Quyết định 1446/QĐ-BGTVT bổ sung thành viên Tổ Công tác hoạt động vận tải gắn với phòng, chống Covid-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

___________

Số: 1446/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Tổ Công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 01/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-BGTVT ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Danh sách các thành viên bổ sung như phụ lục kèm theo.
Điều 2. Các thành viên được bổ sung tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 1325/QĐ-BGTVT ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch Covid-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Công Thương, NN&PTNT, Xây Dựng, TT&TT, LĐ, TB&XH;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ

 

DANH SÁCH BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1446/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2021)
1. Ông Trần Hữu Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
2. Ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT;
3. Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT;
4. Ông Đinh Chí Linh - Chuyên viên Chính Vụ ATGT, Bộ GTVT;
5. Ông Nguyễn Giao Linh - Chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

thuộc tính Quyết định 1446/QĐ-BGTVT

Quyết định 1446/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung thành viên Tổ Công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1446/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:04/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , Giao thông , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GTVT bổ sung thành viên Tổ Công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 04/8/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1446/QĐ-BGTVT về việc bổ sung thành viên Tổ Công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải bổ sung thành viên Tổ công tác đặc biệt bao gồm: Ông Trần Hữu Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; Ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT; Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT; Ông Đinh Chí Linh - Chuyên viên Chính Vụ ATGT, Bộ GTVT; Ông Nguyễn Giao Linh - Chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1446/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi