng trong chẩn đoán hình ảnh) không được thanh toán thêm. Các thuốc trong nhóm XV-Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn được thanh toán trong giá dịch vụ kỹ thuật và giá ngày giường, không được tách ra để thanh toán riêng.
5. Trường hợp theo chỉ định chuyên môn, người bệnh chỉ sử dụng một phần lượng thuốc trong đơn vị đóng gói nhỏ nhất (ví dụ thuốc dùng cho chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bướu) và lượng thuốc còn lại không thể sử dụng (ví dụ như không có người bệnh, không đủ liều thuốc, quá thời hạn bảo quản của thuốc), được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất.
6. Quỹ Bảo hiểm y tế chỉ thanh toán đối với một số thuốc với chỉ định điều trị cụ thể sau:
a) Interferon và peginterferon điều trị viêm gan C theo đúng phác đồ.
b) Rituximab điều trị U lympho không Hodgkin tế bào B, có CD20 dương tính.
c) Sorafenib điều trị ung thư thận, ung thư gan tiến triển;
d) Cerebrolysin, citicolin điều trị tai biến mạch máu não đợt cấp tính, chấn thương sọ não;
đ) Nimodipin điều trị xuất huyết màng não do phình mạch não hoặc do chấn thương.
Điều 6. Trình tự, thủ tục đề nghị bổ sung, sửa đổi, hiệu chỉnh danh mục thuốc
1. Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu điều trị, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất bổ sung, sửa đổi hay hiệu chỉnh Danh mục thuốc cho phù hợp với tình hình thực tế theo mục tiêu, nguyên tắc sau:
a) Mục tiêu:
- Bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả;
- Đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh;
- Bảo đảm quyền lợi về thuốc chữa bệnh cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế;
- Phù hợp với khả năng kinh tế của người bệnh và khả năng chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế.
b) Nguyên tắc:
- Thuốc đề nghị bổ sung vào Danh mục thuốc trên cơ sở danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam và của Tổ chức y tế thế giới;
- Có hiệu quả trong điều trị;
- Không đề xuất đưa vào Danh mục các thuốc nằm trong diện khuyến cáo không nên sử dụng của Tổ chức y tế thế giới, của Bộ Y tế hoặc thuốc lạc hậu và có nhiều tác dụng phụ;
- Thuốc bổ sung, sửa đổi hay hiệu chỉnh phải do Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện đề nghị .
2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có công văn đề nghị (theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) hoặc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế các ngành để được xem xét hoặc đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung hay hiệu chỉnh.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
1. Danh mục thuốc được ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lựa chọn, bảo đảm nhu cầu điều trị và thanh toán tiền thuốc cho người bệnh.
2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thanh toán tiền thuốc cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Thông tư này.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2011. Bãi bỏ Danh mục thuốc tân dược, Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu và hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bãi bỏ Thông tư số 02/2010/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, CTTĐTCP);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- BHXHVN;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- CTTĐT BYT, Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, PC, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

PHỤ LỤC

(Mẫu đề nghị bổ sung, hiệu chỉnh Danh mục thuốc ban hành kèm theo

Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bộ Y tế (Sở Y tế).……………

Bệnh viện:……………………

ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỐC VÀO DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

TT

Tên hoạt chất

Tên biệt dược

Mã ATC

Dạng dùng

Tác dụng dược lý, chỉ định điều trị

Số đăng ký

Tài liệu tham khảo

Ghi chú (lý do)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày …tháng …năm 20…

GIÁM ĐỐC

(ký tên và đóng dấu)

1. DANH MC THUỐC N DƯỢC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT hoạt chất

TT thuc

n thuc hay hoạt chất

Đưng dùng, dng dùng

Tuyến s dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

I. THUỐC GÂY , MÊ

1

1

Atropin sulfat

Tiêm

+

+

+

+

2

2

Bupivacain (hydroclorid)

Tiêm

+

+

+

 

3

3

Dexmedetomidin

Tiêm

+

+

 

 

4

4

Diazepam

Tiêm

+

+

+

 

5

5

Etomidat

Tiêm

+

+

+

 

6

6

Fentanyl

Tiêm

+

+

+

 

7

7

Flunitrazepam

Ung; Tiêm

+

+

 

 

8

8

Halothan

Đưng hô hp

+

+

+

 

9

9

Isofluran

Đưng hô hp

+

+

+

 

10

10

Ketamin

Tiêm

+

+

+

 

11

11

Levobupivacain

Tiêm

+

+

 

 

12

12

Lidocain (hydroclorid)

Tiêm

+

+

+

+

 

 

 

Khí dung

+

+

+

 

 

 

 

Dùng ngoài

+

+

+

 

 

13

Lidocain + epinephrin (adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

 

14

Lidocain + prilocain

Dùng ngoài

+

+

+

+

13

15

Midazolam

Tiêm

+

+

+

 

14

16

Morphin (hydroclorid)

Tiêm

+

+

+

 

15

17

Oxy dưc dụng

Đưng hô hp; bình khí lng hoc nén

+

+

+

+

16

18

Pethidin

Tiêm

+

+

+

 

17

19

Procain hydroclorid

Tiêm

+

+

+

+

18

20

Promethazin (hydroclorid)

Tiêm

+

+

+

 

19

21

Proparacain

Tiêm

+

+

 

 

20

22

Propofol

Tiêm

+

+

+

 

21

23

Sevofluran

Đưng hô hp; khí dung

+

+

+

 

22

24

Sufentanil

Tiêm

+

+

+

 

23

25

Thiopental (muối natri)

Tiêm

+

+

+

 

 

 

II. THUỐC GIM ĐAU, HẠ ST, CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID, THUỐC ĐIU TR GÚT VÀ C BỆNH XƯƠNG KHỚP

 

 

2.1.Thuc giảm đau; thuc h st; chng viêm không steroid

24

26

Aceclofenac

Ung

+

+

+

 

25

27

Acemetacin

Ung

+

+

+

 

26

32

Aescinat natri

Tiêm

+

+

 

 

27

28

Celecoxib

Ung

+

+

+

 

28

29

Dexibuprofen

Ung

+

+

+

 

29

30

Diclofenac

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

 

 

 

Thuốc nh mt

+

+

+

 

 

 

 

Dùng ngoài; Đặt hu môn

+

+

+

+

30

31

DL-Lysin-Acetylsalicylat (Acetylsalicylic acid)

Tiêm

+

+

+

+

 

 

 

Truyn tĩnh mạch

+

+

 

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

31

33

Etodolac

Ung

+

+

+

 

32

34

Etoricoxib

Ung

+

+

 

 

 

35

Fentanyl

Miếng dán

+

 

 

 

33

36

Floctafenin

Ung

+

+

+

+

34

37

Flurbiprofen natri

Ung; Thuốc đn

+

+

+

 

35

38

Ibuprofen

Ung

+

+

+

+

36

39

Ketoprofen

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

 

 

 

Miếng dán

+

+

+

 

 

 

 

Dùng ngoài

+

+

+

+

37

40

Ketorolac

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung; Thuốc nh mt

+

+

+

 

38

41

Loxoprofen

Ung

+

+

+

+

39

42

Meloxicam

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung; Dùng ngoài

+

+

+

+

40

43

Methyl salicylat + dl-camphor + thymol + l-menthol + glycol salicylat + tocopherol acetat

Miếng dán

+

+

+

+

 

 

 

Dùng ngoài

+

+

+

+

 

44

Morphin

Tiêm

+

+

+

 

 

45

Morphin dùng cho cấp cu

Tiêm

+

+

+

+

 

46

Morphin sulfat

Ung

+

+

+

 

41

47

Nabumeton

Ung

+

+

+

 

42

48

Naproxen

Ung; Thuốc đt

+

+

+

 

43

49

Nefopam (hydroclorid)

Tiêm; Ung

+

+

+

 

44

50

Paracetamol (acetaminophen)

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung; Thuốc đt

+

+

+

+

 

51

Paracetamol + clorphenamin

Ung

+

+

+

+

 

52

Paracetamol + codein phosphat

Ung

+

+

+

+

 

53

Paracetamol + ibuprofen

Ung

+

+

+

+

 

54

Paracetamol + pseudoephedrin

Ung

+

+

 

 

 

55

Paracetamol + pseudoephedrin + Chlorpheniramin

Ung

+

+

 

 

 

56

Pethidin (hydroclorid)

Tiêm

+

+

+

 

45

57

Piroxicam

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

46

58

Tenoxicam

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

47

59

Tiaprofenic acid

Ung; Thuốc đn

+

+

+

 

48

60

Tramadol

Tiêm; Ung

+

+

+

 

 

 

2.2. Thuc điu tr gút

 

 

 

 

 

49

61

Allopurinol

Ung

+

+

+

+

50

62

Benzbromaron

Ung

+

+

 

 

51

63

Colchicin

Ung

+

+

+

+

52

64

Probenecid

Ung

+

+

+

+

 

 

2.3. Thuc chng thoái hóa khp

53

65

Diacerein

Ung

+

+

+

 

54

66

Etanercept

Tiêm

+

+

 

 

55

67

Glucosamin

Ung

+

+

+

 

56

68

Leflunomid

Ung

+

+

 

 

 

 

2.4.Thuc khác

 

 

 

 

 

57

69

Alendronat

Ung

+

+

+

 

 

70

Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3)

Ung

+

+

 

 

58

71

Alpha chymotrypsin

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

59

72

Calcitonin

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Dạng xt; bình đnh liu

+

+

+

 

60

73

Cytidin-5-monophosphat disodium + uridin

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

 

61

74

Methocarbamol

Tiêm; Ung

+

+

+

 

62

75

Piascledin

Ung

+

+

+

 

63

76

Risedronat

Ung

+

+

 

 

64

77

Serratiopeptidase

Ung

+

+

+

+

65

78

Zoledronic acid

Tiêm

+

+

 

 

 

 

III. THUỐC CHỐNG D NG VÀ DÙNG TRONG C TRƯNG HỢP QUÁ MN

66

79

Acrivastatin

Ung

+

+

+

 

67

80

Alimemazin

Ung

+

+

+

+

68

81

Antazolin

Tiêm; Ung

+

+

+

 

69

82

Cetirizin

Ung

+

+

+

+

70

83

Cinnarizin

Ung

+

+

+

+

71

84

Clorphenamin (hydrogen maleat)

Ung

+

+

+

+

72

85

Desloratadin

Ung

+

+

+

 

73

86

Dexclorpheniramin

Ung

+

+

+

+

 

 

 

Tiêm

+

+

+

 

74

87

Dimedron

Tiêm

+

+

 

 

75

88

Dimethinden

Ung

+

+

 

 

76

89

Diphenhydramin

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

77

90

Ebastin

Ung

+

+

+

 

78

91

Epinephrin (adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

79

92

Fexofenadin

Ung

+

+

+

 

80

93

Hydroxyzin

Ung

+

+

 

 

81

94

Ketotifen

Ung

+

+

 

 

 

 

 

Thuốc nh mt

+

+

 

 

82

95

Levocetirizin

Ung

+

+

+

 

83

96

Loratadin

Ung

+

+

+

+

 

97

Loratadin + pseudoephedrin

Ung

+

+

 

 

84

98

Mazipredon

Tiêm

+

+

+

 

85

99

Mequitazin

Ung

+

+

 

 

 

100

Promethazin (hydroclorid)

Ung; Dùng ngoài

+

+

+

+

 

 

IV. THUỐC GII ĐỘC VÀ C THUỐC DÙNG TRONG TRƯNG HỢP NGỘ ĐỘC

86

101

Acetylcystein

Tiêm

+

+

+

+

 

102

Atropin (sulfat)

Tiêm

+

+

+

+

87

103

Bretylium tosilat

Tiêm

+

+

+

 

88

104

Calci gluconat

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

89

105

Choline alfoscerat*

Tiêm

+

+

 

 

 

106

Choline alfoscerat

Ung

+

+

+

 

90

107

Dantrolen

Ung

+

+

+

 

91

108

Deferoxamin

Tiêm truyn

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

 

 

92

109

Dimercaprol

Tiêm

+

+

+

 

93

110

DL- methionin

Ung

+

+

+

+

94

111

Đng sulfat

Ung

+

+

+

+

95

112

Edetat natri calci (EDTA Ca- Na)

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

 

96

113

Ephedrin (hydroclorid)

Tiêm

+

+

+

 

97

114

Esmolol

Tiêm

+

+

+

 

98

115

Flumazenil

Tiêm

+

+

+

 

99

116

Fomepizol

Tiêm

+

+

 

 

100

117

Glucagon

Tiêm

+

+

+

 

101

118

Glutathion

Tiêm

+

+

+

+

102

119

Hydroxocobalamin

Tiêm

+

+

+

+

103

120

Leucovorin (folinic acid)

Tiêm

+

+

 

 

104

121

Nalorphin

Tiêm

+

+

+

 

105

122

Naloxon (hydroclorid)

Tiêm

+

+

+

 

106

123

Naltrexon

Ung

+

+

+

 

107

124

Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)

Tiêm

+

+

+

+

 

 

 

Ung

+

+

+

+

108

125

Natri sulfat

Ung

+

+

+

+

109

126

Natri thiosulfat

Tiêm; Ung

+

+

+

+

110

127

Nor epinephrin (Nor adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

111

128

Penicilamin

Tiêm; Ung

+

+

+

 

112

129

Phenylephrin

Tiêm

+

+

 

 

113

130

Polystyren

Ung

+

+

+

 

 

 

 

Thụt hu môn

+

+

 

 

114

131

Pralidoxim iodid

Tiêm; Ung

+

+

+

 

115

132

Protamin sulfat

Tiêm

+

+

+

 

116

133

N-methylglucamin succinat + natri clorid + kali clorid + magnesi clorid

Tiêm truyn

+

+

 

 

117

134

Sorbitol

Dung dch ra dạ dày

+

+

+

 

118

135

Than hot

Ung

+

+

+

+

119

136

Xanh methylen

Tiêm

+

+

+

+

 

 

V. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐNG KINH

120

137

Carbamazepin

Ung

+

+

+

 

121

138

Gabapentin

Ung

+

+

+

 

122

139

Levetiracetam

Ung

+

+

+

 

123

140

Oxcarbazepin

Ung

+

+

 

 

124

141

Phenobarbital

Tiêm; Ung

+

+

+

+

125

142

Phenytoin

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

126

143

Pregabalin

Ung

+

+

 

 

127

144

Valproat magnesi

Ung

+

+

+

 

 

145

Valproat natri

Ung

+

+

+

 

 

146

Valproat natri + valproic acid

Ung

+

+

+

 

128

147

Valproic acid

Ung

+

+

 

 

129

148

Valpromid

Ung

+

+

+

 

 

 

VI. THUỐC ĐIU TR SINH TRÙNG, CHỐNG NHIM KHUẨN

 

 

6.1.Thuc tr giun, sán

 

 

 

 

 

130

149

Albendazol

Ung

+

+

+

+

131

150

Diethylcarbamazin (dihydrogen citrat)

Ung

+

+

+

 

132

151

Ivermectin

Ung

+

+

+

 

133

152

Mebendazol

Ung

+

+

+

+

134

153

Metrifonat

Ung

+

+

+

 

135

154

Niclosamid

Ung

+

+

+

+

136

155

Praziquantel

Ung

+

+

+

+

137

156

Pyrantel

Ung

+

+

+

+

138

157

Triclabendazol

Ung

+

+

+

+

 

 

6.2.Chng nhim khuẩn

 

 

6.2.1.Thuc nhóm beta-lactam

139

158

Amoxicilin

Ung

+

+

+

+

 

159

Amoxicilin + acid clavulanic

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

 

160

Amoxicilin + sulbactam

Ung, tiêm

+

+

 

 

140

161

Ampicilin (muối natri)

Tiêm

+

+

+

+

 

162

Ampicilin + sulbactam

Tiêm

+

+

+

 

 

 

 

Ung

+

+

+

+

141

163

Benzathin benzylpenicilin

Tiêm

+

+

+

+

142

164

Benzylpenicilin

Tiêm

+

+

+

+

143

165

Cefaclor

Ung

+

+

+

+

144

166

Cefadroxil

Ung

+

+

+

+

145

167

Cefalexin

Ung

+

+

+

+

146

168

Cefalothin

Tiêm

+

+

+

 

147

169

Cefamandol

Tiêm

+

+

+

 

148

170

Cefapirin

Tiêm

+

+

+