Quyết định 5818/QĐ-BYT 2021 điều chỉnh Kế hoạch thanh tra

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5818/QĐ-BYT

Quyết định 5818/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5818/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:23/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dừng 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế

Ngày 23/12/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5818/QĐ-BYT về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế.

Cụ thể, dừng không triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế do Thanh tra Bộ chủ trì thực hiện gồm:

Thứ nhất, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông.

Thứ hai, thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 5818/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 5818/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 và Quyết định số 3111/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2021; Quyết định số 4008/QĐ-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế; Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế với nội dung cụ thể như sau:
1. Dừng không triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế do Thanh tra Bộ chủ trì thực hiện, cụ thể như sau:
a) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông.
Lý do: Cuộc thanh không thuộc thẩm quyền của Thanh tra Bộ Y tế theo quy định của Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2021.
b) Thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại tỉnh Thanh Hóa.
Lý do: Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 5374/SYT-TTr ngày 23/11/2021.
2. Các cuộc thanh tra còn lại theo Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 và Quyết định số 3111/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2021 được tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 4384/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ và công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

Quyết định 4384/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ và công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Bảo hiểm

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi