Quyết định 169/QĐ-KCB phân công công việc của Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 169/QĐ-KCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH

_____________

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4518/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ giữa Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh:

1. Cục trưởng lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng, nhiệm vụ của Cục, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng; các vấn đề có tính chất chiến lược trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

2. Cục trưởng phân công các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, xử lý công việc trong lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh ngoài hoạt động thường xuyên, trừ các công việc do Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo. Hàng tuần, Cục trưởng sẽ phân công một Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trực tuần. Khi cần thiết, Cục trưởng có thể trực tiếp xem xét, chỉ đạo, điều hành công việc thuộc các lĩnh vực đã phân công các Phó Cục trưởng phụ trách hoặc thay đổi sự phân công theo giai đoạn tùy theo nhu cầu công việc của Cục. Các Phó Cục trưởng cần nắm vững các hoạt động chuyên môn của Cục để khi được luân chuyển phân công lĩnh vực phụ trách trong nội bộ Cục thì có thể đáp ứng yêu cầu công việc.

3. Mỗi tuần một lần, Cục trưởng và các Phó Cục trưởng họp giao ban để các Phó Cục trưởng báo cáo tình hình công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách và thảo luận những công việc mà Cục trưởng thấy cần thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Cục. Cục trưởng có thể tổ chức họp đột xuất căn cứ theo nhu cầu thực tế của công việc.

Điều 2. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Cục trưởng có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ được Cục trưởng phân công hoặc ủy quyền; thường xuyên báo cáo Cục trưởng về các công việc được giao; xin ý kiến Cục trưởng trước khi quyết định đối với các vấn đề chủ trương, đường lối hoặc các vấn đề nhạy cảm dễ gây tác động đến hoạt động của ngành, của xã hội và các vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

2. Chủ động giải quyết công việc trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Nếu trong các công việc được phân công có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Cục trưởng khác phụ trách, các Phó Cục trưởng chủ động phối hợp với nhau giải quyết. Trường hợp các Phó Cục trưởng có ý kiến khác nhau, Phó Cục trưởng được giao phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Cục trưởng quyết định.

3. Trường hợp vắng mặt quá 01 ngày làm việc, các Phó Cục trưởng phải báo cáo Cục trưởng bằng văn bản và được Cục trưởng đồng ý để Cục trưởng phân công công việc cho Phó Cục trưởng khác hoặc Cục trưởng trực tiếp xử lý công việc đã phân công. Các Phó Cục trưởng được phân công đi họp thay cần chấp hành và nghiên cứu tài liệu để đảm bảo chất lượng công việc.

4. Sáng Thứ 2 hàng tuần, các Phó Cục trưởng gửi dự kiến lịch công tác tuần về Văn phòng Cục để báo cáo Cục trưởng sắp xếp lịch công tác cho phù hợp với yêu cầu công việc.

Điều 3. Phân công cụ thể:

1. PGS. TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng

a) Chỉ đạo điều hành và quản lý chung toàn bộ hoạt động của Cục.

b) Trực tiếp chỉ đạo:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Là người phát ngôn của Cục (lĩnh vực khám, chữa bệnh theo Quyết định số 4445/QĐ-BYT ngày 5/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

- Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, kế hoạch tài chính của Cục;

- Công tác quy hoạch và phát triển hệ thống khám, chữa bệnh;

- Công tác thanh tra chuyên ngành khám, chữa bệnh;

- Quản lý chất lượng bệnh viện;

- Quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp, y tế phục vụ các sự kiện;

- Phòng chống dịch bệnh covid-19;

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị covid-19;

- Công tác an toàn giao thông;

- Các chuyên ngành thuộc hệ Ngoại, ghép tạng, mô chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt;

c) Phụ trách các chương trình, đề án, dự án do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được phân công là đầu mối.

d) Phụ trách các phòng, đơn vị:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh;

- Trung tâm phát triển năng lực Quản lý khám, chữa bệnh;

đ) Theo dõi công tác khám, chữa bệnh: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, bệnh viện các ngành;

e) Phối hợp công tác với Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương, Tổng Hội y học, Hội Người cao tuổi.

