Quyết định 1325/QĐ-BGTVT thành lập Tổ Công tác đặc biệt về hoạt động vận tải gắn với phòng, chống Covid-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1325/QĐ-BGTVT

Quyết định 1325/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ Công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1325/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:19/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Tổ Công tác đặc biệt chỉ đạo hoạt động vận tải gắn với phòng dịch

Ngày 19/7/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1325/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ Công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải thành lập Tổ Công tác đặc biệt để trực tiếp chỉ đạo hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam như sau: Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT - Tổ trưởng; Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN - Tổ phó; Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Tổ phó; Các thành viên gồm: Ông Trần Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ; Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;…

Tổ Công tác có nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh phía Nam để chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong hoạt động vận tải và những vấn đề liên quan. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông Vận tải để bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được thông suốt giữa các tỉnh, thành phố có dịch.

Ngoài ra, Tổ công tác hàng ngày báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Tổ công tác trú đóng tại trụ sở cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và được phép trưng dụng phương tiện hiện có trong các đơn vị thuộc Bộ đóng tại các địa phương để phục vụ công tác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1325/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1325/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ Công tác đặc biệt về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 01/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải để trực tiếp chỉ đạo hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Danh sách Tổ công tác như phụ lục kèm theo.
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Công tác
- Tổ công tác trực tiếp phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương có liên quan, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan để chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong hoạt động vận tải và những vấn đề liên quan.
- Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành GTVT để bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được thông suốt giữa các tỉnh, thành phố có dịch, giữa các tỉnh, thành phố có dịch với các địa phương khác.
c) Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.
Điều 3. Chế độ báo cáo
Tổ công tác hàng ngày báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
Điều 4. Kinh phí, phương tiện, trụ sở làm việc của Tổ công tác
1. Kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của các thành viên Tổ công tác được bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ GTVT, của các cơ quan có cán bộ là thành viên Tổ công tác và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Tổ công tác trú đóng tại trụ sở cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: số 35 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và được phép trưng dụng phương tiện hiện có trong các đơn vị thuộc Bộ đóng tại các địa phương để phục vụ công tác.
Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 6. Các Thứ trưởng Bộ GTVT, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

ơi nhận:

- Như Điều 6;

- Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch Covid-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Công Thương, NN&PTNT, Xây Dựng, Thông tin & Truyền thông, Lao động - Thương binh & Xã hội;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1325/QĐ-BGTVT ngày 19/7/2021)

1. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN - Tổ phó;
3. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Tổ phó;
4. Các thành viên:
- Ông Trần Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ;
- Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;
- Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam;
- Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục QLĐB IV, Tổng cục ĐBVN;
- Ông Cao Xuân Giao, Cục trưởng Cục QLĐB III, Tổng cục ĐBVN;
- Ông Phan Văn Duy, Chi cục trưởng Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Ông Phạm Huy Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, Cục Hàng hải Việt Nam;
- Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, Cục Hàng hải Việt Nam;
- Ông Đỗ Hoàn Thành, Trưởng phòng Thanh tra - an toàn III, Cục Đường sắt Việt Nam;
- Ông Phan Hữu Thế, Trưởng phòng HC-QT phía Nam, Văn phòng Bộ GTVT;
- Ông Lê Văn Thanh, Chuyên viên Vụ An toàn giao thông, Bộ GTVT;
- Ông Đỗ Quốc Phong, Chuyên viên Vụ Vận tải, Bộ GTVT.
Bổ sung
nhayBổ sung thành viên Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1446/QĐ-BGTVT.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi