Quyết định 4974/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của Chương trình chống lao Quốc gia, giai đoạn 2015-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4974/QĐ-BYT

Quyết định 4974/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của Chương trình chống lao Quốc gia, giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4974/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành:20/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------
Số: 4974/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VÀ ĐỊNH MỨC DỰ TRỮ THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2015-2020
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;
Căn cQuyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định s2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quc gia Y tế giai đoạn 2012-2015;
Căn cứ Quyết định s374/QĐ-TTg ngày 17/03/2014 của Thtướng Chính phphê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương kiêm Trưởng Ban điều hành Dự án phòng, chống bệnh lao,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trthuốc điều trị bệnh lao của Chương trình chống lao Quốc gia giai đoạn 2015-2020:
1. Danh mục thuốc điều trị bệnh lao căn cứ vào Hướng dẫn chẩn đoán, điu trị và dự phòng bệnh lao ban hành theo Quyết định số 4263/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế (chi tiết trong Phụ lục đính kèm).
2. Định mức thuốc sử dụng để điều trị bệnh lao căn ctheo Hướng dẫn điều trị và cơ sthuốc sử dụng để điều trị cho 1.000 người bệnh (chi tiết trong Phụ lục đính kèm).
3. Định mức thuốc dự trữ để điều trị bệnh lao là tổng số thuốc theo nhu cầu đủ sử dụng cho tổng số người bệnh lao được phát hiện và quản lý điều trị trong 01 năm. Định mức thuốc dự trữ cụ thhàng năm được tính toán trên cơ sở tổng số người bệnh lao phát hiện năm trước và tổng số thuốc tồn kho của năm trước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - Trưởng Ban điều hành Dự án phòng, chống bệnh lao và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCB (02b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ........./QĐ-BYT ngày.......tháng......năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục, định mức sử dụng và định mức dự trữ thuốc điều trị bệnh lao của Chương trình chng lao Quốc gia giai đoạn 2015-2020)
 
I. DANH MỤC CÁC THUC CHNG LAO
1. Danh mục thuốc chống lao hàng 1:
 

STT
Thuốc
Tên viết tắt
Dạng trình bày
Đường dùng
Liều dùng
1
Streptomycin
S
Lọ bột pha tiêm: 1 gram
Tiêm
15 mg/kg/ngày (12-18 mg/kg/ngày)
2
Rifampicin
R
Viên nang hoặc viên nén đơn hoặc viên kết hợp: 500 mg; 300 mg; 150 mg
Uống
10 mg/kg/ngày (8-12 mg/kg/ngày)
3
Isoniazid
H
Viên nén đơn hoặc viên kết hợp hoặc syro: 50 mg; 100 mg; 300 mg
Uống
Liều hàng ngày 5 mg/kg/ngày (4-6 mg/kg/ngày)
Liều cách quãng 10 mg/kg/ngày (8-12 mg/kg/ngày)
Liều cao: 600-1500 mg/ngày
4
Pyrazinamid
Z
Viên nén: 500mg
Uống
Liều hàng ngày 25 mg/kg/ngày (20-30 mg/kg/ngày)
Liều cách quãng 35 mg/kg/ngày (30-40 mg/kg/ngày)
5
Ethambutol
E
Viên nén đơn hoặc viên kết hợp: 100mg đến 400mg
Uống
Liu hàng ngày 15 mg/kg/ngày (15-20 mg/kg/ngày)
Liều cách quãng 30 mg/kg/ngày (25-35 mg/kg/ngày)

 
2. Danh mục thuốc chống lao hàng 2:
 

STT
Thuốc
Tên viết tắt
Dạng trình bày
Đường dùng
Liều dùng
1
Kanamycin
Km
Lọ bột pha dung dịch tiêm 1000mg/4ml hoặc ống tiêm 1000mg/4ml
Tiêm bắp
Tr em: 15-30mg/kg/ngày (tối đa 1g/ngày), liều hàng ngày hoặc cách quãng
Người lớn: 10-15mg/kg/ngày liều hàng ngày hoặc cách quãng 15-25mg/kg/ngày (tối đa 1g/ngày)
2
Amikacin
Am
Lọ bột pha tiêm 100mg, 500mg và 1000mg
Tiêm bắp
Trẻ em: 15-30mg/kg/ngày (tối đa 1g/ngày), liều hàng ngày hoặc cách quãng
Người lớn: 10-15mg/kg/ngày liều hàng ngày hoặc cách quãng 15-25mg/kg/ngày (tối đa 1g/ngày)
3
Capreomycin
Cm
Lọ bột pha tiêm 1000mg
Tiêm bắp
Trẻ em: 15-30mg/kg/ngày (ti đa 1g/ngày), liu hàng ngày hoặc cách quãng
Người lớn: 10-15mg/kg/ngày liều hàng ngày hoặc cách quãng 15-25mg/kg/ngày (tối đa 1g/ngày)
4
Oxfloxacin
Ofx
Viên nén 200mg, 300mg, 400mg
Uống
Trẻ em: 15-20mg/kg/ngày (tối đa 800mg/ngày)
Người lớn: 800mg/lần/ngày (tối đa 1000mg/ngày)
5
Levofloxacin
Lfx
Viên nén 250mg, 500mg hoặc 750mg
Uống
Trẻ em dưới 5 tuổi: 15-20mg/kg/ngày, chia liều 2 lần/ngày
Trẻ em trên 5 tuổi: 10-15mg/kg/ngày, liều hàng ngày
Người lớn: 10-15mg/kg/ngày (500mg-1000mg/ngày), liều hàng ngày
6
Moxifloxacin
Mfx
Viên nén 400mg
Uống
Người lớn: 400mg/ngày, liu hàng ngày
7
Ethionamide
Eto
Viên nén 125mg, 250mg
Uống
Trẻ em: 15-20mg/kg/ngày (ti đa 1g/ngày)
Người lớn: 15-20mg/kg/ngày (tối đa 1g/ngày)
8
Protionamide
Pto
Viên nén 250mg
Uống
Trẻ em: 15-20mg/kg/ngày (tối đa 1g/ngày)
Người lớn: 15-20mg/kg/ngày (tối đa 1g/ngày)
9
Cycloserine
Cs
Viên nhộng 250mg
Uống
Trẻ em: 10-20mg/kg/ngày, chia 2 lần (tối đa 1000mg/ngày)
Người lớn: 10-15mg/kg/ngày, chia 2 lần nếu khó dung nạp (tối đa 1000mg/ngày)
10
Para-aminosalicylic acid
PAS
Gói hạt 4000mg giải phóng chậm ở ruột
Uống
Trẻ em: 50-300mg/kg/ngày, chia 2-4 ln
Người lớn: 8000-12000mg/ngày, chia 2-3 lần
11
Para-aminosalicylate sodium
PAS-Na
Gói hạt 5520mg pha dung dịch ung tương đương 4000mg PAS
Uống
Trẻ em: 50-300mg/kg/ngày, chia 2-4 ln
Người lớn: 8000-12000mg/ngày, chia 2-3 lần
12
Clofazimine
Cfz
Viên nhộng 50mg, 100mg
Uống
Trẻ em: dữ liệu hạn chế (có th chđịnh liều 1mg/kg/ngày)
Người lớn: 100mg-200mg/ngày, liều hàng ngày (có thể chđịnh 200mg/ngày hàng ngày trong 2 tháng đầu, sau đó 100mg/ngày, liều hàng ngày)
13
Amoxicillin-Clavulanate
Amx-Clv
Viên 250mg Amoxicillin/62,5mg Clavulanate
hoặc dùng kết hợp 2 loại thuốc
Uống
Trẻ em (< 30kg):="" 80mg/kg/ngày,="" chia="" 2="">n, liu hàng ngày
Người ln: 2000mg Amoxicillin/125mg Clavulanate/lần, 2 lần/ngày, liều hàng ngày
Tối đa 3000 mg/ngày
14
Clarithromycin
Clr
Viên nén 250mg, 500mg hoặc dạng viên giải phóng chậm
Uống
Trẻ em: 7,5mg/kg/12 giờ (ti đa 500mg)
Người lớn: 500mg/2 lần/ngày hoặc 1g/lần/ngày cho dạng giải phóng chậm
15
Linezolid
Lzd
Viên 400mg, 600mg
Uống
Trẻ em: 10mg/kg/mỗi 12 giờ
Người lớn: 600mg/1 lần/ngày
16
Bedaquiline
Bdq
Viên 100mg
Uống
Người lớn: 400mg một lần hàng ngày trong 2 tuần đầu, sau đó 200mg/ngày x 3 ngày/tuần trong 22 tuần tiếp theo
Trẻ em: chưa xác định
17
Delamanid
Dlm
Viên bao film 50mg
Ung
Người lớn: 100 mg/2 lần/ngày, liều hàng ngày trong 24 tuần

 
II. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THUỐC CHNG LAO
1. Thuốc chống lao hàng 1:
- Nhu cầu thuốc cho 1.000 người bệnh lao mới (sử dụng phác đồ 06 tháng: 2RHZE(S)/4RHE)
 

Stt
Tên thuốc, hàm lượng (*)
Đơn vị tính
Cơ số sử dụng cho 01 người bệnh
Nhu cầu sử dụng cho 1.000 người bệnh
1
Rifampicin 150mg/Isoniazid 100mg (viên hn hợp R/H 150/100mg)
Viên
360
360.000
2
Rifampicin 150mg/Isoniazid
75mg/Pyrazinamid 400mg (viên hỗn hợp R/H/Z 150/75/400mg)
Viên
180
180.000
3
Ethambutol 400mg (E 400mg)
Viên
360
360.000

 
(*) Để cung ng thuốc cho người bệnh sử dụng phác đồ 2RHZE(S)/4RHE, Chương trình chống lao Quốc gia đang sử dụng các loại thuốc dạng viên hỗn hợp với thành phần, hàm lượng như bảng trên.
Cụ thể cách tính cơ số sử dụng thuốc cho 01 người bệnh như sau:
Cơ sở để tính số lượng thuốc theo phác đồ:
- Cân nặng người bệnh để tính nhu cầu thuốc lao cho một người bệnh (lấy scân nặng trung bình là 50kg/ người bệnh). Số ngày điều trị/tháng theo qui định là 30 ngày.
- Cách tính slượng mỗi loại thuốc cần có:
R/H 150/100mg: 4 tháng duy trì (04 tháng x 30 ngày/tháng x 03 viên/ngày = 360 viên)
R/H/Z 150/75/400mg: 2 tháng tấn công (02 tháng x 30 ngày/tháng x 03 viên/ngày = 180 viên)
E 400mg: 2 tháng tấn công (02 tháng x 30 ngày/tháng x 03 viên/ngày = 180 viên) + 4 tháng duy trì (04 tháng x 30 ngày/tháng x 02 viên/ngày = 240 viên) = 360 viên
Trường hợp dùng S (Streptomycin lọ 1g) thay cho ethambutol trong giai đoạn tn công, thuốc S tính như sau: 02 tháng x 30 ngày/tháng x 01 lọ/ngày = 60 lọ
- Nhu cầu thuốc cho 1.000 người bệnh lao tái phát (sử dụng phác đồ 8 tháng: 2SRHZE/HRZE/5RHE)
 

Stt
Tên thuốc, hàm lượng (*)
Đơn vị tính
Cơ số sử dụng cho 01 người bệnh
Nhu cu sử dụng cho 1.000 người bệnh
1
Streptomycin 1g (S 01g)
Lọ
60
60.000
2
Rifampicin 150mg/Isoniazid 100mg (viên hỗn hợp R/H 150/100mg)
Viên
450
450.000
3
Rifampicin 150mg/Isoniazid 75mg/Pyrazinamid 400mg (viên hỗn hợp R/H/Z 150/75/400mg)
Viên
270
270.000
4
Ethambutol 400mg (E 400mg)
Viên
480
480.000