2. TS. Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng

Giúp Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

a) Các lĩnh vực:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Công tác chỉ đạo tuyến, chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh;

- Công tác luân phiên cán bộ theo quyết định 14 về đào tạo chuyển giao kỹ thuật tuyến dưới;

- Công tác dược bệnh viện: sử dụng thuốc an toàn hợp lý, hiệu quả trong các cơ sở KCB, phòng chống kháng thuốc;

- Công tác Giám định pháp y; Giám định pháp y tâm thần;

- Phòng chống thiên tai, thảm họa;

- Công tác y học cổ truyền;

- Cải cách hành chính;

- Tham gia công tác khám chữa bệnh từ xa;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

- Tham gia phòng chống dịch bệnh covid-19;

b) Phụ trách các chương trình, Đán, Dự án được phân công;

c) Phụ trách phòng:

- Phòng Phục hồi chức năng và Giám định;

d) Theo dõi công tác khám bệnh, chữa bệnh vùng Tây Bắc (bao gồm các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình), vùng Đông Nam Bộ (bao gồm các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu), vùng Đông Bắc (bao gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh)

đ) Phối hợp công tác với Hội Dược học, Hội Dược lâm sàng; Hội Đông y Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc màu da cam; Hội Người khuyết tật.

3. ThS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng

Giúp Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

a) Các lĩnh vực:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Công tác tổng hợp, thống kê báo cáo, số liệu của hệ khám, chữa bệnh;

- Công tác quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện, an toàn người bệnh và quản lý chất lượng xét nghiệm bệnh viện;

- Hệ thống báo cáo sự cố y khoa; xử lý thông tin báo chí;

- Phòng chống dịch bệnh trong các bệnh viện toàn quốc;

- Công tác kiểm tra bệnh viện;

- Hồ sơ sức khỏe cá nhân;

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị;

- Huyết học truyền máu;

- Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện;

- Phụ trách công tác Thanh tra khám, chữa bệnh;

- Cơ chế tự chủ và xã hội hóa trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện;

- Thẩm định, phê duyệt, cấp phép các dịch vụ hành chính công của các Bệnh viện trực thuộc Bộ, Y tế ngành khu vực các tỉnh phía Bắc;

- Công tác phòng chống bệnh lao, phong, chân tay miệng, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, cúm.

- Các chuyên ngành hệ Nội;

- Tham gia Hội đồng đấu thầu thuốc;

b) Phụ trách các chương trình, đề án, dự án được phân công;

c) Phụ trách phòng:

- Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến;

d) Theo dõi công tác khám bệnh, chữa bệnh vùng Tây Nguyên (bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng), vùng đồng bằng sông Hồng (bao gồm các tỉnh: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc); vùng Nam Trung Bộ (bao gồm các tỉnh: Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa);

đ) Phối hợp công tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt nam; các Hội chuyên ngành hệ Nội khoa;

4. TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng

Giúp Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

a) Các lĩnh vực:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế;

- Công tác của Hội đồng chuyên môn giải quyết các sai sót chuyên môn trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh; sự cố y khoa;

- Công tác bảo hiểm y tế;

- Phương thức chi trả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình kỹ thuật, danh mục kỹ thuật;

- Thẩm định, phê duyệt, cấp phép các dịch vụ hành chính công của các Bệnh viện trực thuộc Bộ, Y tế ngành khu vực các tỉnh phía Nam và Miền Trung;

- Công tác điều dưỡng, dinh dưỡng;

- Công tác cấp cứu ngoại viện;

- Các chuyên ngành hệ Sản, Nhi;

- Công tác hội nhập của bác sĩ, nha sĩ; điều dưỡng;

- Tham gia công tác Thanh tra khám, chữa bệnh;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện;

- Tham gia phòng chống dịch bệnh covid-19;

b) Phụ trách các chương trình, đề án, dự án được phân công;

c) Phụ trách phòng:

- Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ.

- Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn.

d) Theo dõi công tác khám bệnh, chữa bệnh vùng Bắc Trung bộ (bao gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế), vùng Tây Nam Bộ (bao gồm các tỉnh: Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau);

đ) Phối hợp công tác với Hội Sản khoa, Hội Nhi khoa, Hội Điều dưỡng Việt Nam.

5. TS. Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng (tăng cường biệt phái 06 tháng kể từ ngày 01/6/2021)

- Giúp Cục trưởng trong công tác phòng chống dịch covid-19 trong phạm vi cả nước;

- Một số công tác khác theo sự phân công của Cục trưởng;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 369/QĐ-KCB ngày 15/10/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

Điều 5. Các ông/bà: Chánh văn phòng Cục, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, các cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ
(để phối hợp);
- SYT các tỉnh/TP (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG 


Lương Ngọc Khuê

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi