Quyết định 313/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014 - 2016

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ Y TẾ
--------
Số: 313/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT DIỆT MUỖI
 SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT GIAI ĐOẠN 2014-2016
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 3012/QĐ-BYT ngày 20/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng Khoa học lựa chọn hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014-2016;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Khoa học lựa chọn hóa chất diệt muỗi trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014-2016 ngày 08/01/2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014 - 2016 gồm:
- Alpha-cypermethrin 10SC
- Lambda-cyhalothrin 10CS
- Lambda-cyhalohtrin 2,5CS
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị đến hết ngày 31/12/2016. Bãi bỏ Quyết định số 1278/QĐ-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2011-2013 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

Thuộc tính văn bản
Quyết định 313/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014 - 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 313/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!