 
Cụ thể cách tính cơ ssử dụng thuốc cho 01 người bệnh như sau:
Cơ sđể tính số lượng thuốc theo phác đồ:
- Cân nặng người bệnh để tính nhu cầu thuốc lao cho một người bệnh (lấy scân nặng trung bình là 50kg/ người bệnh).
- Số ngày điều trị/tháng theo qui định là 30 ngày.
Cách tính số lượng mỗi loại thuốc cần có:
S 01 g: 2 tháng tấn công (02 tháng x 30 ngày/tháng x 01 lọ/ngày = 60 lọ)
R/H 150/100mg: 5 tháng duy trì (05 tháng x 30 ngày/tháng x 03 viên/ngày = 450 viên)
R/H/Z 150/75/400mg: 2 tháng tấn công (02 tháng x 30 ngày/tháng x 03 viên/ngày = 180 viên) + 1 tháng cng cố (01 tháng x 30 ngày/tháng x 03 viên/ngày = 90 viên) = 270 viên
E 400mg: 2 tháng tấn công (02 tháng x 30 ngày/tháng x 02 viên/ngày = 120 viên) + 1 tháng cng cố ( 01 tháng x 30 ngày/tháng x 02 viên/ngày = 60 viên) + 5 tháng duy trì (05 tháng x 30 ngày/tháng x 02 viên/ngày = 300 viên) = 480 viên
2. Thuốc chống lao hàng 2:
Nhu cầu thuốc cho 1.000 người bệnh lao kháng thuốc theo phác đồ IV 20 tháng (8 Km (Cm) Z E Lfx Pto Cs (PAS) /12 Z E Lfx Pto Cs (PAS))
 

Stt
Tên thuốc, hàm lượng
Đơn vị tính
Cơ số sử dụng cho 01 người bệnh
Nhu cầu sử dụng cho 1.000 người bệnh
Ghi chú
1
Kanamycin 1000mg
ng/lọ
208
201.760
97% số BN
2
Capreomycin 1000mg
Lọ
208
6.240
3% s BN không dung nạp Km
3
Pyrazinamid 500mg
Viên
1.560
1.560.000
 
4
Ethambutol 400mg
Viên
1.560
1.560.000
 
5
Levofloxacin 250mg
Viên
1.560
1.560.000
 
6
Prothionamide 250mg
Viên
1.560
1.560.000
 
6
Cycloserine 250mg
Viên
1.560
1.513.200
97% sBN
7
Para-aminosalicylic acid/Na 4000mg
Gói
1.040
31.200
3% sBN không dung nạp Cs

 
III. ĐỊNH MỨC DỰ TRỮ THUỐC CHỐNG LAO
1. Đối với thuốc chống lao hàng 1:
1.1. Định mức thuốc dự trữ hàng năm để điều trị bệnh lao là tổng số thuốc theo nhu cầu đủ sử dụng cho tổng số người bệnh lao được phát hiện và quản lý điều trị trong 01 năm.
1.2. Cơ số sử dụng cho 01 người bệnh theo từng phác đồ cụ thể và cơ sở để tính toán nhu cầu dự trtheo mục II phụ lục này (các loại thuốc viên hỗn hợp có thể thanh đổi các thành phần và hàm lượng tùy thuộc từng phác đồ cụ thể hoặc khả năng sản xuất của nhà cung cấp nhưng vẫn đảm bảo quy đổi ra số lượng tương đương theo cách tính toán tại mục II của phụ lục này)
1.3. Định mức thuốc dự trcụ thể hàng năm được tính toán trên cơ sở số liệu về tổng số người bệnh phát hiện năm trước và tổng số thuốc tồn kho của năm trước.
2. Đối với thuốc chống lao hàng 2:
2.1. Định mức thuốc dự tr hàng năm để điều trị bệnh lao kháng thuốc là tổng số thuốc theo nhu cầu đủ sử dụng cho tổng số người bệnh lao được phát hiện và quản lý điều trị trong tối thiểu 06 tháng.
2.2. Cơ số sử dụng cho 01 người bệnh theo từng phác đồ cụ thể và cơ sở để tính toán nhu cầu dự trữ theo mục II phụ lục này.
2.3. Định mức thuốc dự trữ cụ thể hàng năm được tính toán trên cơ ssố liệu về tổng số người bệnh phát hiện năm trước, ước tính khả năng mở rộng và tăng thu nhận điều trị trong năm tiếp theo và tổng số thuốc tồn kho của năm trước.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi