Quyết định 3092/QÐ-BVHTTDL 2022 tổ chức giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3092/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3092/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức giám sát tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3092/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:25/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Giám sát tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại Đà Nẵng và Quảng Ninh

Ngày 25/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 3092/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức giám sát tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Đoàn giám sát gồm các công chức có tên sau đây: ông Lê Thanh Liêm - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Hùng - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên; ông Quản Đình Hưng - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát có nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá vào Phiếu giám sát về tình hình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; việc thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá; quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá; quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Ngoài ra, Đoàn giám sát làm việc tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/12 đến ngày 03/12/2022 và tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 09/12 đến ngày 12/12/2022.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3092/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

Số: 3092/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thành phố Đà Nng và tỉnh Quảng Ninh

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan t chức giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thành phố Đà Nng và tỉnh Quảng Ninh theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, thời gian cụ thể:

- Từ ngày 01/12 đến ngày 03/12/2022 tại thành phố Đà Nng.

- Từ ngày 09/12 đến ngày 12/12/2022 tại tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Thành lập Đoàn giám sát gồm các công chức có tên sau đây:

1. Ông Lê Thanh Liêm - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng đoàn;

2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên;

3. Ông Quản Đình Hưng - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên.

Điều 3. Đoàn giám sát có nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá vào Phiếu giám sát về tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá theo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; việc thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá; quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá; quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Điều 4. Kinh phí thực hiện: Được lấy từ nguồn kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ giai đoạn 2021-2022 cấp qua Văn phòng Bộ theo Hợp đồng số 132/2021/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 19/10/2021 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và công chức có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC, Hưng.8

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

Giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 11 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra, đánh giá công tác tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Đánh giá vào Phiếu giám sát theo mẫu của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá về tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị được giám sát.

- Theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá tại Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng, một số khách sạn kinh doanh trên địa bàn; đánh giá việc thực hiện các quy định này để có cái nhìn khách quan và kiến nghị phương án xử lý phù hợp đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đồng thời phù hợp với thực tiễn.

- Theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá tại Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh và một số địa điểm tổ chức thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, một số khách sạn kinh doanh trên địa bàn; đánh giá việc thực hiện các quy định này để có cái nhìn khách quan và kiến nghị phương án xử lý phù hợp đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đồng thời phù hợp với thực tiễn.

2. Nội dung, đối tượng, biện pháp thực hiện

a) Nội dung, địa điểm giám sát

- Tại thành phố Đà Nẵng:

+ Tổ chức làm việc với Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Nẵng, Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

+ Tổ chức làm việc với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

+ Giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, một số khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng về thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá; các quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

- Tại tỉnh Quảng Ninh:

+ Tổ chức làm việc với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

+ Giám sát tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ tại một số địa điểm tổ chức thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 về việc thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá và không quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức tại Đại hội và một số khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá; các quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị, sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

b) Đối tượng giám sát

- Tại thành phố Đà Nẵng:

+ Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Nẵng.

+ Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng.

+ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

+ Một số cơ sở văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Một số khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Tại tỉnh Quảng Ninh:

+ Các địa điểm tổ chức thi đấu các bộ môn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

+ Một số khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

c) Biện pháp thực hiện

Kiểm tra trực tiếp, theo dõi tình hình thi hành qua báo cáo, trao đổi, phát phiếu và đánh giá vào Phiếu giám sát theo mẫu của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá về tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Thời gian, địa điểm

- Tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 01/12 đến ngày 03/12/2022, cụ thể:

+ Ngày 02/12 làm việc với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở.

+ Ngày 03/12 kiểm tra công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và trao đổi, đánh giá vào Phiếu giám sát về tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, một số khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng.

- Tại tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 09/12 đến ngày 12/12/2022, cụ thể:

+ Ngày 10/12 giám sát các địa điểm tổ chức thi đấu các bộ môn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022..

+ Ngày 11/12 kiểm tra công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và trao đổi, đánh giá vào Phiếu giám sát về tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

4. Tổ chức thực hiện

- Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành, trao đổi, đánh giá vào Phiếu giám sát về tình hình thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Kế hoạch;

- Văn phòng Bộ bố trí kinh phí, phối hợp với Vụ Pháp chế để thực hiện công việc;

- Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Nẵng, Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, phối hợp với Vụ Pháp chế, tạo điều kiện để Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi